دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام – قسمت اول

دانلود پایان نامه

هدف از تحقیق:

امروزه بیش از 90% سرمایه در گردش اغلب منابع تولیدی به مواد صنعت (یعنی مواد اولیه محصولات نیمه تمام، محصولات تمام شده، ضایعات تولید، اقلام بسته‌بندی و ابزارآلات تولید مربوط است.

بنابراین باید توجه داشت كه تمام موارد فوق از قبیل محصولات و مواد اولیه مكانی مناسب را برای نگهداری نیازمندند از جمله مواد اولیه كه نیاز بیشتری به نگهداری و توجه دارد بهترین مكان برای نگهداری آنها انبار است من در این تحقیق به بررسی مكانی مناسب چه از لحاظ محدودة مكانی و چه از لحاظ كنترلهای مورد نیار برای وورد و خروج كالاها از قبیل مواردی كه در بالا گفته شد می‌پردازم و همچنین فرمها و سیتمهای حقوق و دستمزد كاركنان این انبارها و نحوة كنترل بر روی كاركردهای آنان و نیز ثبت فرمی ساده از یك سیستم حسابداری و همچنین نحوة نگهداری موجودیها و ارزیابی آنها دارد و در پایان امیدوارم كه این تحقیق همان گونه كه توانست مرا به تلاش وادار كند تا بتوانم قدری از علم و دانش افرادی كه در این راه موفق بوده‌اند را دریابم برای كسانی كه آنرا مطالعة می‌كنند هم اینگونه باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2- محدوده زمانی و مكانی كارخانه: این كارخانه واقع در مشهد و در شهرك صنعتی توس در میدان اول، بلوار تلاش شمالی خیابان هفتم، خیابان 3/7 در قطعه سوم می‌باشد و به طور كلی دارای 2500 متر مربع و زیر بنای اعیان 2000 متر مربع می‌باشد.

فصل دوم

1- مقدمه

با مرور سریع تاریخچة عملیات انبار در ایران به این نتیجه می‌رسیم كه ایجاد آن در كشور ابتدا در سازمانهای خدماتی و بعد در سازمانهای تولیدی صورت گرفته است و به همین دلیل برداشت عمومی از انبار بیشتر همان انبارهای سازمانهای خدماتی است متمركز بودن این دو نوع انبار در اغلب سازمانهای تولیدی فعلی دلیل بر این مدعاست غافل از آنكه سهم انبار تولیدی در سود اغلب سازمانهای تولیدی فعلی دلیل بر این مدعاست غافل از آن كه سهم انبار تولید در سود اغلب سازمانها حداقل 99% برابر سهم انبار خدماتی است هم اكنون این تمركز نامیمون باعث گردیده تا مدیران انبار سازمانهی تولید نتوانند همپای ضایع پیش رو گام مؤثری بردارد. انبارهای خدماتی علی رغم نقش كم خود در سوددهی صنعت به خاطر وسعت دامنه اقلام تقریبا% وقت مدیران انبارها را می‌گیرد و آنها از انجام امور بنیادی باز می‌دارند حفاظت از انبار به دلیل مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همة این دلایل به ارزش موجودی اقلام سازمان نقش عملیاتی و حیاتی انبار مربوط است بنابراین تمام سعی خود را برای نوشتن اطلاعاتی بر اساس امكانات بسیار كمی كه در اختیار دارد در حدود چند بخش مورد بررسی قرار می‌دهم

امید است كه تلاشهای بی وقفة من بتواند رضایت تمایل جلب نماید.

2- ادبیات موضوع:

بخش اول: در این بخش ما به طور كلی هدف از استقرار یك سیستم انبارداری و فرمهای مورد نیاز آن و كنترلها و مجوزهای ورود و خروج (دریافت و برگشت) و مشخصات مكانی مناسب برای مواد ضایعات، محصولات آماده برای فروش و محصولات آماده برای فروش و محصولات نیمه تمام را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بخش دوم: این بخش مربوط به سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت آن به كاركنان و طراحی یك سیستم محاسبه حقوق و دستمزد ساد ه را در بر می‌گیرد.

بخش سوم: این بخش به نحوة جمع‌آوری اطلاعات و كنترلهای لازم برای كاركردها و انتقال كاركرد به لیست حقوق و شیوه‌های مختلف پرداخت حقوق و چگونگی محاسبة ماهیانه آن اختصاص یافته است.

بخش چهارم: این بخش شرح مختصری از عملیات تجاری را مورد تأكید عملیاتی است كه اثرات مالی دارد و همچنین طراحی فرمهای مورد نیاز سیستم و نحوة نگهداری موجودیهای مالی و ارزیابی موجودیها را به تحریر در آورده است.

بخش پنجم: این بخش به طور كلی به طراحی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز و طراحی نحوة نگهداری حسابتها و موجودیها مربوط می‌شود.

3- خلاصه‌ای از عملكرد و تأسیس كارخانه

شركت كارتن ‌سازی بهرام تولید كننده انواع كارتن: (سه لان و پنج لا صادراتی) دارای چاپهای فلكسو (درنگ) و سیلك و سمینت و دارای خدمات دایكات (تاوبرش) و … می‌باشد این كارخانه در سال 1377 شروع به فعالیت كرده كه در ابتدای كار با خرید دستگاههای مربوطه كه به طور كلی دارای 2 دستگاه چاپ و سه دستگاه تولید كنندة كار تنها و یك دستگاه برش كار خود (آغاز نموده‌اند سیستم حسابداری این شركت با پیشرفت سیستم مالی و اجرایی از خدماتی به سیستمهای جدیدتر تغییر نمود و در سال 1380 اقدام به خرید یك دستگاه تولید كننده كارتن دیگر نمود. مواد خام و با مواد تولید كننده‌ كار تنها در داخل ایران تهیه شده و سرمایه ابتدایی تشكیل كارخانه دویست میلیون تومان بوده است. دستگاههای این كارخانه به غیر از دستگاههای تولید كننده اصلی كه تماماً از خارج تهیه می‌شود دستگاههای چاپ و برش در داخل ایران تهیه می‌گردد. طبق چارت سازمانی تهیه شده این شركت دارای یك هیأت مدیرة‌، مدیر عامل بوده و دارای زیر مجموع‌های اداری و مالی، پشتیبانی، تضمین كیفیت، تولید و بخش بازرگانی و كنترل كیفیت كه جزء مهمترین بخشهای خارجی كارخانه می‌باشد و همچنین بخش فنی محصولی كه مربوط به عملكرد دستگاه‌ها می‌باشد است.

این شركت دارای 7 نیروی فعال در كارخانه می‌باشد كه به طور كلی 20 نفر به عنوان كارگر ساده كه در داخل كارخانه و بخش تولیدی می‌باشد 10 نفر در بخش توزیع و تبلیغات كارخانه و تعبیه به عنوان مدیریت، حسابداری ، كنترل كیفیت را و امور اداری می‌باشد.

بخش اول:

الف- طراحی یك سیستم انبارداری:

هدف از استقرار یك سیستم:

تنظیم و تهیه میكروفهای مورد نیاز، روش كردن وظائف پرسنل، برنامه‌ریزی مراحل لازم برای انجام كارها و نحوة انجام عملیات مالی و حسابداری در یك مؤسسه می‌باشد.

سیستم حسابداری ابزاری جهت گردآوری تفسیر و گزارش ده اطلاعات مالی است كه در جهت كمك به فرآیندهای مدیریت تدوین شده است.

سیستم حسابداری مؤسسه برقدری اهمیت دارد كه بعضی معتقدند بدون داشتن یك سیستم مناسب، مؤسسات بزرگ نمی‌تواند به كار خود ادامه دهند و مدیران توانایی كنترل و ایجاد هماهنگی عملیات مؤسسه را نخواهند داشت. اهداف خارج از سیستم حسابداری حتی اگر بسیار مفید هم باشد اهداف مكمل سازمان تلقی خواهند شد.

– تهیة جدول حسابهای دفتر كل با توجه به فعالیتهای خاص شركت و اظهار نامه مالیاتی

تنظیم و تهیه حرفهای لازم مالی و حسابداری شركت جهت تسهیل عملیات.

تنظیم دفاتر فانونی مؤسسه بر طبق مقررات مالیاتی و قانون تجارت

تنظیم فرم اسناد حسابداری و چگونگی ثبت آنها در دفاتر كانونی شركت

ب: فرم‌های مورد نیاز در انبارداری:

1) فرم درخواست جنس از انبار: این فرم جهت دریافت كالا از ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسط مصرف كننده پر می‌شود و دارای كاربردهایی به شرح زیر می‌باشد.

الف- ذكر مشخصات و مقادیر اقلام در خواستی از انبار

ب- مجوز تحویل جنس به درخواست كننده

ج- منابعی صدور درخواست خرید

د- مبنای صدور حواله انبار

2) حواله انبار: این فرم هنگام تحویل كالا به متقاضی تنظیم می‌شود و توسط انبار پر می‌شود و دارای كاربردهای زیر است.

الف- اقلام نوع و مقدار اقلام صادر، از انبار جهت هر یك از واحدهای درخواست كننده

ب- مبنای ثبت كارت موجودی و حسابداری انبار

ج- مبنای تهیه صورت خلاصه گردش اقلام انبار

د- مبنای قیمت‌گذاری اقلام صادره

فرم درخواست خرید: این فرم توسط انبار تكمیل می‌گردد و به منظور خرید اقلام برنامه‌ای یا بر اساس مصوبات شركت مورد استفاده واقع می‌گردد و دارای كاربردهای به شرح زیر است.

الف- درج مشخصات اقلام مورد نیاز.

ب- مبنای تأئید و تصویب خرید اقلام درخواستی

ج- مبنای انجام استعلام و عملیات خرید (خرید داخلی)

د- مبنای درخواست پیش فاكتور در مورد خریدهای خارجی

4) فرم ارسال، تحویل كالا: در شرایطی كه كالا توسط تداركات دفتر مركزی خریداری می‌گردد از این فرم برای كنترل ارسال اقلام خریداری شده توسط تداركات دفتر مركزی به كارخانه و همچنین برای كنترل و تحویل و تحول اقلام ارسالی از كارخانه به دفتر مركزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای كاربردهایی زیر می‌باشد.

الف- درج مشخصات كلی اقلام ارسالی به كارخانه

ب- مبنای ارسال كالا توسط تداركات مركز و پی‌گیری رسیدن اقلام ارسالی به شعب و كارخانجات

ج- مبنای تحویل و تحول اقلام ارسالی بر كارخانه

5) كارت حساب انبار: این كارت توسط مسئول كاردكس مركزیی عمل می‌شود و تقریباً مثل كارت انبار است با این فرق كه ستون منبع هم در آن وجود دارد. پیش كارت حساب هم مقدار فیزیكی و هم ریالی را كنترل می‌نماید.

6) كارت نگارش انبار: این كارت دارای كاربردهای زیر می‌باشد.

الف- پیگیری اقلام در خواستی از طریق واحد سرپرستی انبارها

ب- درج و كنترل مقدار اقلام درخواستی

ج- تعیین اقلام مورد درخواست سفارش داده شده یا دریافت شده

7- فرم برگشت از خرید: در مواردیكه كالای خریداری شده به دلایلی پس داده می‌شود انبار فرم را تنظیم می‌نماید.

8- جواز خروج: این فرم توسط افراد مجاز برای خروج كالا از كارخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment