سازمانهای یادگیرنده:

مفاهيم سازمان يادگيرنده و مديريت دانش با هم رابطه نزديکي دارند و به صورت دو طرفه از يكديگر حمايت مي‌كنند، اما در واقع يکي نيستند. سازمان يادگيرنده روي فرآيند يادگيري و سازمان دانش‏محور روي نتايج و محصول فرآيند يادگيري تمرکز ادامه مطلب…

مدیریت دانش

2-3-1) تاریخچه دورنمای تاریخی از مدیریت دانایی، به این مطلب اشاره دارد که مدیریت دانایی یک خواسته قدیمی بوده است. دانایی شامل دانستن و دلایل دانستن بوسیله فلاسفه غربی به صورت مدون، شاید هزار سال قبل ایجاد شده باشد. همچنین ادامه مطلب…

تئوری های سرمایه اجتماعی

تئوری های سرمایه اجتماعی 2-2-12-1) تئوری پیوندهای ضعیف اولین تئوری برای مفهوم سازی سرمایه اجتماعی ، تئوری پیوندهای ضعیف است. مطابق این تئوری، هرچه شدت و استحکام روابط میان اعضای یک شبکه بیشتر باشد ارزش سرمایه اجتماعی کمتر و بالعکس ادامه مطلب…

ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال:

در یک دسته بندی دیگر سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم می شود. (Nahapiet and Ghoshal , 1998). 1 – عنصر ساختاری عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی شما ادامه مطلب…

مخاطرات ناشی از سرمایه اجتماعی

با وجود اینکه سرمایه اجتماعی عموما به عنوان یک مزیت افراد، گروهها و سازمانها درنظر گرفته شده است توجه کمی نسبت به جنبه های منفی سرمایه اجتماعی سازمان وجود دارد. با این وجود سرمایه اجتماعی مخاطراتی دارد که گاهی اوقات ادامه مطلب…

سرماية اجتماعي گسسته[1] و پيوسته[2]

دوگانگي درون‌نگري و برون‌نگري ارتباط نزديکي با محورهاي گسستگي و پيوستگي دارد اما از نظر مفهومي با آنها متفاوتند. سرمايه اجتماعي پيوسته افرادي را گرد هم جمع مي‌کند که از جنبه‌هاي مهمي شبيه هم هستند (نژاد، سن، جنسيت، طبقه اجتماعي ادامه مطلب…

سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني[1]

سرمايه اجتماعي رابطه نسبتا مشكلي با اقتصاد يافته و به گونه اي هم طراز مفهوم سرمايه انساني شده است. مفهوم سرمايه انساني در دهه 1960 ظاهر شد و نمايانگر ارزش اقتصادي براي شركتها، افراد و بخش عمومي بود كه تاکید ادامه مطلب…