پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم

نکات عمده در سیاست تقسیم سود

تئوری ها و توجیحات زیادی برای شرح این که چرا شرکت ها پرداخت سود سهام را دنبال می کنند و چرا سود تقسیمی برای سرمایه گذاران مهم است، ارائه شده اند. این تئوری ها و تفاسیر روی موضوعات زیر تمرکز می کنند:

 

۲-۱-۸-۱عدم تقارن اطلاعاتی

محیط دارای عدم تقارن اطلاعاتی هنگامی به وجود می یابد که شخصی دارای دانش بیشتری در مورد ریسک، معاملات و یا یک قرارداد نسبت به شخص یا اشخاص دیگر باشد. فرضیه های اطلاعات نامتقارن بیان می دارد، مدیران اطلاعات محرمانه ای درباره آینده شرکت دارند و در جهت پیام رسانی این اطلاعات محرمانه سود نقدی توزیع می کنند. این پیام رسانی در صورتی که شرکت هایی با چشم انداز آتی ضعیف نتوانند اعلان سود نقدی شرکت های قوی را تقلید کنند باور کردنی خواهد بود. مدیران از طریق اعلان سود نقدی در هر دوره به سهامداران اطمینان می دهند که در آینده قابل پیش بینی به این پرداختها ادامه می دهند، مگر شرایط از کنترل آنها خارج شود و شرکت با مشکلات مالی مواجه گردد، یا مدیریت جدید این سیاست را تغییر دهد. بر این اساس می توان گفت پرداخت سود نقدی دارای منطق اقتصادی است و فرضیاتی درباره اثرات اعلان سود نقدی ایجاد می کند که به صورت تجربی مشاهده شده اند. (Frankfurter and Bob 2000)

زمانی که اطلاعات نامتقارن است، گروهی نسبتا آگاه هستند (مانند مدیران) و گروهی (مانند سهامداران فعی و بالقوه) تقریباَ از وضعیت مالی شرکت بی اطلاع هستند. سرمایه گذاران ممکن است در مواجهه با مدیرانی که انتظار می رود اطلاعات بیشتری نسبت به آنها داشته باشند و از این اطلاعات استفاده برتری بکنند، برای حفظ منافع شان قیمت بالاتری در جهت استفاده از منابع مالی شان درخواست نمایند.

بسیاری از مطالعات با کار واتس شروع شدنداو گفت که مدیران ممکن است از سود تقسیمی برای انتقال اطلاعات به بازار و سهامداران استفاده کنند. بنابراین پرداخت سود تقسیمی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد.Watts 1973))

 

۲-۱-۸-۲ مشکلات نمایندگی

جنسن این مسأله را نشان داد و ذکر کرد که مدیران برای هدایت مجدد پول شرکت از پروژه های دارای NPV مثبت به پروژه هایی که منافع مدیریتی دارند، انگیزه دارند. بعضی مثال ها از این نوع سوء استفاده از وجوه شامل موارد زیر می باشد:

درآمد و عایدی اضافه بر حقوق، ایجاد امپراطوری (خرید شرکت های دیگر با هدف مدیریت یک شرکت بزرگ) و حقوق و دستمزد بسیار زیاد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
  • عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد

Leave a comment