پایان نامه روانشناسی مقایسه ی مدارس مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با مدارس فاقد این فناوری

دانلود پایان نامه

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

كاربرد و نقش كامپیوتر در آموزش

ترغیب دانش آموزان به تفكر انتقادی، درگیر كردن آنها در فرایند یادگیری، تسهیل همكاری، یادگیری مشاركتی و فراهم كردن ارتباط دانش آموزان با معلم و با همدیگر، خستگی و بی علاقگی دانش آموزان نسبت به روش های قدیمی و كهنه، افزایش سرعت یادگیری و كاهش هزینه­ها، انطباق و سازگار كردن آموزش و شیوه های یاددهی – یادگیری با روش­های آموزشی رایج در كشورهای دیگر، امكان ارائه آموزش به صورت تعاملی، شبیه سازی آزمایش های هزینه بردار پیچیده و خطرناك به كمك كامپیوتر و استفاده از نرم افزارها برای نمایش فیلم های متحرك و گرافیكی به منظور درك بهتر و بیشتر مطالب آموزشی، از جمله دلایل كاربرد كامپیوتر به عنوان مهمترین وسیله كمك آموزشی در نظام آموزشی و كلاس درس است (جاریانی، ۱۳۸۰).

از نظر متخصصان آموزشی، رایانه ها می توانند راهگشای آموزش ضعیف باشند چرا كه به یك روش تعاملی می توانند اطلاعات را به سرعت پردازش نمایند. رایانه ها روش های جدیدی را برای پردازش و ذخیره سازی اطلاعات ارائه و بر سرعت برقراری ارتباطات بین افرادی كه از هم فاصله زیاد دارند، تاثیر گذاشته اند. ثابت شده است كه برنامه های تمرینی، برنامه های خود آموزی، سیل فراوان برنامه های آموزشی تجاری، شبیه سازی رایانه ای و پویانمایی هایی كه برای توضیح اصول علمی به كار می رود و حتی واژه پردازها با آن برنامه های كنترل املای كلمات و فرهنگ لغات می توانند در بهتر كردن یادگیری دانش آموزان موثر باشند (كارنوی[۱]، ترجمه میرزا محمدی و فریدی، ۱۳۸۴).

۱– Carnoy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در تدریس معلمان چقدر است؟

۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات  در روش های تدریس معلمان چیست؟

۳- میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی چقدر است؟

۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟

۵-استفاده از ICT در مدارس متوسطه در کدام مرحله ی چهارگانه

Leave a comment