مطالعه غلظت و توزیع زمین­شیمیایی عناصر کمیاب

دانلود پایان نامه

چکیده

مطالعه غلظت و توزیع زمین­شیمیایی عناصر کمیاب در

زغال­سنگ پروده طبس

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

در این پژوهش غلظت، منشا و گونه­های شیمیایی تعداد زیادی از عناصر کمیاب در لایه­های زغال­دار پروده مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه­گیری غلظت این عناصر در خاکستر زغال‌سنگ بوسیله تجزیه ICP-MS به همراه تجزیه XRD، مطالعات پتروگرافی و اندازه­گیری پارامتر­های درصد خاکستر حاصل، مواد فرار، رطوبت و گوگرد نشان می­دهند که زغال­های پروده در منطقه طبس از نوع بیتومینوس، با مقدار خاکستر نسبتا بالا، درصد مواد فرار متوسط و مقدار گوگرد متوسط تا بالا می­باشد و به لحاظ پتروگرافی ماسرال ویترینایت و کانی­های رسی (عمدتا ایلیت)، پیریت فراوان‌ترین سولفید، کلسیت فراوان­ترین کربنات و کوارتز به عنوان بیشترین کانی سیلیکاتی ترکیب آلی و کانیایی غالب این زغال‌سنگ­ها هستند. تجزیه شیمیای و محاسبه شاخص­های رایج در ارزیابی توزیع و غنی‌شدگی عناصر کمیاب، مانند فاکتور غنی-تهی‌شدگی، شاخص آفینیتی زغال و تعیین حالت­های ایجاد این عناصر بر اساس روابط آماری بین عناصر و خاکستر حاصل نشان می‌دهد که بیشتر عناصر کمیاب، آفینیتی بالایی با خاکستر حاصل دارند و بر اساس روابط عنصری و کانیایی بدست آمده، عناصری که در بخش معدنی زغال تمرکز می­یابند بیشتر در ارتباط با کانی‌های آلومین سیلکاته (کانی­های رسی و مخصوصا ایلایت) و سولفیدی (پیریت) می­باشند.

منشا آلی، دریایی و منشا آواری بودن عناصر، تاثیر درجه زغال­شدگی و شرایط پیچیده ساختاری-تکتونیکی همراه با گسل و شکستگی­های زیاد منطقه از فرایند­هایی است که می‌توانند به صورت ژنتیکی منشا و حامل عناصر کمیاب در زغال­سنگ پروده باشند.

 

Leave a comment