3-1-کلنی‌شته…………………. 32

3-1-1- هم‌سن‌سازی شته‌ها………………… 33

3-2- کلنی دشمن طبیعی………………….. 33

3-2-1- هم‌سن‌سازی زنبورها………………… 35

3-3- تهیه‌ی عصاره‌های گیاهی………………….. 36

3-4- آزمایش‌های زیست‌سنجی………………….. 38

3-4-1- تعیین حلال‌مناسب………………….. 38

3-4-2- تعیین غلظت مناسب………………….. 39

3-4-3- زیست‌سنجی حشرات با عصاره روناس…………………… 44

3-4-4- زیست‌سنجی حشرات با عصاره‌ی کلپوره………………… 44

پایان نامه و مقاله

3-5- بررسی دز زیر کشنده‌ی عصاره‌ها………………… 46

3-5-1- باروری زنبورها: …………………46

3-5-2- طول عمر زنبورهای بالغ…………………. 47

3-5-3- بررسی رفتار میزبان‌یابی زنبورهای ماده………………… 47

فصل چهارم: نتایج………………….. 51

4-1- آزمایشهای زیست سنجی………………….. 51

4-1-1- تعیین حلال مناسب برای عصاره ها………………… 51

4-1-2- آزمایش های مقدماتی………………….. 51

4-1-3- آزمایش های اصلی زیست سنجی………………….. 55

4-1-3-1- بررسی اثرات کشندگی عصاره کلپوره روی شته B. brassicae………………….

یک مطلب دیگر :

4-1-3-2- بررسی اثرات کشندگی عصاره روناس روی شته B. brassicae………………….

4-1-3-3- بررسی اثرات کشندگی عصاره کلپوره روی زنبور D. rapae………………….

4-1-3-4- بررسی اثرات کشندگی عصاره روناس روی زنبور D. rapae………………….

4-2- بررسی دز زیرکشنده (LC25) عصاره ها روی بیولوژی و رفتار میزبان یابی زنبور D. rapae…..

4-2-1- تاثیر دز زیر کشنده عصاره های روناس و کلپوره روی طول عمر زنبور D. Rapae……….

4-2-2- تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی باروری زنبور D. rapae……….

4-2-3- تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی ظهور زنبورهای بالغD. rapae از شته های پارازیته شده B. brassicae………………..

4-2-4- بررسی اثر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی نرخ جنسی زنبورهای نسل بعد….69

4-2-5- بررسی تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی رفتار میزبان یابی زنبورهای ماده….. 70

فصل پنجم: بحث………………….. 72

فهرست منابع و مآخذ

منابع…………………. 78

فصل اول

مقدمه:

شته مومی كلم (Brevicoryne brassicae) كه به شته كلزا نیز معروف است، یكی از مهمترین آفات گیاهان خانواده چلیپاییان بوده و باعث ایجاد خسارت مستقیم از طریق تغذیه از شیره گیاهی ، وخسارت غیر مستقیم به وسیله انتقال ویروسهای بیماری زای گیاهی مختلف می گردد (Dubey et al., 1981 و Costello and Altieri, 1995 و Blackman and Eastop, 2000 و Schielphake et al., 2000). این شته در بسیاری از نقاط جهان روی محصولات مختلف بویژه كلم خسارت وارد می كند. در ایران نیز در اغلب نواحی به ویژه در مناطق شمالی ومركزی كشور فعالیت دارد. این آفت در ایران برای اولین بار در سال 1317 گزارش شده و در تمام نواحی كشور بر روی انو اع كلم، شلغم، تربچه و چلیپاییان وحشی انتشار دارد (افشار، 1317). این آفت، هر چند روی كلزا به شدت خسارت زا است ولی كلم معمولی، گل كلم و كلم بروكسل را به سایر ارقام کلم ترجیح می دهد (خانجانی، 1383).

با تو جه به اینكه محصولاتی نظیر كلم به طور مستقیم مورد استفاده انسان قرار می گیرند، باید به باقیمانده سموم موجود بر روی آنها، توجه خاصی مبذول گردد . با توجه به این مطلب و نیز افزایش روز افزون هزینه های سم پاشی و مخرب بودن آنها از نظر محیط زیست، می توان از روش كنترل بیولوژیك به عنوان یكی از روشهای جایگزین مناسب استفاده

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *