بررسی فرهنگ عامه منطقه دشتاب ۹۳

دانشگاه آزاد اسلامیواحد بردسیردانشکده ادبیات و علوم انسانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Aگرایش:ادبیات وزبان فارسیعنوان :بررسی فرهنگ عامه منطقه دشتاباستاد راهنما :دکتر هوشمند اسفندیار پوراستاد مشاور :دکتررحیم نژاد سلیمنگارشمجید افشارتابستان ۱۳۹۲تأییدیه هیات داوران پایان نامه کارشناسی ارشد برای ادامه مطلب…

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان- قسمت ۱۱

خودآگاهی     – کمک به دانش آموز برای شناخت توانایی و کاستی های خود به صورت انتزاعی و خلاق– تمرین پر کردن برگه ی اهمیت آشنایی با خصوصیات فرد– بحث گروهی در خصوص ضعف خودآگاهی در ایجاد آسیب های ادامه مطلب…

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه- قسمت 20

– مهاجری، علی، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه، منبع پیشین، ص 203 ↑ – همان، صص 207 – 206 ↑ – مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، منبع پیشین، جلد دوم، ص60 ↑ – متین دفتری، احمد، ادامه مطلب…

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی- قسمت ۴- قسمت 2

بررسی کنوانسیون های بین المللی   در این فصل سعی خواهد شد که به بررسی موادی که راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می شود در کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. کنوانسیون های متعددی به این موضوع پرداخته اند و ادامه مطلب…

بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد- قسمت ۹- قسمت 2

جنسیت     هزینه خانوارها     کمی     رابطه دارد     ۲-۲مبانی مفهومی و نظری تحقیق:۲-۲-۱ مبانی مفهومی تحقیق:پوشاک ،مهمترین و مشخص ترین مظهر قومی ،و بارزترین نشانه فرهنگی است که به سرعت تحت تاثیر پدیده های ادامه مطلب…

تصاویر ادبی تقوا در خطبه¬های نهج البلاغه- قسمت ۶

در ادامه در قالب استعاره مکنیه، تقوا به دارو تشبیه شده همان گونه که دارو برطرف کننده بیماری است، تقوا هم بیماریهای روح و روان انسان را از بین می برد.با شدت و با تمام توان از تقوا محافظت کنند ادامه مطلب…

بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان- قسمت ۶

هاتر(Hatter)     انگیزش شایستگی     ۱۹۷۸     علاوه بر رشته‌های روان‏شناسی، جامعه‏شناسی و علوم دینی این اصطلاح در علوم سیاسی و نظریه‌های فمنیستی و همچنین در قالب کمک‌های اعطایی به کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار می‏گرفت. ادامه مطلب…

سمبولیسم (نمادگرایی) در اشعار فروغ فرخزاد- قسمت ۱۲

کسی مرا به آفتابمعرفی نخواهد کردکسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد بردپرواز را بخاطر بسپارپرنده مردنی است۳-۱۰ شعراجتماعی فروغیکی از مشخصات شعر جدید فارسی توجه صریح و آگاهانه به مسائل اجتماعی است. در ادبیات قدیم ما هم توجه به ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و در آمدهای نفتی در ایران۹۳- قسمت ۷- قسمت 3

آماره به دست آمده نشان می دهد که فرضیه H0 مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی مدل برای وقفه یک برای این مدل را نمی توان رد کرد . زیرا در وقفه یک ، احتمال آن از۵٫ ۰بیش تر است و فرضیه ادامه مطلب…