پایان نامه:میزان پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین

انواع انگیزه لذت­جوئی

هر چند اهمیت انگیزه لذت­جوئی برای حداقل دو دهه اخیر فهمیده شده است. کمبود کار تحقیقات جهت بررسی نمودن گوناگونی انگیزه­های لذت­جویانه که مصرف­کنندگان مدرن آنها را طلب می نمایند، وجود دارد (آرنولد و رینلودز، ۲۰۰۳: ۸۲). نویسندگان بر اساس داده های اجرایشان انگیزه­های لذت­جویانه را به ۶ طبقه گسترده اصلی تقسیم نمودند: خرید ماجراجویی[۱]، خرید اجتماعی[۲]­، خرید کامروا سازی یا خرسند سازی[۳]­، خرید خیالی/تصوری[۴]، خرید نقش[۵] ، خرید ارزش[۶].

خرید ماجراجویی، اشاره دارد به خریدی که اصولاً برای ماجراجویی و برانگیختن انجام می شود. بسیاری از مراکز خرید امروزی، نیز به عنوان مراکز تفریحی و ماجراجویی برای کشاندن مصرف­کنندگان به محل شناخته می­شوند (آلارد وهمکاران، ۲۰۰۹: ۴۷).

خرید اجتماعی ، همانطور که از نامش پیداست به فرایند خریدی که صرفاً همراه با اعضای خانواده و دوستان انجام شده است، اشاره دارد. در درجه اول ، دراین حالت انگیزه­، معاشرت نمودن با افراد به جای خرید کردن محصول است. مصرف­کنندگان از خرید­کردن به عنوان یک فرصت برای پیوستن به افراد دیگر استفاده می­کنند و بدین ترتیب معاشرت نمودن به جای محصول درخورتوجه بیشترقرار می گیرد (دیپ و سونی، ۲۰۰۸: ۴۰۷).

خرید کامروا سازی عمدتا برای خرسندی و رها سازی مشغله­ها در فعالیت خرید انجام می گیرد. مصرف­کنندگان خرید کردن را به عنوان یک کاهش دهنده استرس ، توصیف می­کنند در پی رقابت شدید، خرده­فروشان به طور فزاینده­، بر هر دو جنبه سودمندی و لذتی در فروشگاه­هایشان تمرکز می­نمایند (کارپنتر و مور، ۲۰۰۹: ۷۲).

چهارمین طبقه خرید تصوری است که اصولاً با کسب آخرین روند­های مد و نوآوری تکنولوژیک انجام می­گیرد.

نقش خرید توسط مصرف­کننده در درجه اول برای دیگران انجام می­گیرد. به طور مثال هنگامی که مصرف­کننده نقش­هایش را توسط خرید کردن برای اقوام و دوستانش اجرا می­نماید.

خرید ارزش شاید آشناترین و معمول­ترین نوع خرید است و اشاره دارد به اینکه برای کسب بهترین معامله در بازار ازلحاظ شرایط و ضوابط معامله /مذاکره و پیشنهادات خاص انجام می­گیرد و فرد با خرید یک محصول با تخفیف احساس موفقیت می­کند (آرنولد و رینلودز، ۲۰۰۳: ۸۳). ابعاد دیگر لذت­جویی، به نام­های خشنودی[۷]، برانگیختگی[۸] و گریز[۹] به عنوان اشکالی از لذت­خرید[۱۰] مشخص شده است (مونسو و همکاران[۱۱]، ۲۰۰۴: ۱۱۴).

۲-۱-۴) آنی­گرایی

برخی منابع روانشناسی به آنی­گرایی به عنوان یک ویژگی اصلی فرد اشاره می­کنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. روک و فیشر[۱۲] (۱۹۹۵) این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران[۱۳] (۲۰۱۲) استدلال می­کنند که آنی­گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی­های شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نشانگر رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود.

[۱] Adventure Shopping

[۲] Social Shopping

[۳] Relaxation Shopping

[۴] Idea Shopping

[۵] Role shopping

[۶] Value Shopping

[۷] Pleasure

[۸] Arousal

[۹] escapism

[۱۰] shopping enjoyment

[۱۱] Monsuwé et al

[۱۲] Rook, D.W., & Fisher, R.J.

[۱۳] Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment