فصل دوم : معانی حروف جر در کتب نحوی.. 12

مقدمه : 13

2-1- وجه تسمیه حرف : 14

2-2- تعریف حرف : 14

2-3- نام های دیگر حروف جّر : 14

2-4- انواع حروف : 15

2-5- تعداد حروف جّر : 15

2-6- ویژگی های حروف : 16

2-7- انواع حروف به اعتبار عمل : 16

2-8- نقش حروف در زبان عربی : 17

2-9- حروف جّر از لحاظ اصالت و عدم آن : 17

2-10- متعلّق حرف جّر اصلی : 19

2-11- معانی حروف جّر : 20

پایان نامه و مقاله

2-12- حروف جّر زاید : 21

2-13- اسرار حروف جّر در قرآن : 23

2-14- مهمترین معانی حروف جّر : 23

(الی )  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

باء 27

حتّی : 32

عَلی : 35

عن : 38

فی.. 40

کاف : 41

یک مطلب دیگر :

لام : 42

من : 49

تاء 52

واو 52

فصل سوم : معانی حروف جر در کتب تفسیری.. 53

مقدمه : 54

3-1- معانی حروف جر در قرآن جزء هفتم، سوره مائده از آیه 83 تا سوره انعام آیه 111

3-2- معانی حروف جر در قرآن جزء هشتم از آیه 112 انعام تا آیه 87 سوره اعراف

فصل چهارم : 216

مقدمه : 217

نتیجه : 218

الملخص : 218

منابع و مآخذ : 221

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *