وب¬ کاوی در صنعت

دانلود پایان نامه

مؤسسه آموزش عالی چهل ستون

عنوان پروژه:

وب­ کاوی در صنعت

پروژه کاردانی

رشته نرم افزار

ارائه شده به

گروه علمی كامپیوتر

تهیه كننده:

فائزه غفاری

تابستان 94

 

 

 

 

 

به نام خداوند بخشاینده مهربان

 

سپاسگذاری

و خداوند تبارک و تعالی خلقت را با حکمت سرشت و چون بارقه ای از دانایی بر انسان نثار کردن نیستی را به هستی کشاند ……..

پس والاترین درود و سپاس بر یگانه آفریدگاری که به من توفیق به انجام رساندن این پایان نامه را اعطا نمود

تجلی دانایی الهی در ضمیر انسان شد تا در معبد وجود آتشی صد رنگ بر افروزند.

پس شایسته است از سرکارخانم ریحانه گلکیش که با رهنمودهایشان مرا در پایان نامه یاری دادند کمال قدر شناسی را به عمل آورم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به:

در آغاز به تو میگویم که آغاز و پایان هر راهی.

که اوجم با تو بوده است و فرودم هم …

به تو میگویم سپاسی را که نه چندان شایسته لطف توست

تا بر من ببخشایی گستاخی کودکانه ام را

و میخواهم که با من بمانی تا ابد.چرا که چون تو دارم همه دارم

و به اذن تو و پس از برکت وجودت حاصل این تلاش نثار میگردد .

به مادر و پدرم که یاریشان خنکای نسیم سحرگاهان بوده در طول راهم

و در پایان از کمک تمام کسانی که دوستشان دارم وهمراهی­ام نمودندتشکر میکنم.

 

 

کلیه حقوق مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع این پروژه متعلق به

مؤسسه آموزش عالی چهلستون است.

 

چکیده

با افزایش چشمگیر حجم اطلاعات و توسعه وب، نیاز به روش ها و تکنیک هایی که بتوانند امکان دستیابی کارا به داده‌ها و استخراج اطلاعات از آنها را فراهم کنند، بیش از پیش احساس می شود. وب کاوی یکی از زمینه های تحقیقاتی است که با به کارگیری تکنیک های داده کاوی به کشف و استخراج خودکار اطلاعات از اسناد و سرویس‌های وب می پردازد. در واقع وب کاوی، فرآیند کشف اطلاعات و دانش ناشناخته و مفید از داده های وب می باشد. روش های وب کاوی بر اساس آن که چه نوع داده ای را مورد کاوش قرار می دهند، به سه دسته کاوش محتوای وب، کاوش ساختار وب و کاوش استفاده از وب تقسیم می شوند. طی این گزارش پس از معرفی وب کاوی و بررسی مراحل آن، ارتباط وب کاوی با سایر زمینه های تحقیقاتی بررسی شده و به چالش ها، مشکلات و کاربردهای این زمینه تحقیقاتی اشاره می شود. همچنین هر یک از انواع وب کاوی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند که در این پروژه بیشتر به وب کاوی در صنعت می پردازم. برای این منظور مدل ها، الگوریتم ها و کاربردهای هر طبقه معرفی می شوند.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول:مقدمه

مقدمه. 1

فصل دوم:داده کاوی

2- 1 مقدمه ای بر داده کاوی. 6

2-1-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ 7

2-2 مراحل کشف دانش.. 9

2- 3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف.. 12

2-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 14

2-5 داده کاوی و انبار داده ها 14

2-6 داده کاوی و OLAP. 15

2-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی. 16

2-8 توصیف داده ها در داده کاوی. 16

2-8-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها 16

2-8-2 خوشه بندی. 17

2-8-3 تحلیل لینک.. 18

2-9 مدل های پیش بینی داده ها 18

2-9-1 دسته بندی. 18

2-9-2 رگرسیون. 18

2-9-3 سری های زمانی. 19

2-10 مدل ها و الگوریتم های داده کاوی. 19

2-10-1 شبکه های عصبی. 19

2-10-2 درخت تصمیم. 22

2-10-3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS) 24

2-10-4 Rule induction. 25

2-10-5 K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR) 25

2-10-6 رگرسیون منطقی. 26

2-10-7 تحلیل تفکیکی. 27

2-10-8 مدل افزودنی کلی (GAM) 28

2-10-9 Boosting. 28

2-11 سلسله مراتب انتخابها 28

2-12داده کاوی و مدیریت بهینه وب سایت ها 30

2-13داده‌كاوی و مدیریت دانش… 31

فصل سوم: وب کاوی

3-1 تعریف وب کاوی. 33

3-2 مراحل وب کاوی. 33

3-3 وب کاوی و زمینه های تحقیقاتی مرتبط.. 34

3-3-1 وب کاوی و داده کاوی. 34

3-3-2 وب کاوی و بازیابی اطلاعات.. 35

3-3-3 وب کاوی و استخراج اطلاعات. 36

3-3-4 وب کاوی و یادگیری ماشین. 37

3-4 انواع وب کاوی. 37

3-5 چالش های وب کاوی. 38

3-6مشكلات ومحدودیت های وب كاوی در سایت های فارسی زبان. 39

3-7 محتوا کاوی وب.. 40

 

 

 

 

فصل چهارم: وب کاوی در صنعت

4-1 انواع وب کاوی در صنعت.. 43

4-1-1وب کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی. 43

4-1-1-1 مهندسی مخازن/ اکتشاف. 43

4-1-1-2مهندسی بهره برداری. 44

4-1-1- 3مهندسی حفاری. 44

4-1-1-4بخشهای مدیریتی. 44

4-1-2 کاربرد های دانش داده کاوی در صنعت بیمه 45

4-1-3کاربردهای دانش داده کاوی در مدیریت شهری. 46

4-1-4کاربردهای داده کاوی در صنعت بانکداری. 47

4-1-4-1بخش بندی مشتریان. 47

4-2 پژوهش های کاربردی. 48

نتیجه گیری. 50

منابع و ماخذ فارسی. 51

مراجع و ماخذ لاتین و سایتهای اینترنتی. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

شکل(2-1) داده کاوی به عنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش… 8

شکل(2-2) سیر تکاملی صنعت پایگاه داده 10

شکل (2-3) معماری یک نمونه سیستم داده کاوی.. 11

شکل (2-4) داده ها از انباره داه ها استخراج می گردند. 14

شکل(2-5( داده ها از چند پایگاه داده استخراج شده اند. 15

شكل(2-6) شبکه عصبی با یک لایه نهان. 20

شكل(2-7) Wx,y وزن یال بین X و Y است. 21

شكل(2-8) درخت تصمیم گیری.. 23

شكل(2-9( روش MBR.. 26

 

دانلود متن کامل این پایان نامه :داده کاوی در صنعت

منبع : سایت تخصصی دانلود پایان نامه

دسته پایان نامه های رشته کامپیوتر

 

Leave a comment