پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت

شراکت ها و منابع

سازمان های متعالی ، مشارکت ها و همکاری های تجاری بیرونی ، تامین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی ، اجرای اثربخش فرایندهایشان برنامه ریزی و مدیریت می کنند.

الف – همکاری های تجاری بیرونی ، مدیریت می شود.

ب – منابع مالی ، مدیریت می شود.

ج – ساختمان ها ، تجهیزات و مواد ، مدیریت می شود.

د – فناوری ، مدیریت می شود.

ه – اطلاعات و دانش‌، مدیریت می شود.

معیار ۵ : فرایندها

سازمان های متعالی فرایندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده ، مدیریت کرده و بهبود می بخشند.

الف – فرایندها به گونه ای نظام مند طراحی و مدیریت می شوند.

ب – فرایندها به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان در صورت نیاز ، با استفاده از نوآوری ها بهبود می یابند.

ج – محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند.

د – محصولات و خدمات ، تولید ، تحول و پشتیبانی می شوند .

ه – ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می شود.

معیار ۶ : نتایج مشتری

سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند. www.betsa.ir

معیار ۷ : نتایج کارکنان

سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند .

معیار ۸ : نتایج جامعه

سازمان چگونه بر روی جامعه تاثیر میگذارد و نیازها و انتظارات تا چه حد برآورده شده است

 

ضرورت استفاده از مدل های ارزیابی مسیر پیشرفت و توسعه ، از سال های پیش برای مدیران سازمان ها مطرح بوده است ولی اینکه کدام مدل می تواند نیازهای واقعی سازمان های ایرانی را مورد ارزیابی قرار دهد ، همیشه پرسش اصلی و مهمترین دغدغه مدیران سازمان ها بوده است .

طراح مدل جایزه ملی مدیریت پیشرفت (هفت سین پیشرفت) بر پایه مطالعات ، تجربیات و اطلاعات کسب شده در طی حدود ۳۰ سال فعالیت خود در عرصه های تولیدی و خدماتی و نیز حدود ۱۷ سال فعالیت های آموزشی ، مشاوره ، ممیزی و ارزیابی مدلی را طراحی و ارائه نموده است که می تواند جهت ارزیابی سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان هایی که از این مدل استفاده می کنند می توانند علاوه بر ارزیابی سرآمدی سازمان خود ، در مورد چگونگی تحقق و نیز حفظ و ارتقای دستاوردهای سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) نیز از آن بهره برداری کنند گفتنی است که در این مدل ، به زیر ساختهای سازمان به ویژه در بعد ساماندهی اهمیت ویژه ای داده شده است که برخاسته از الگوی S5 است.

مدل هفت سین پیشرفت ، تلفیقی بسیار قوی از ساختار فرهنگی و تاریخی کشور عزیز ما ایران ، با شرایط و نیازهای واقعی سازمانهای ایرانی عصر حاضر و نیز آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت است.

طراح مدل از تمامی صاحب نظران عرصه مدیریت درخواست می کند در جهت اجرا و ارتقای این مدل همکاری و مساعدت کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment