پایان نامه مدیریت:تاثیر تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

 مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری(TAM[1])توسط فرد دیویس ارائه شده است. دیویس نخستین بار در سال ۱۹۸۶ این مدل را طی انجام تز دکترای خود طراحی کرده سپس در سال ۱۹۸۹ نتایج کاربرد آن را طی دو مقاله عرضه کرد. دیویس با پیشنهاد مدل پذیرش فناوری در صدد این است که بستری برای تشخیص این موضوع فراهم آورد که چرا کاربران فناوری اطلاعات را می­پذیرند یا آن را رد می­کنند؟ مدل دیویس تطبیقی از تئوری عمل منطقی آجزن و فیشبن (۱۹۸۰)، که به توضیح و پیش­بینی رفتارهای مردم در هر وضعیت می­پردازد، بر کاربرد خاص فناوری اطلاعات است. نکته قابل توجه آن است که این مدل اختصاصاً برای فناوری اطلاعات طراحی شده و منحصراً در همین راستا مورد استفاده قرار گرفته است. (موحدی، ۱۳۸۴)

 

الف) مبنای تئوریک مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری بر نظریه عمل منطقی(TRA) بنا نهاده شده است. این تئوری توضیح می­دهد که چگونه باورها و نگرش­ها به کاربرد اشیاء منتهی به رفتار می­شود. بر مبنای این تئوری، نگرش یک فرد نسبت به انجام یک عمل خاص ترکیبی از باورهای وی درباره پیامدهای انجام آن عمل و ارزیابی وی از این پیامدهاست. به عبارت دیگر اگر نگرش را A، باور را b و ارزیابی از پیامدها را e بنامیم، داریم:

(۲-۱)                                                                                                         =A

عامل مهم دیگر در این نظریه، هنجارهای ذهنی[۲] (SN) است. هنجار ذهنی نیز ترکیبی از باورهای هنجاری(nb) افراد(یعنی برداشت آنها از انتظارات افراد یا گروه­های مرجع خاص) و میزان انگیزش آنها برای همراهی با این انتظارات(mc) است(دیویس و اولسون ، ۱۹۹۵). یعنی:

[۱] Technology Acceptance Model

[۲] Subjective Norms

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان

  • بررسی تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

  • بررسی تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد

Leave a comment