دانلود پروژه رشته کامپیوتر با موضوع اطلاعات، فناوری ارتباطات و مدیریت دانش – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

از دیگر موارد مهم در زمینه افزایش سواد دیجیتالی در كشور، رادیو و تلویزیون است. رادیو و تلویزیون به عنوان اولین رسانه های دیجیتال در كشور می توانند نقش مهمی در توسعه سواد دیجیتالی داشته باشند. جدول 3 تعداد دارندگان رادیو و سواد دیجیتالی داشته باشند. جدول 3 تعداد دارندگان رادیو و تلویزیون را در 100 نفر نشان می دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

جدول3

عنوان تعداد
روزنامه ( برای 100نفر) 8/2
رادیو ( برای 100 نفر ) 1/28
تلویزیون ( برای 100 نفر) 3/16

ازموارد دیگر در توسعه سواد دیجیتالی در كشور، نیروی انسانی و تربیت منابع انسانی در حوزه ICT؛ به طوری كه هر چه تعداد دانش آموختگان در زمینه ICT افزایش یابد؛ سواد دیجیتالی نیز افزایش می یابد. برای این منظور؛ داده های وزارت علوم. تحقیقات و فناوری نشان می دهد كه رشته های مربوط به ICT شامل علوم مهندسی رایانه؛ سیستم های صنایع؛ الكترونیك؛ مخابرات؛ ریاضی كاربردی و امثال هم بوده است و تعداد دانش آموختگان آن طی سال های 1368 تا 1379. 35589 نفر از دانشگاه های وابسته به وزارت مذكور بوده است؛ به عبارت دیگر سالانه و توصر می شود به همین تعداد نیز از دانشگاه های آزاد فراغ التحصیل شده باشند. در این صورت تعداد فارغ التحصیلان در حدود 70000 برآورد می شود و با برون یابی روند فوق الذكر؛ در حدود 10000 نفر بر این تعداد افزوده می شود. از ددیگر موارد مهم عدم توسعه سواد دیجیتالی در كشور؛ حقوق و سطح درآمد پایین كشور است. به طوری كه آمار نشان می دهد؛ 73 درصد خانوارهای شهری؛ توانایی تامین هزینه رایانه شخصی را ندارند. لذا فقر مادی موجب فقر سواد و به خصوص سواد دیجیتالی شده است؛ بنابراین امید است و با اعطای وام های كم بهره به خانوارهای شهری و روستایی جهت تامین رایانه؛ سواد دیجیتالی در كشور بیش از پیش گسترش یابد.

اقدامات انجام شده برای پر كردن شكاف دانش در كشور

توسعه آموزش همگانی در كشور و كاهش نرخ بیسوادی در دوره بعد از انقلاب یكی از گام های مهمی است كه در جهت ایجاد بستر مناسب برای پر كردن شكاف دانش در كشور برداشته شده است. نرخ باسوادی جمعیت 6 ساله و بالاتر از 5/47 درصد در سال 1355 به 5/79 درصد در سال 1357 رسیده است.

توسعه آموزش عالی در كشور به ویژه در دهه اخیر نیز یكی دیگر از عوامل مهم و موثر در كاهش شكاف دانش به شمار می رود. تعداد دانشجویان كشور از 431 هزار نفر در سال 1368 به 1577 هزار نفر در سال 1380 رسیده و ضریب پوشش تحصیل در موسسات آموزش عالی از 1/9 درصد به 16 درصد افزایش یافته است و نكته در خورد توجه این است كه دانشجویان علوم مهندسی، 39 درصد دانشجویان كشور را تشكیل می دهند. گسترش آموزش عالی موجب افزایش عرضه نیروی كار تحصیل كرده شده است، به نحوی كه فارغ التحصیلان دانشگاه های كشور از 4/83 هزار نفر در سال تحصیلی 1376-1375 به 4/130 هزار نفر در سال 1381- 1380 رسیده است. تغییر نام، وظایف و تشكیلات وزارت علوم و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1379 گام مهمی برای ایجاد مرجع رسمی برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر پیشرفت علوم و تكنولوژی در كشور است. گفتنی است كه این وزارتخانه تاكنون نتوانسته است در جهت ایجاد ساختار سازمانی مناسب و برنامه ریزی و نظارت بر تحقیقات علمی و كاربردی در كشور گام مهمی بردارد.

دربند ( ب) ماده (102) قانون برنامه سوم پیش بینی شده، هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از GDP در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یك درصد GDP از اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و در بخش غیر دولتی به نیم درصد GDP از منابع بخش خصوصی و شركت های دولتی و بانك ها برسد. در این مورد باید گفت سهم هزینه های تحقیقاتی بخش دولتی از 29% در سال 1376 به 42% در سال 1381 رسیده است. این نسبت در مورد سهم هزینه های تحقیق از منابع بخش خصوصی، شركت های دولتی و باتكی از 80% درصد در سال 1376 به 42% درصد در سال 1380 رسیده است. ( گزارش عملكرد دولت 1380- 1376)

در برنامه سوم توسعه، به گسترش فعالیت های پژوهشی در بخش غیر دولتی توجه شده و سیاست ها و راهكارهای اجرایی مشخصی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است. در ماده 100 برنامه، مشاركت در تاسیس صندوق های غیر دولتی و تقویت صندوق های دولتی و فراهم كردن امكان استفاده از صندوق ها از یارانه تهسیلات مالی پیش بینی شده است. تا پایان سال 1381 فقط اساسنامه این صندوق ها تدوین شده است. در این زمینه همچنین 245 مورد تاییدیه برای طرح های مراجعه شده صادر شده، 15 طرح جهت دریافت وام تبصره (3) و 45 طرح برای دریافت وام از صندوق توسعه فناوری معرفی شده اند.

در ماده 101 برنامه سوم، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه های حمایتی و معافیت های مالیاتی برای مراكز پژوهشی بخش غیر دولتی در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی شده است. در این زمینه فقط 77 طرح تحقیقاتی به مبلغ 48014 میلیون ریال به تصویب رسیده است.

تلاش در جهت ایجاد تهسیلات قانونی خاص شهرك های علمی – تحقیقاتی و پارك های تحقیقاتی و به كارگیری انكوباتورها برای حمایت از توسعه فناوری از دیگر اقدامات دولت در زمینه گسترش تحقیقات در كشور بوده است. در این زمینه 8 پارك علمی- تحقیقاتی در كشور تاسیس شده است.

متاسفانه به رغم پیش بینی های برنامه سوم در زمینه توسعه مراودات وهمكاری های علمی – تحقیقاتی و فناروری بین المللی و همچنین پیشگیری از افزایش فاصله علمی كشور و مراكز علمی جهان و ایجاد و تقویت قطب های علمی در سه یال اول برنامه، گام مهمی به جلو برداشته نشده است.

تا جایی كه به رژیم تجارت خارجی مربوط است، باید گفت تنها از سال 1380 در جهت برداشته شدن موانع غیر تعرفه ای تجارت اقدام شده و از سال 1381 یكسان سازی نرخ ارز و اتخاذ روش شناور هدایت شده در تعیین نرخ ارز به مواد اجرا گذاشته شده است. اما هنوز موانع تعرفه ای تجارت، بسیار زیاد و صادرات
بخش های بزرگی از صنعت كشور را واردار به سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه و بهبود توانایی تولید كند.

جذب سرمایه گذاری خارجی كشور با تصویب قانون جدیدی سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 آزاداتر شده است. اما علاوه بر ابهامات قانونی موجود رد این زمینه، نامساعد بودن محیط كسب و كار مانع از جذب سرمایه گذاری خارجی در مقایس گسترده به ایران شده است. بدیهی است اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر پژوهشكده مطالعات فناوری سازمان پژوهش های علمی، در گزارش هم اندیشی خود در زمینه علوم، فنون و دانایی كه برای همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران تهیه كرده و پس از بر شمردن مشكلات، تنگناها و چالش های بخش پژوهشی اظهار نظر كرده است كه در صورت تداوم وضع موجود دورنمای مناسبی پیش روی اقتصاد كشور نخواهیم داشت و وضعیت زیر قابل انتظار خواهد بود:

1- پایین بودنه میزان كارایی و اثر بخشی فعالیت های تحقیقاتی

2- تشدیدی جریان و مهاجرت نخبگان از كشور

3- گسترش فزاینده شكاف علمی و فناوری با سایر كشورها، حتی بسیاری از كشورهای در حال توسعه

4- وابستگی بیشتر كشور به منابع ناپایدار متكی بر نفت و عدم دستیابی به مزیت های رقابتی جهت حضور در عرصه های بین المللی.

با بررسی روند توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان،‌واضح است كه مشاركت بخش خصوصی درصد بالایی از سهم توسعه ICT را به خود اختصاص داده است. به دیگر سخن،‌بسیاری از نظریه پردازان IT معتقدند كه اصولا این پدیده نوین بر دوش خلاقیت، دانش و سرمایه بخش خصوصی رشد و توسعه یافته است.

شاید از همین روست كه طی چند سال اخیر در كشورمان شاهد توسعه كمی و كیفی صنعت IT بوده ایم؛ صنعتی كه مرزهای تولید را در نوردیده و متكی به دانش نیروی انسانی،‌خلاقیت و نوآوری در حیطه های وسیعی از امور انسانی است.

نظریه پردازان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیز، این موضوع را درك كرده اند كه در كنار تعریف پروژه های ملی ICT از جمله تكفا و بازارسازی برای محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، افزایش توان بخش خصوصی ضرورت ویژه ای دارد.

چنانكه دست اندركاران و فعالان صنعت IT مطلعند،‌بخش عمده ای از وام های طرح تكفا برای بخش خصوصی ،‌به دلایل چندی در سال گذشته جذب نشده باقی ماند. مشاوره هایی كه فعالان بخش خصوصی در عرصه های نرم افزاری و سخت افزاری به استراتژیست های ICT كشور ارائه دادند، موجب شد تا شورای عالی اطلاع رسانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با بازنگری در آیین نامه وام های ارزان برای IT ، تسهیلات بیشتری را مدنظر قرار دهند. ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی شورای عالی اطلاع رسانی در این راستا قابل ارزیابی است.

یكی از نكات مهمی كه در دستورالعمل جدید مورد ملاحظه قرار گرفته ، اهمیت دادن به نیروی انسانی متخصص در بخش خصوصی است؛ بدین ترتیب كه ضریب حقوق نیروی انسانی به 4 افزایش یافته و این اقدام می تواند شركت های خصوصی را در جذب بیشتر نیروهای متخصص IT در كشور ترغیب كند. كاهش بهره و كارمزد وام نیز متناسب با شرایط بین 4 تا 12 درصد در نظر گرفته شده است.

تسهیل شرایط اعطای وام به بخش خصوصی فعال در حوزه IT ، امیدواری هایی را در جامعه IT پدید آورده است تا از رهگذر آن بتوان بازار بالقوه ایران را كه در سال جاری حدود 425 میلیون دلار (در بخش نرم افزار) تخمین زده می شود، طی سالهای آینده به مرز یك میلیارد دلار رساند. طبیعی است چنین توسعه ای در بازار نرم افزاری كشور با توجه به مزایای نسبی فراوانی كه كشورمان از لحاظ نیروی انسانی متخصص به عنوان محوری ترین اصل در بازار نرم افزار دارد،‌با اقبال شركت های خارجی برای سرمایه گذاری و طبعاً انتقال فناوری و دانش فنی، مواجه خواهد شد؛ چه هم اكنون نیز بازار IT كشور حضور مشتاقانه شركت هایی از هند، سنگاپور، كانادا،‌آلمان، ایرلند و استرالیا و در رده های بعدی تركیه و امارات را تجربه می كند. با این همه،‌نباید از یاد برد كه مهمترین رمز موفقیت برای توسعه ICT در كشور و دستیابی به استانداردهای جهانی و نیز بهره گیری بهینه از سرمایه های كشور، شناخت و معرفت فعالان بخش خصوصی به حیطه كاری خود و نیز انسجام آنها برای دستبای به اهداف از پیش تعیین شده است.

همچنین امیدواری برای آینده بازار بزرگ كشور و سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی ICT طی سالهای برنامه چهارم توسعه، نیازمند هدایت هدفمند سرمایه ها و تعریف و كنترل دقیق پروژه ها و از آن مهمتر ،‌یك دستی و قدرتمندی متولی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور است. باشد كه چنین شود.

سعید سعادت

 

امكان استفاده از پول الكترونیكی در كشور تا پایان سال

نماینده ویژه رئیس جمهوری در فناوری اطلاعات گفت: «مهمترین اقدام عرصه فناوری اطلاعات در سال جاری،‌تحقق خدمات پول الكترونیكی در به كارگیری خدمات كارت پول است.»

نصرا… جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با بیان این مطلب،‌استفاده از كارت پول در بخش های تجاری و اقتصادی را از مهمترین اهداف شورای عالی اطلاع رسانی در سال 83 بر شمرد. وی در گفت و گو با خبرگزاری موج افزود : «در جلسه ای با حضور ئریس جمهوری توافق شد تا پایان امسال مقدمات ارائه خدمات انواع كارت پول در كشور فراهم شود.»

وی تصریح كرد : «كمیته كاری با حضور مسئولان بانكی و زیر نظر وزیر دارایی، پیگیری كارها را بر عهده دارند و تا كنون استاندارد انواع كارت ها ،‌استاندارد انواع ماشین های ATM و استانداردها و ضوابط مربوط به مشاركت بخش خصوصی در این عملیات از طرف بانك مركزی تهیه و ابلاغ شده است.

(( از هر 60 دانش آموز ایرانی، یك نفر به رایانه دسترسی دارد. ))

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت: «هم اكنون از هر 60 دانش آموز ایرانی یك نفر به رایانه دسترسی دارد، در حالیكه این آمار در دو سال قبل، یك رایانه برای هر 295 دانش آموز بود.» به گزارش ایرنا، ابراهیم آقاخانی در هفتمین همایش «شبكه سراسری مدرسه» با اشاره به حضور رئیس جمهوری كشورمان در اجلاس جهانی اطلاعاتی در ژنو گفت: «آقای خاتمی در این مجمع بین المللی بر گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمام مدارس ایران تأكید كرد.» آقاخانی از افتتاح هفت مركز اطلاعاتی (DATA CENTER) در هفت مركز آموزشی كشور خبر داد و گفت :‌«امسال همزمان با بازگشایی مدارس، این مراكز افتتااح می شوند كه باعث ایجاد یك اینترانت ملی بین مدارس كشور خواهد شد.» یحیی تابش رئیس مركز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف نیز در این همایش گفت:‌«به دلیل دسترسی سریع و آسانی كه امروزه به اطلاعات وجود دارد، تحولات بزرگی در روش های آموزشی جامعه بشری ایجاد شده است.»

به گفته وی هدف اصلی از برپایی این همایش، نزدیك شدن هر چه بیشتر دانش آموزان و معلمان سراسر كشور و آشنایی بیشتر آنها با امكانات شبكه اینترنت و انجام كارهای گروهی از طریق آن است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment