دانلود پروژه رشته پزشکی در موردصنعت داروسازی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

موارد احتیاط Precaution :

مطالعه بر روی حیوانات نشان داده است كه در اثر مصرف طولانی و زیاد كورتیكوستروئیدهای موضعی پس از جذب سیستمیك دارو ممكن است آنومالیهای جنین در خلال آبستنی گردد.

دفع آدرنوكورتیكوئیدهای موضعی از شیر هنوز به اثبات نرسیده است ولی خطرات آن حائز اهمیت است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بعنوان یك طرح كلی در درمان كودكان، ادامه تجویز دارو بیشتر از دو هفته، همچنین دوز روزانه و نیز تجویز دارو برای بیشتر از 5% تا 10% سطح بدن، و همچنین پانسمان محل جراحت باید مورد توجه و ارزیابی پزشك معالج قرار گیرد.

در استعمال طولانی دارو در دیابت ملیتوس و سل باید مراقبت و دقت كامل نمود.

در صورت بروز تحریكات دارو قطع شود.

در حضور عفونتها مصرف داروهای ضد قارچ و ضد باكتری ضروریست و در صورتیكه نیتجه مساعد حاصل نشد دارو را تا رفع عفونت قطع كنید.

در اختلال گردش خون مصرف كورتیكوستروئید موضعی ممكن است سبب اولسر پوستی شود.

موارد منع مصرف Contraindications :

این فرآورده در عفونتهای قارچی، سل پوستی. آبله گاوی و آبله مرغان، هرپیس سیمپلكس حساسیت بیش از حد و قابل تشخیص به هر یك از اجزاء متشكله دارو. بیماریهای ویروسی پوست، تبخال ساده، اختلال گردش خون محیطی و عفونتهای گوش بویژه هنگامیكه پرده گوش سوراخ باشد نبایدمورد استفاده قرار گیرد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو فقط توسط پزشك تجویز می گردد از مصرف خودسرانه دارو در بیماریهای پوستی و یا توصیه آن به دیگران خودداری كنید. مصرف مكرر و استفاده در سطح وسیع در كودكان منجر به بروز عوارض ناخواسته می گردد بنابراین مادران باردار و شیرده نیز برای حفظ سلامتی فرزند خود فقط طبق دستور پزشك از این دارو استفاده نمایند. هنگام استفاده فرآورد بر روی پس از استفده از پماد از پانسمان موضع خودداری كنید (مگر در صورت توصیه پزشك). اگر پس از هفت روز درمان علائم بیماری برطرف نشد درمان را قطع و با پزشك خود تماس بگیرید.

مقدار و نحوة مصرف Dosage and administration :

در بالغین: یك لایه نازك از پماد و یا كرم را در محله ضایعه كه قبلاً تمیز و خشك شده پخش كرده و بمالید (2 تا 4 مرتبه در روز).

مقدار مصرف معمولی در كودكان: یكبار در روز و بمیزان بسیار جزئی

بسته بندی Packaging :

فلوئوسینولون استوناید پماد 025/0 درصد در لوله های 15 گرمی.

فلوئوسینولون استوناید كرم 025/0 درصد در لوله های 15 گرمی.

فلوئوسینولون:

تعیین مقدار (Assay) فلوئوسینولون استوناید در پماد فلوئوسینولون

نحوة انجام بازرسی یا آزمایش:

تعیین مقدار فلوئوسینولون در پماد فلوئوسینولون

تهیه محلول تست:

به میزان 8/2 گرم از پماد فلوئوسینولون را وزن كرده و در بالن ژوژه 50 سی سی ریخته وزن قیق را یادداشت می نمائیم و در بن ماری جوشان قرار می دهیم. مقداری استونسیتریل به بالن ژوژه اضافه كرده و روی بن ماری جوشان قرار می دهیم.

بالن ژوژه را با استونیتریل به حجم رسانده و درون یخچال قرار می دهیم. پس از 15 دقیقه آن را برداشته و سانتریفوژ می نمائیم.

تهیه محلول استاندارد:

10 میلی گرم از فلوئوسینولون را به بالن cc50 منتقل كرده و در استونیتریل به حجم می رسانیم، سپس 5/3 لیتر از محلول فوق برداشته و به بالن ژوژه cc50 منتقل كرده و با استونیتریل به حجم می رسانیم.

شرایط دستگاه HPlc

ستون: C18 به طول 25 سانتی متر ، درجه حرارت : محیط

فاز مشترك: 60% استونیتریل + 40% آب مقطر طول موج : 254 نانومتر فلوریت : 5/1 میلی گرم بر لیتر دستگاه را با شرایط بالا روشن و آماده نموده بعد از اطمینان از پایداری سیستم و هواگیری شدن آن هریك از محلول های تست و استاندارد را به نوبت به میزان 50 میكرولیتر به دستگاه تزریق می نمائیم.

میزان گرم فلوئوسینولون درصد گرم پماد از رابطه زیر محاسبه می شود.

×01025×مساحت زیرمنحنی
مساحت زیرمنحنی استاندارد

:W وزن پماد

محدوده پذیرش :

میزان قابل قبول در هر 100 گرم از پماد فلوئوسینولون نباید كمتر از 225% و بیشتر از 275% گرم باشد.

بتامتازون

دسته دارویی (Category)

آدرنو كورتیكوئید (گلوكوكورتیكوئید)، ضد التهاب استروئیدی.

نام شیمیایی Chemical Name

Prengna, 1,4. Diene – 3-20- dione, 9-fluoro       – 11,17,21-trihydroxy-16-methyl, (11/3, 16/3)

فارماكوكینتیك و مكانیسم عمل

Mechanism of action and pharmacokinetics

آدرنو كورتیكوئیدها با عبور از غشاء سلول بهمراه رسپتورهای سیتوپلاسمیك تشكیل كمپلكس داده و سپس داخل هسته سلول شده و به DNA متصل می گردند و با تحریك عمل رونوشت برداری RNA پیامبر سبب سنتز پروتئین و آنزیمهای مختلف شده كه در نهایت باعث بروز اثرات سیستمیك این دسته هورمونها می گردد. گلوكورتیكوئیدها در قسمت های فاسیكولاتا ورتیكولا ریس غدد فوق كلیوی تحت تأثیر ACTH ترشح شده و بخون ریخته می شوند. گلوكوكورتیكوئیدها سبب كاهش و مهار واكنش های ایمنی و جلوگیری از پاسخ های بافتی به مراحل التهابی می گردند و با پیش گیری از فاگوسیتوز و هجوم ماكروفاژها و لكوسیت ها به محل التهاب و جلوگیری از آزاد شدن آنزیمهای لیزوزومی ، كاهش نفوذپذیری عروق و ممانعت از انبساط كاپیلرها باعث اثرات ضد التهابی می گردند. احتمالا گلوكورتیكوئیدها از سنتز پروستاگلاندین ها و یا ترومبوكسان جلوگیری می كنند بتامتازون یك آنالوگ سنتتیك پردنیزولون و ایزومر فضایی دگزامتازون است.

جذب، متابولیسم،‌دفع

Absorption, Metabolism And Elimination

جذب خوراكی بتامتازون سریع و تقریباً كامل است متابولیسم آن اصولاً در كبد ومقداری نیز در كلیه است مدت عمل بتامتازون حداكثر در ظرف 1 تا 2 ساعت پس از مصرف ظاهر شده و برای مدت حدود 3 روز ادامه می یابد. نیمه عمر پلاسمایی آن حدود 3 تا 5 ساعت است از طریق كلیوی و عمدتاً بشكل متابولیت های غیرفعال دفع می شود. بتامتازون از كورتیكوستروئیدهای طویل الاثر بوده و اثر ضد التهابی 600 میكروگرم از بتامتازون معادل اثر ضد التهابی ناشی از مصرف 5 میلیگرم پردنیزولون میباشد.

موارد مصرف Indications :

بتامتازون یك گلوكوكورتیكوئید با اثرات بالای ضد التهابی بدون فعالیت مینرالوكورتیكوئیدی است این دارو بعنوان یك جایگزین شوندة گلوكوكورتیكوئیدی در درمان عوارض ثانویه آدرنوكورتیكال بكار می رود بعلت فقدان اثرات مینرالوكورتیكوئید نباید برای درمان عوارض اولیه غده فوق كلیه استفاده گردد. از این دارو جهت برطرف نمودن عوارض در اكثر حالات آلرژیك از قبیل آستم برونشیت، رینیت آلرژیك فصلی یا دائمی، تب یونجه ،‌عوارض ناشی از مصرف بعضی داروها و سرم ناشی از انتقال خون و درماتوزهای آلرژیك استفاده می گردد. همچنین باعث تقلیل فشار داخل جمجمه (بخصوص وقتی كه از نوع وازوژنیك باشد) مثلاً ناشی از تومور مغزی و ورم ناشی از آبسة مغزی باشد.

از دیگر موارد استفاده از بتامتازون میتوان موارد ذیل را ذكر نمود: در اختلالات كلاژن، بیماریهای پوستی، ناراحتی های التهابی روده ها جهت درمان بیماری (Crohn)، درمان هیپركلسمی ناشی از افزایش جذب روده ای كلیسیم مؤثر می باشد، بتامتازون جهت درمان درماتیت هرپتی فورم، اریتمامولتی فورم، درماتیت اكسفولیاتیو، پمفیگوس، پزوریازیس و درماتیت سبوروئیك نیز بكار می رود.

اثرات جانبی Adverse Reaction :

اختلال الكترولیت و مایعات: احتباس سدیم و مایعات، نارسائی احتقانی قلب، كم شدن پتاسیم و كلسیم، آلكالوز همراه با هیپركالمی و هیپرتانسیون.

عوارض عضلانی و اسكلتی: ضعف عضلانی، میوپاتی استروئیدی، تحلیل عضله، استئوپروز، شكستگی مهره ناشی از فشار، نكروز غیرمیكروبی بازووران، شكستگی پاتولوژیك استخوانهای دراز.

عوارض گوارشی: اولسرپپتیك (با احتمال سوراخ شدن و خونریزی)، پانكراتیت، اتساع شكمی، التهاب زخمی مری.

عوارض پوستی: تأخیر در بهبود زخم، نازك و شكننده شدن پوست، خونمردگی و كبودی پوست، سرخی صورت، ازدیاد تعریق، عدم پاسخگوئی به تست های جلدی.

عوارض عصبی: تشنج، ازدیاد فشار داخل جمجمه ای همراه با خیز نقطه كور، سرگیجه، سردرد.

عوارض غدد داخلی: بی نظمی قاعدگی، علائم شبه كوشینگ، توقف رشد كودكان، عدم پاسخگوئی غدد هیپوفیز و فوق كلیه بخصوص هنگام استرس، ضربه ، جراحی ، پائین آمدن تست تحمل قند، بروز دیابت نهفته، بالا رفتن نیاز به انسولین و پائین آورنده های خوراكی قند خون.

عوارض چشمی: كاتاراكت خلفی زیركپسولی، گلوكوم و اگزوفتالمی.

عوارض متابولیك: تعادل منفی ازت ناشی از كاتابولیسم پروتئین ها.

موارد منع مصرف Contraindications :

مصرف بتامتازون در صورت وجود عفونتهای سیستمیك قارچی و حساسیت بیش از حد به گلوكو كورتیكوئیدها غیر مجاز می باشد. در صورت مصرف دوزهای بالا دارو سیستم ایمنی بدن دچار وقفه می گردد و نبایستی از واكسن های زنده مانند واكسن آبله استفاده نمود.

مصرف دارو در بیماریهای ذیل باید با احتیاط صورت گیرد.

بیماریهای قلبی با نارسایی احتقانی قلب، دیابت قندی، دیورتیكولیت،

گلوكوم (با زاویه باز) نارسایی فونكسیونل كبدی، افزایش لیپید در خون، میاستنی گراو، استئوپروز. اولسرپپتیك، گاستریت، ازوفاژیت، نارسائی فونكسیونل كلیوی، وجود سنگهای كلیوی توبر كولوز (با تست مثبت جلدی) و كولیت اولسراتیو.

مصرف در حاملگی: بروز نوزادان ناقص الخلقه در حیوانات مطالعه شده است لذا هنگام تجویز می بایستی نفع و ضرر مصرف دارو توسط پزشك معالج ارزیابی شود.

مصرف در بانوان شیرده: از طریق شیر دفع می گردد و ممكن است باعث بروز عوارض ناخواسته از قبیل متوقف شدن رشد و جلوگیری از تولید استروئید آندروژن در نوزدانی كه مادران آنها در دوران شیردهی از بتامتازون استفاده نموده اند گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment