پایان نامه درباره:نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

دانلود پایان نامه

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

چند رسانه ای[۱]

اصطلاح چند رسانه ای بر كاربرد رسانه های گوناگون برای انتقال اطلاعات نظارت دارد (عطاران، ۱۳۸۱). چند رسانه ای نوعی فناوری است كه تركیب دو یا چند رسانه مانند: متن، صدا، صوت، گرافیك، ویدیو تمام متحرك، ویدیویی آهسته (انیمیشین) را بر یك برنامه كاربردی كامپیوتری آسان می سازد كه جهت استفاده در فعالیت های آموزشی و نمایشی جذاب تر و مناسب تر هستند (لاودن و لاودن، ترجمه محسنی، ۱۳۸۰).

در گذشته چند رسانه ای عبارت از كاربرد چند رسانه مانند: عكس، كاست نوار، اسلاید و فیلم و … به صورت همزمان و با رویه واحد بود. اما در عصر حاضر كامپیوتر رسانه های مذكور و دیگر قالب اطلاعاتی مانند: ویدیو، گرافیك، متن و صدا … را به صورت تعاملی و قابل دستكاری برای یادگیری در كنار هم قرار می دهد. فضای یادگیری كه توسط چند رسانه ای سرویس دهی می شود، دارای سه ویژگی می باشند: اولاً اینكه یادگیری انفرادی را میسر می كند. دوم اینكه به یادگیرنده امكان دستكاری محیط یادگیری خود را می دهد و سوم اینكه سرعت یادگیری متناسب با یادگیرنده تنظیم می شود (عطاران، ۱۳۸۱).

۱ – multi Media

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در تدریس معلمان چقدر است؟

۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات  در روش های تدریس معلمان چیست؟

۳- میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی چقدر است؟

۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟

۵-استفاده از ICT در مدارس متوسطه در کدام مرحله ی چهارگانه ی(ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) در برنامه ی درسی مدارس متوسطه قرار دارد؟

۶- نقش ICT بر عملكرد تحصیلی دانش آموزان در مدارسی که معلمان از آن استفاده می کنند با مدارسی که از آن  استفاده نمی کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان و نوع

Leave a comment