فرم پروپوزال پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

” بسمه تعالی “

 فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی سهند
تاریخ:

 شماره:

 

 

 

 

 

دانشجو و اطلاعات مربوط به پایان نامه نام و نام خانوادگی :           فرزاد آقاجانی    شماره دانشجویی :       88753102                                      دانشکده:      مهندسی مواد
رشته: شناسایی و انتخاب تعداد واحد های گذرانده:  22 معدل کل: 67/15 نیمسال ورود : 1/89-88  تاریخ ارائه پروپوزال:24/07/89
عنوان پایان نامه به فارسی:  امکان بهبود خواص فولاد تف­جوشی­شده Astaloy CrM با ایجاد تغییرات سطحی

        

عنوان پایان نامه به انگلیسی: Possibility of improvement in properties of sintered steels by surface modification

        

تعریف مساله، فرضیات، روش پژوهش و هدف ( بطور خلاصه و حداقل در چهار سطر نوشته شود):  

در این پژوهش، نمونه­های تست ضربه (نمونه­های شارپی) با استفاده از پودر از پیش­آلیاژشده­ی Astaloy CrM و با انتخاب شرایط مناسب تولید، به روش فشردن معمول فشرده شده و به منظور حذف کارسختی ایجاد شده در اثر فشردن، نمونه­های خام در سه دمای مختلف آنیل می­گردند. سپس نمونه­ها به منظور اصلاح سطحی توسط عملیات نورد كنترل شده متراكم سازی سطحی و پس از آن به مدت زمان معین و در دمای مناسب تحت اتمسفر محافظ تفجوشی می­شوند. نهایتاً تغییرات ریزساختاری، سطح شکست، خواص فیزیکی (چگالی) و خواص مكانیكی (استحكام پارگی عرضی، استحکام ضربه، سختی ظاهری و میکروسختی) نمونه­ها در نتیجه­ی اعمال اصلاحات سطحی مذكور تعیین و شرایط بهینه تعیین می شود تا پس از بدست آوردن یافته­های منطقی نتایج این طرح بعنوان ایده ای برای تولید چرخ دنده­های تحت بارهای مكانیكی بالا به روش متالورژی پودر با تغییراتی در پارامترهای ساخت و تولید مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:  متالورژی پودر، فولاد تفجوشی­شده، متراکم­سازی سطحی، چگالی

نوع پروژه (به دور گزینه مطلوب دایره بکشید): 1- عملی (دارای بخش  ساخت و کارگاهی یا آزمایشگاهی)  *          2- شبیه سازی و  نظری
 اساتید راهنما (استاد راهنمای اول بایستی از اساتید تمام وقت استادیار به بالا دانشکده مجری باشد)  باشند) 1-  استاد راهنمای اول:                          دکتر مازیار آزادبه                       مرتبه دانشگاهی:         استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:    دکتری         رشته تخصصی:       مهندسی مواد       زمینه اصلی پژوهشی:  متالورژی پودر

پایان نامه های در دست راهنمایی (نام دانشجویان قید شود): آقای ارغیانی، خانم رزاقی، آقای صباحی، خانم شادپور و خانم  قربانیان، آقای محمدی­نژاد، خانم فتح یونس، آقای حسین­زاده و آقای شفیعی.

2- استاد راهنمای دوم:                                 مرتبه دانشگاهی:                               رشته تخصصی:                  محل خدمت:

 * برای اساتید راهنمای خارج دانشگاه، حتما CV  ایشان ضمیمه شود. در صورت سابقه همکاری با این دانشگاه، پایان نامه های در دست راهنمایی (نام دانشجویان) قید شود. * خدمات فنی، آزمایشگاهی یا کارگاهی پیش بینی شده که با کمک استاد راهنمای خارج دانشگاه فراهم خواهد شد در اینجا ذکر و توسط نامه کتبی به پیوست آورده شود:

استاد  مشاور 3- استاد مشاور:                مرتبه دانشگاهی:         زمینه تخصصی:       محل خدمت:         * رزومه یا کپی مدرک تحصیلی ضمیمه شود
هزینه های پیش بینی شده موضوع هزینه ها: (همه موارد به ریال قید شود) الگوی حداکثری  هزینه های  پروژه عملی/پروژه شبیه سازی و نظری هزینه پروژه حاضر ارقام مصوب شورای پژوهش
1- هزینه های مربوط به آماده سازی پایان نامه ( تایپ و تكثیر): 700000 000/700 ریال  
2- هزینه های مربوط به تهیه كتاب، مقاله: 300000 600000    
3- هزینه های مسافرتهای لازم: 400000    
4- هزینه های مربوط به خرید  نرم افزار : 750000    
5- هزینه های مربوط به خرید مواد و تجهیزات مصرفی: 3300000 0 000/900 ریال  
6- هزینه های مربوط به آماده نمودن مدولها  وSet up  آزمایشگاهی 1200000 0 000/200/1 ریال  
7- هزینه خدمات آزمایشگاهی: 1200000 0 000/200/1 ریال  
8- هزینه عملیات صحرائی: 1200000 0    
9- هزینه های متفرقه: 300000    
جمع كل هزینه های پیشنهادی: 000/000/4 000/000/2 000/000/4 ریال  
در صورتیكه تمام یا بخشی از هزینه های پیشنهادی از منابع دیگر تامین خواهد شد و یا قابل تامین است ذكر بفرمائید: خیر

 

 

  تاریخ:                    امضاء دانشجو:                امضاء استاد راهنمای  اول:                         امضاء استاد راهنمای دوم:

 

سوابق علمی موضوع در ایران داک فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد –  ادامه از صفحه اول
در هنگام تکمیل این فرم  دانشجو موظف است به ترتیب ذیل نسبت به ارائه گزارشی از سوابق موضوع اقدام نماید:

1- حداقل 3 کلمه کلیدی موضوع را با کمک استاد راهنما تعیین و قید  نماید:

2-  عنوان و کلمات کلیدی را در سایت ایران داک www.irandoc.ac.ir  جستجو نموده و حداقل 10 الی 30 عنوان مرتبط را چاپ و به استاد راهنما ارائه نماید. در صورت لزوم عنوان پایان نامه و شرح آن با نظر اساتید راهنما اصلاح و جستجوی مجدد انجام و نسخه نهایی جهت تصویب به دفتر دانشکده تحویل شود. برابر مقررات، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  فقط در صورت تکمیل بودن  مراتب فوق نسبت به بررسی و تصویب موضوع پایان نامه  اقدام می نماید.

3- در صورت تصویب مراتب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (و  قبل از امضاء ریاست دانشکده) بایستی اطلاعات  پایان نامه را توسط دانشجو در سایت مذکور ثبت گردیده  و کد رهگیری دریافت نماید.

4-  با همراه داشتن کد رهگیری و جستجو های مرتبط(بند 2) مراتب را به تائید کتابخانه مرکزی دانشگاه برساند.

کد رهگیری:                                         تاریخ:               نام و امضاء ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه

توجه: دانشکده  فقط در صورت تکمیل بودن  بندهای فوق نسبت به ارسال موضوع پایان نامه  اقدام می نماید و قلم خوردگی مجاز نیست.

نظریه شورای دانشکده ارسال به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

طرح پیشنهادی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسی ارشد:  آقای فرزاد آقاجانی

دانشجوی رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب  در جلسه مورخ                                       شورای  تحصیلات تکمیلی دانشکده                                                  مطرح و باتوجه به ملاحظات زیر مورد تصویب گرفت.‌‌

الف-                                                             ب-    

                                                                                         نام و  امضاء رئیس دانشکده مهندسی مواد

 شورای تحصیلات تکمیلی  دانشگاه  شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه مورخ    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   خود با طرح پژوهشی پیشنهادی توسط دانشكده مهندسی مواد  .  .  . را  بعنوان موضوع تحقیقاتی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسی ارشد با ملاحظات ذیل مورد تائید و تصویب قرار داده است.

شرایط مصوب شورا برای پیشنهاد فوق (شامل محل انجام، کسر نمره بابت تاخیر در ارائه پروپوزال و . . . ):

الف-                                                                               ب-   

                                       امضاء مدیر تحصیلات تکمیلی  دانشگاه

نظریه شورای پژوهشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه در جلسه مورخ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .خود با طرح پژوهشی پیشنهادی توسط دانشكده مهندسی مواد   را بعنوان موضوع تحقیقاتی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسسی  ارشد   با ملاحظات ذیل  مورد تائید و تصویب قرار داده است (شامل سقف هزینه ها، نحوه پرداخت و . . . ):

الف-                                                                                    ب-   

                                                                                                    امضاء مدیر پژوهشی دانشگاه

 

گیرندگان رونوشت (پس از امضاء مدیر پژوهشی و  توسط اداره پژوهش تکثیر و ارسال می شود):

1- آقای فرزاد آقاجانی دانشجوی کارشناسی ارشد  جهت اطلاع و شروع به اجرای طرح مصوب،

2 – همكار محترم آقای دکتر مازیار آزادبه استاد راهنمای اول  پایان نامه جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

3 – همكار محترم استاد — راهنمای دوم  پایان نامه جهت اطلاع و اقدام مقتضی

4 – همكار محترم آقای دکتر نقی پروینی احمدی استاد  مشاور پایان نامه جهت اطلاع و اقدام مقتضی

5 – آقای دکتر علیرضا اکبری ریاست محترم دانشکده  مهندسی مواد   جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

6-  آقای دکتر نجفی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه  جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

7 –  اداره پژوهش دانشگاه جهـت اطـلاع و اقدام لازم نسبت به تـامین هزینه طـرح و پـرداخـت آن در حق دانشجو.

توجه و تاکید: 1-  لطفا موارد را با دقت و در WORD   تکمیل نمائید.  2-  دانشجوی متقاضی لطفا فرم حاضر را پس از تکمیل به همراه  فایل WORD نسخه  پروپوزال را جهت وارد نمودن به کامپیوتر به   دفتر دانشکده و دفتر دانشکده به  اداره تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.  2- در تایپ کامپیوتری  فرمت و فونت  نوشته ها  (ترجیحا با فونت  B Nazanin) را چنان تنظیم کنید که کل فرم تقاضا از  دو صفحه  بیشتر نشود. 3- برای بررسی پروپوزال در کمیته منتخب و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مجری، لازم است دانشجوی متقاضی فرم شماره 2 پروپوزال را که شامل جزئیات بیشتری می باشد را تکمیل و همراه این فرم تحویل دانشکده نماید. فرم مذکور نهایتا در سوابق دانشجو در دانشکده درج شده و نیازی به ارسال آن به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه نمی باشد.

4- دانشجوی محترم در صورت عدم دریافت نسخه مصوب و نهائی  خود  حداکثر تا 2 ماه پس از تحویل  فرم حاضر به دانشکده، جهت  پیگیری مراتب به دفتر دانشکده یا  اداره تحصیلات تکمیلی  مراجعه فرمائید.

8- کتابخانه مرکزی جهت اطلاع و  آرشیو

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment