طراحی و تولید یک چتربات جهت انجام امور پشتیبانی فنی شرکت های خدمات اینترنت

دانلود پایان نامه

چکیده

 

طراحی و تولید یک چتربات جهت انجام امور پشتیبانی فنی شرکت های خدمات اینترنت

 

در این پروژه، تمام تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش‌های خودکار و به وسیله داده‌هایی که از چت‌های گذشته یک شرکت ISP جمع‌آوری شده برای پیاده‌سازی یک روبات هوشمند جهت پاسخگویی نیاز پشتیبانی همان شرکت استفاده شود. بر این اساس، ابتدا پیش‌پردازشی کوتاه روی داده‌ها انجام‌شده و داده‌ها به صورت دنباله‌ای از مکالمات (گفت و شنود) تجزیه شده‌اند. سپس با استفاده از روش شباهت کسینوس اقدام به یافتن شبیه‌ترین جمله از بین جملات کرده‌ایم. سپس سعی شده است تا این جواب‌ها با استفاده از بررسی مشابهت گفت و شنودهای دنباله حاضر با دنباله جواب‌های کاندید بهبود یابد. همچنین برای انتخاب بهترین پاسخ، کلیه پاسخ‌های گذشته با استفاده از الگوریتم K-Means خوشه‌بندی شده و اندازه خوشه‌ها در انتخاب بهترین پاسخ در نظر گرفته می‌شود. همچنین برای در نظر گرفتن نقش کلمات در جمله، یک پیکره فارسی با تلفیق داده‌های همشهری و داده‌های چت ساخته شد و جهت آموزش SVMTagger استفاده شد. سپس تمامی داده‌ها با استفاده از SVMTagger تگ گذاری شده و نتایج مجدد با استفاده از این داده‌ها بررسی شده است. در نهایت برای حالات خاص که متأثر از وضعیت مشترک در زمان تماس است، به وب سرویس‌های وضعیت مشترک رجوع شده و با استفاده از آن‌ها سعی شده تا پاسخ‌های بهتری به وی داده شود.

 

 متن کامل : http://sabzfile.com/

Leave a comment