شبیه سازی و کنترل برج تقطیر پیشرفته Kaibel مبتنی بر نسخه های پیشرفته روش MPC

دانلود پایان نامه
در این پایان نامه به ارائه کنترل کننده ای پیشرفته مبتنی بر نسخه های پیشرفته روش کنترل مدل پیش بین (MPC) به منظور کنترل برج تقطیر پیشرفته Kaibel پرداخته می شود. هدف استفاده از برج های تقطیر Kaibel ، قابلیت صرفه جوئی انرژی این برج ها در مقایسه با برج های تقطیر متداول به میزان حداقل 30 درصد می باشد. رسیدن به این میزان صرفه جوئی انرژی و بدست آوردن حداکثر خلوص محصولات و حداقل کردن ناخالصی ها در حضور اغتشاشات نیازمند کارکرد برج در نقطه کار بهینه می باشد که این امر بدون وجود کنترل کننده ای کارآمد محقق نمی شود. با توجه به این که این برج یک فرایند چند متغیره است که ورودی ها دارای اثر متقابل بر روی یکدیگر می باشند و همچنین برج دارای درجه آزادی بالایی می باشد بنابراین نیاز به کنترل کننده ای پیشرفته مانند MPC احساس می شود. در این پایان نامه به ارائه چند نمونه از کنترل کننده های PID متداول و کنترل کننده های پیشرفته مبتنی بر روش MPC پرداخته می شود. پس از شبیه سازی های صورت گرفته مشخص شد کنترل کننده MPC متداول هم دارای مشکلاتی از جمله زمان نشست طولانی تر می باشد که این امر موجب ارائه کنترل کننده های پیشنهادی پیشرفته مبتنی بر نسخه MPC تحت عنوانMMPC ، MPC-MPC،MPC-Fuzzy و MPC- MMPC شد. این کنترل کننده ها در شبیه سازی ها نتایج بهتر و کارائی به مراتب بالاتری را در کنترل این برج از خود نشان دادند.

    واژگان کلیدی: کنترل پیشرفته، کنترل مدل پیش بین، MMPC، برج تقطیرKaibel

 متن کامل : http://sabzfile.com/

 

Leave a comment