دانلود پروژه رشته پزشکی در موردصنعت داروسازی – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

قبل از شروع درمان و در فواصل منظم فشار خون اندازه گیری شود و در صورت افزایش فشار خون دارو قطع گردد، در صورت بروز علائم ترومبوفلبیت، آمبولی ریوی، اختلالات مغزی عروقی، ترومبوز شبكیه دارو فوراً قطع شود. معاینات تشخیص سرطان سینه و اعضای تناسلی قبل و حین درمان انجام شود.

از تجویز قرص های ضد حاملگی به زنان سیگاری بالاتر از 40 سال جداً خودداری شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تداخل اثر با سایر داروها

مصرف توأم داروهای ضدبارداری خوراكی با داروهای ذیل ممكن است منجر به تقلیل قابلیت اعتماد به اثر داروهای ضدبارداری و افزایش امكان بروز خونریزی گردد.

آمپی سیلین، داروهای آنالژزیك ، داروهای ضد میگرن، كلرامفنیكل، ایزونیازید، نئوماسین، نیتروفورانتئوئین، پنی سیلین V ، فنیل بوتازون، تتراسایكلین ها، مصرف داروهای ضدبارداری با داروهای ضد انعقاد خوراكی ممكن است منجر به تقلیل اثر ضد انعقادی داروهای اخیر الذكر شود. در صورت نیاز به مصرف توأم گاهی اوقات بایستی میزان مصرف داروهای ضد انعقاد را افزایش داد.

در اثر مصرف توأم داروهای ضدبارداری خوراكی با داروهای ذیل ممكن است میزان تأثیر این دسته داروها تغییر یابد.

داروهای ضد افزایش فشار خون، داروهای پائین آورنده قند خون، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و ویتامین ها.

مصرف داروهای ضد بارداری خوراكی با داروهای ذیل ممكن است منجر به تقلیل قابلیت اعتماد به داروهای ضدبارداری بعلت تسریع متابولیسم ناشی از تحریك آنریمهای كبدی گردد. كار با مازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، پریمیدون، ریفامپین.

مقدار مصرف:

روزی یك قرص از پنجمین روز قاعدگی به مدت 21 روز (فاصلة مصرف دو قرص از 24 ساعت تجاوز نكند).

برای جلوگیری از تهوع بهتر است قرص پس از غذا میل شود.

چنانچه بیمار فراموش نمود كه قرص را در روز مقرر میل نماید در روز بعد بایستی 2 قرص را با هم میل كند و از روز بعد طبق دستور قبلی (روزی یك قرص) مصرف گردد. چنانچه قرص برای 2 روز فراموش شود متعاقب روزهای فوق و برای مدت 2 روز روزی 2 قرص میل نماید و سس دستور قبلی انجام گردد.

چنانچه مصرف قرص برای 3 روز متوالی فراموش گردد توصیه می گردد تا دورة بعد مصرف دارو قطع و از روشهای دیگر ضدبارداری استفاده گردد. در حین مصرف داروهای ضدبارداری خوراكی بیمار بایستی هر 6 تا 12 ماه یكبار به پزشك مراجعه كند. در هنگام اعمال جراحی دندان و یااعمال جراحی دیگر در افرادی كه از داروهای ضدبارداری استفاده می كنند بایستی آنها را از نظر تغییرات در میزان لخته شدن خون تحت كنترل قرارداد. در صورت بروز خونریزی از واژن به پزشك مراجعه شود.

در صورت عدم شورع سیكل قاعدگی به پزشك مراجعه شود.

در حین مصرف كنتراسپتیوها از استعمال دخانیات اجتناب گردد.

در صورت مشكوك بودن به حاملگی فوراً دارو قطع و به پزشك مراجع شود و تا 3 ماه پس از قطع داروی ضدبارداری خوراكی، توصیه می گردد كه شخص باردار نگردد.

مصرف در حاملگی: غیرمجاز

مصرف در بانوان شیرده: غیر مجاز

بسته بندی

قرص كنتراسپتیو HD در بلیستر 21 عددی

قرص كنتراسپتیو LD در بلیستر 21 عددی

قرص كنتراسپتیو I در بلیستر 21 عددی

قرص كنتراسپتیو III در بلیستر 21 عددی

موضوع: تعیین contex uniformity , Assay اتینیل استرادیول در كنتراسپتیو LD

نحوه انجام بازرسی یا آزمایش:

طرز تهیه تست (Assay)

20 عدد كوریا دواژه را پودر كرده و به میزان وزن یك كور mg) 55) و یا دراژه mg) 90) جداگانه جهت (uniformity) در لوله آزمایش قرار داده و 200 اسیدكلریدریك از نرمال به هر یك افزوده سپس cc5 بنزن می افزائیم.

طرز تهیه تست (c.u)

10 نمونه را جداگانه در لوله آزمایش قرار داده و cc12 اسید كلریدریك 1/0 نرمال به هر یك افزوده و 10 دقیقه صبر می كنیم تا قرص ها باز شود سپس cc5 بنزن می افزائیم. درب لوله ها رابسته و به مدت 1 ساعت ؟؟ می كنیم لوله ها را به مدت 10 دقیقه سانتریفوژ می نمائیم.

Cc2 از محلول شفاف رویی هر یك از لوله ها را برداشته به ازلن cc 100 منتقل می نمائیم سپس روی ؟؟ به كمك هوا تبخیر می كنیم.

تهیه محلول استاندارد:

میزان 15 میلی گرم اتینل استرادیول را در بالن ژوژه cc100 با بنزن ابتدا شیك و سپس به حجم می رسانیم cc 4 از محلول تهیه شده را به بالن ژوژه cc100 منتقل نموده و به آن افزوده و با بنزن به حجم می رسانیم cc2 از محلول استاندارد تهیه شده را به ارلن cc 100 منتقل نموده و مانند محلول تست روی بن مار ؟؟ به كمك هوا تبخیر می نمائیم (بهتر است دو نمونه استاندارد تهیه شود)

محلول ها در تست و استاندارد كه كاملا تبخیر شدند به كمك cc15 اتانل حل می كنیم.

جذب محلول های تست و استاندارد در دستگاه فلوریمتور در
mm280 = excitation = 305nm , Excitation می خوانیم.

میزان میلی اتینل استرادیول را از فرمول زیر محاسبه می كنیم:

جذب تست = T

جذب استاندارد = S

میلی گرم محلول 30 عدد قرص = MW

MW/W × 03/0 × T/S

T/S×0.03

مطابق با usp*24 2001 : Page (جهت محاسبه RSP )

محدودة پذیرش: در كریا دراژه میزان اتینیل استرادیول نباید كمتر از 027/0 میلی گرم و بیشتر از 033/0 میلی گرم باشد. در مورد content unifermity میزان اتینیل استرادیول نباید كمتر از 025/0 میلی گرم و بیشتر 0355/0 باشد.

قرص اسپیرد فولادكتون

موارد مقدار مصرف:

بزرگسالان- مقدار mg/day20-25 در مقادیر منقم مصرف می شود. كودكان – ابتدا مقدار mg/ey/dey 3/3 یا mg/me/dey60 در مقادیر منتقم مصرف می شود.

مكانیسم اثر: اثر دیورتیك و نگهدارنده پتاسیم- اسپید و نورراكتون به طور رقابتی اثرات آلدوسترون را بر روی توبولهای انتهایی كلید مهار می كند و موجب افزایش دفع آب و سدیم وكاهش دفع پتاسیم می شود. اسپوونوراكتول برای درمان بیماریها 8 كه با 8 شع بیش از حد آلدوسترون همراه است، مانند سیووزكبدی، سندرم نقروتیك و نارسایی احتقانی قلب  (OHF) به كار می رود. همچنین، این دارو برای درمان كمی پتاسیم خون ناشی از مصرف مدرها استفاده می شود.

فار ماكوكینیتك:

جذب- حدود 90 درصد دارو از طریق خوراكی جذب می شود. شرو اثر دارو تدریجی است و حداكثر آن روز سوم درمان حاصل می شود.

پخش: اسید و نولاكتون و ضابولیت عمدة آن ماكانرنون بیش از 90 درصد به پروتئن پلاسمانیوند می یابد.

تمابولیم: به سرعت و به میزان زیادی به كافدنون (متابولیت فعال و اصلی دارو متابولیزه می شود.

دفع: كانرنون و ضابولیتهای دیگر عمدتاً از طریق ادرار و مقادیر كمی از آنها از طریق بحه ای صفرا و از راه مدفوع رفع می شود. نیم عمر كاندنول 24-13 ساعت است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

1) موارد منع مصرف: غلظت سرمی پتاسیم بیش از mg/L 5/5 همراه با سایر مدرهای نگهدارندة) پتاسیم یا مكملهای پتاسیم ( این دارو ها پتاسیم را در بدن نگه داشته و می تواند موجب بروز زیادی شدید پتاسیم در این بیماران شوند.) آنوری با بی كفایتی حاد یا فرض كلیه، نفروپاتی

2) موارد احتیاط: بی كفایتی شدید كبدی ( عدم تعادل ؟؟ولیتی ممكن است بروز آسفالوپاتمی كبدی را شروع كند) دیابت (این بیماران در طرفن افزایش خطر زیادی پتاسیم خون هستند.)

عوارض جانبی:

سیستم اعصاب مركزی  (CNS) – سردرد

سوت – كهیو- مجرای گوارش- بی اشتهایی، تهوع، استفراغ

متابولیك- زیادی پتاسیم خون، (هیدواسیون، كمی سدیم خون، افزایش گذاری غلظت BUN، اسیدوز.

سایر عوارض:ژنیكو ماستی، زخم شدن پستان و اختلال قاعدگی در زنان ملاحظات اختصاصی، علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی مدرهای نگهدارندة پتاسیم، رعایت موارد زیر توصیه می شود:

1) مصرف دارو همراه، با غذا، جذب آن را افزایش می دهد.

2) در صورت مصرف دارو به تنهایی شروع اثر دیورتیك آن ممكن است.

3-2 روز به تأخیر افتد، حداكثر اثر كاهندة فشار خون ممكن است بعد از 3-2 هفته بروز دهد.

3- دارو باید دور از نور نگهداری شود.

4) عوارض جانبی با مقدار مصرف دارو و طول مدت درمان

ارتباط دارو و معمولاً با قطع مصرف دارو برطرف می شود. با این وجود ممكن است ژینكوماستی باقی بماند.

5- اسید و نولاكتون یك داروی ضد آندروژن بوده و برای درمان پرمویی در زنان، با مقادیر mg/day 200 به كار رفته است.

6- از استفاده غیر ضروری اسپیدو نوراكتون اجتناب شود. نشان داده شده است كه مصرف این دارو در حیوانات آزمایشگاهی ایجاد موتور طی می كند.

موضوع: تعیین مقدار    (ASSay) در پوژراسپیرو نوراكتون

طرز تست اسپرو نوراكتون

نحوه انجام بازرسی تا آزمایش:

20 عدد قرص را در هاون چینی پودر كرده و به میزان یك قرص mg 120 برداشت كرده و وزن صحیح را یادداشت می كنیم. پودراسپید نولاكتون را به بالن ژوژه cc 250 منتقل نموده مقداری افزوده و مدتی روی بن ماری جوسنال قرار می دهیم سپس بعد از سرد شدن محلول 1 الی 2 ساعت شیك می كنیم

محلول را با ضانول به حجم رسانده و فیلتر نموده و    cc5 از آن را در بالن ژوژه  cc50با قبانول به حجم می رسانیم.

my 10 اسپیونولاكتوزن استاندارد را به بالن ژوژه cc 100 منتقل نموده و با فبانول به حجم می رسانیم از محلول تهیه شده  cc50 منتقل نموده و با قبانول به حجم می رسانیم

جذب محلول های تست و استاندارد را در دستگاه اسپكتر و فتر متر در طول موج nm 238 در مقابل بلانك (متانول) می خوانیم.

میزان میلی گرم اسپیدو نولاكتون در هر قرص از ارتباط زیر محاسبه می گردد.

T=جذب تست

S=جذب استاندارد

T/S=25×MW/W

محدوده پذیرش:

مقدار میزان قابل قبول در هر قرص اسپیرونولاكتوزن 75/23 میلی گرم از 35/26 میلی گرم می باشد.

موضوع آزمایش:

تعیین مقدار((ASSay هیدروكورتیزول استات در پماد آنتی هموروئید

نحوه انجام بازرسی یا آزمایش:

تعیین مقدار هیدروكورتیزدل استات

طرز تست هیدروكورتیزدل:

میزان mg 750 -700 از پماد را وزن كرده و در بالن  cc100 می ریزیم و عدد صحیح را یاد داشت می كنیم. تعدادی اتانول به آن افزوده ورودی بن ماری جوشان قرار می دهیم تا حل شود( به مدت نیم ساعت) سپس سرد كرده و به حجم می رسانیم و در یخچال می گذاریم سپس با فیلتر سنگی مقاوم به الكل در ارلن خلاء صاف می كنیم. از محلول صاف شده  cc10 برداشته به بالن ژوژه  cc25 قهوه ای منتقل می كنیم.

تهیه محلول استاندارد:

20 میلی گرم هیدروكورتیزول استات وزن كرده و در بالن ژوژه cc100 با اتانول به حجم می رسانیم. cc 10 از محلول تهیه شده را به پالن ژوژه cc 100 منتقل و با اتانول به حجم می رسانیم ( این محلول استاندارد را به مدت 15 روز می توان استفاده كرد)

cc 10 از محلول استاندارد را در بالن ژوژه cc25 قهوه ای رنگ می ریزیم همچنین cc10 اتانول در بالن ژوژه ای cc25 قهوه ای به عنوان بلانك قرار می دهیم.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment