دانلود پروژه رشته کامپیوتر در مورد طراحی لباس با كمك كامپیوتر – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اصول و قوانین سایزبندی و ثبت برنامه ها در كامپیوترها

بزرگ و كوچك كردن الگو در بیشتر سیستم های كامپیوتری بر اساس مشخص كردن نقطه های اصلی بر روی الگوی پایه انجام می گیرد. از امتداد دادن این نقاط در دو جهت، بزرگ و كوچك كردن صورت می گیرد. و الگویی با سایز جدید ساخته میشود. این نقاط با حروف Y و X كه هم آهنگ حركت می كنند و جهت حركت نیز براساس برنامه ای كه به كامپیوتر داده شده تعیین می شود. اندازه های لازم برای بزرگ و كوچك كردن الگو و تعیین هویت و محل مشخص نقطه ها نیز از جمله داده های كامپیوتر است. خطوط درجه بندی معمولاً از 100/1 تا 10/1 میلیمتر ثبت می شود. (نمونه : خط سایزبندی برای سرشانه پشت از 50 تا 60 میلمیتر است). اندازه های سایزبندی و دستورهای اجرا در دیسك مغناطیسی برای نگه داشتن برنامه ثبت می شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شركتها برای سایزبندی از الگوهای پایه ای كه با دست رسم شده است، استفاده می كنند. نقاط اصلی ابتدا و انتها خطها را بر روی الگو پایه تعیین می كنند و خطوط را اندازه می گیرند، مانند نقاط كنترل چرتها و غیر و … اندازه ها را با مقادیری كه در جدول سایزبندی برابر افزایش هر سایز ارائه شده كنترل می كنند محاتسبه بسیاری از نقاط را می توان مستقیماً با استفاده از جدول سایزبندی انجام داد. اندازه X-Y در بین هر سایز ، درجه بندی است كه می­توان آن را در هر نقطه ای كه ضرورت داشته باشد استفاده كرد. شماره هایی كه بر روی دیسك حافظه ضبط می شود، همان شماره هایی است كه برای نقطه های اصلی بر روی الگوهای پایه به كار برده می شود. اطلاعات سایزبندی را باید حتماً به كامپیوتر داد. گاهی اوقات شركت ها اطلاعات لازم را براساس خواسته مشتری برای سایزهای ویژه مورد نظر به كامپیوتر می دهند. اگرچه معرفی سیستم كامپیوتری CAD CAM برای طراحی و سایزبندی موجب كاهش نیروهای متخصص كه كارشانسایزبندی و تغییر سایز در كارخانه است می گرددف ولی به تدریج نیاز به شركت ها به افرادی كه متخصص كامپیوتر باشند و هم در زمینه سایزبندی اطلاعات كافی داشته باشند بیشتر می شود. دیاگرام ساده صفحه …. شماره ها و وضعیت هر سایز را نشان می دهد. الگوهایی را هم كه مدلی را بر روی آنها تطبیق داده ایم. می توان به همین روش از سایزبندی به سایز دیگر تبدیل كرد. تبدیل سایز اینگونه الگوها به مراتب ساده تر از الگوی پایه است، زیرا اندازه های لازم برای تغییر سایز با گریدر GRADER محاسبه می شودف و با شماره های نقاط به حافظه سپرده می شود. در صفحه …. مقادیری كه به نقاط مشخص افزوده می شود بر روی صفحه مانیتور كامپیوتر نشان داده شده است. هنگامی كه برگه محاسبه مقادیری كه باید به نقاط اصلی الگو افزوده شود تكمیل شد، اطلاعات با دگمه هایی كه نشانه ها را به حافظه كامپیوتر می فرستد تایپ می شود و سپس نشانه ها را به حافظه كامپیوتر می فرستد تایپ می شود و سپس براساس آنها می توان ثبت اطلاعات را ذخیره و بازیابی كرد. (صفحه ای را كه دگمه ها بر روی آن قرار دارد KEYBOARD می گویند.)

جدول اندازه ای كه در حافظه كامپیوتر ذخیره و. بازیابی می شود، بر روی صفحه مانیتور نشان داده می شود. برای تغییر سایز ابتدا تكه های الگو كه كامپیوتر آنها را ساخته است به ترتیب بر روی صفحه مانیتور ظاهر می شود و هر نقطه ای با مكان نمای صفحه مشخص می گردد و سپس اندازه لازم را برای بزرگ كردن سایز به آنها اضافه می كنیم.

شكل های صفحه 206 و 207

تبدیل داده های الگو به متغیر عددی

در حال حاضر بیشتر شركت ها برای برش الگو از سیستم CAD CAM استفاده می كنند. PDS سیستم طراحی الگو دیگر كاربرد چندانی ندارند. پس از تهیه الگو در یك سایز و تفكیك قسمت های مختلف آن برای تبدیل الگو به سایزهای دیگر، باید محیط و محدوده الگو را با عدد دیجیتالی به كامپیوتر بدهیم و همزنا نیز مقادیری را كه باید برای بزرگ و كوجك كردن الگو به نقاط اصلی اضافه و یا كم كنیم به كامپیوتر می دهیم.

الگو را بر روی صفحه دیجیتایزر قرار داده و با استفاده از مكان نما، نقشه ی الگو را به كامپیوتر می دهیمف در مركز مكان نما دو خط متقاطع به صورت صلیب قرار دارد. نقطه مركزی (نقطه تقاطع دو خط) آن را بر روی نقاط مهمی كه برای ثبت در نظر گرفته ایم قرار می دهیم. این نقاط را كه باید مقادیری را به آنها اضافه كرد و یا از آنها كاست باید از قبل درجه بندی كرد. سایر نقاط الگو حكم منحنیها یا گوشه ها را دارد. هنگامیكه كه دگمه مخصوص مكان نما را فشار می دهیم از نقطه ای كه مكان نما بر روی آن قرار گرفته است. علائمی به كامپیوتر كه شكل و اطلاعات اگ را به صورت عددی ثبت و منتقل می كند فرستاده می شود. مكان نما دارای تعدادی دگمه است كه درجات تبدیل سایز (مقادیر لازم برای بزرگ و كوچك كردن الگو) را كه به كامپیوتر وارد می كنید در نقاط مناسب نقشه ی الگو تایپ می كند. هنگامی كه این نقاط درجه بندی بر روی الگو مشخص شده دستورهای لازم برای ساختن الگو و یا تبدیل الگویی كه با دست ساخته شده است مستقیماً به صورت دیجیتالی وارد كامپیوتر می شود. این دستورها به صورت اتوماتیك به شكل شبكه ای از تبدیل سایز برای گروهی از سایزها در می آید و كلیه قوانین ثبت شده تبدیل سایز در دیسك مغناطیسی كتابخانه ضبط و نگهداری می شود. بدین ترتیب كار تبدیل سایز را به راحتی می­توان بر روی الگو، تك تك یا دسته ای ، انجام داد.

فصل 1

اندازه گیری قسمت های مختلف بدن

برایرسم الگوی پایه پیراهن به اندازه های اصلی و فرعی نیاز می باشد.

اندازه های اصلی

1- بلند تمام قد

2- دور پستان (سینه)

3- دور كمر

4- دور باسن

5- قد آستین

اندازه های فرعی

1- بلندی كف حلقه آستین

2- قد بالاتنه پشت از مهره برجسته گردن تا باسن بزرگ

3- قد یا بلند لباس

4- پهنای پشت یقه

5- پهنای پشت یقه

6- بلند مركز سینه با اندازه پشت یقه ( اندازه پشت یقه)

7- بلند مركز سینه بدون اندازه پشت یقه

8- قد بالاتنه جلو با اندازه پشت یقه ( اندازه پشت یقه)

9- قد بالاتنه جلو بدون اندازه پشت یقه

10- كارور پشت یقه

11- گشادی كف حلقه آستین

12- كارور جلو

بلند تمام قد

بدون كفش كنار دیوار بایستید. گونیا را روی سر طوری قرار دهید كه با دیوار یا خط كش پشت سر كه برای این منظور تعبیه شده است زاویه قائمه تشكیل دهد.

خط افقی گونیا را علامت بگذارید و از زمین تا این نقطه را اندازه بگیرید.

شكل 1)

دورپستان (سینه)

متر را روی خط مركزی پشت قرار دهید و آن را زیر بغل و روی دو نوك پستان عبور بدهید و تا خط مركزی پشت را به طور دقیق اندازه بگیرید.

شكل 2 و 3)

توجه : دور پستان با دور سینه در دو قسمت متفاوت اندازه گیری می­شود.

منظور از دور سینه خط كف حلقه آتسنی جلو و پشت است و دور پستان جند سانتی متر پایین تر از خط دور سینه و روی برجستگی پستان است كه در الگو سازی در ایران دور سینه و دور پستان را از یكدیگر تفكیك نمی كنند و هر دو اندازه را به غلط دور سینه می نامند در حالی كه در روش الگو سازی متریك زنانه و یا مولر و یا اس مد دو كلمه متفاوت است.

توجه : این مورد در الگوسازی لباس آقایان صدق نمی كند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment