دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد موفقیت سازمانی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چکیده

ارائه سرویس های بانکی در اینترنت( بانک – اینترنتی) درحال رشد است. اما کمبود تحقیق در ارتباط با مواد اساسی و سازمانی درگیر در تنظیمات آن وجود دارد. این مقاله تئوری و روشی را همواره با هم به واسطه بواسطه ترکیب مقالات و نوشته های موجود با تجربیات واقعی و حقیقی بانک UK ارائه می شود. دو سئوال را می توان علت این تحقیق دانست. سئوال اول، تجربه سازمان ها در ارتباط با انتخاب و پذیرش حیاتی است چیست؟ روند تحقیق بکار رفته برای بررسی فاکتورهای اساسی و سازمانی موفقیت در انتخاب بانک – اینترنتنی در بانک woolwish بود. این فاکتورهای اساسی برای رسیدن به موفقیت دستوری به منابع، سیستم امنیتی، ایجاد نام و نشان، داشتن کانال های چندگانه، بازار خاص کانال اینترنتی، سیستم های تلفیقی تغییر نظامند مدیریت، حمایت از مدیریت اصلی و سرویس های مشتری مداری. ما به این نتیجه رسیدیم که بانک ها نیاز به تحقق و انجام استراتژی تجارت اینترنتی آن ها باید جهت تلفیق کانال بانک اینترنتی همراه با کانال های با سایر سرویس های دلیوری جهت به ماکسیمم رساندن مزایا و سود باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

واژه های کلیدی: تجارت الکترونیکی – بانکداری الکترونیکی – تغییر سازمانی

فاکتورهای اصلی موفقیت و بررسی موردی .

فاکتورهای اصلی موفقیت سازمانی در انتخاب بانک داری الکترونیکی در بانک Woolwich

1-مقدمه

اگرچه جنبه های متفاوت تجارت بانکی در چندین دهه مورد بررسی قرار گرفته است، حوزه بانک اینترنتی تنها از اواسط دهه 1990 در IS ظاهر شده است. این تحقیقات جنبه های زیادی از بانک اینترنتی را نمایان کرد اما، هنوز در ارتباط با فاکتورهای اصلی موفقیت (CSFS) ها در انتخاب بانک اینترنتی و موضوعات سازمانی مربوطه، مخصوصاً در جامعه UK و کمبودهایی وجود دارد. همچنین کمبود موارد تحقیقاتی برای گزارش تجربیات واقعی سازمان ها در اجرای بانک اینترنتی وجود دارد. این فاصله در تحقیق مشکلاتی را برای بانکها عنوان می کند، به خاطر محدودیت های موجود در ارتباط با این حوزه معمولاً مشکلاتی را برای آنها در طراحی و اجرای بانک – اینترنتی بیان می کند. این مقاله هدف دارد که در ارائه بعضی از این فواصل و اختلالات در کالبد اصلی نوشته کمک کند.

هدف این تحقیق مطالعه CSFS در بانک اینترنتی منتخب موفق و کارآمد است. اهمیت بانک اینترنتی بعنوان یک کانال دلیوری سرویس های مالی در حال رشد و توسعه است و علت آن هزینه پایین و تحقیق گسترده تر آن است. اینترنت بعنوان کانالی برای سرویس دلیوری اساساً از سایر کانال ها متفاوت است. کانالهایی نظیر شبکه های شاخه ای یا بانک تلفنیف که بدلیل ماهیت ارتباطی متفاوت است. کانال هایی نظیر شبکه های شاخه ای یا بانک تلفنی، که بدلیل ماهیت ارتباطی (کنشی- واکنشی) آن است. بنابراین، انواع چالش ها و نیازهای واحد راه حل های اصلی را ارائه می کند. درک CSFS در بانک اینترنتی برای مدیریت ارشد بانک مربوط به سازمان ها مهم است به دلیل اینکه به آن ها کمک می کند روند انتخاب و گزینش بانک – اینترنت آن ها را توسعه دهد. در حالی که مثال های زیادی از کار محرز و آشکار در موضوعات تکنیکی و مربوط به مشتری وجود دارد، تحقیق آشکار محدود شده مربوط به فاکتورهای اصلی موفقیت سازمانی در بانک اینترنتی تاکنون انجام شده است. این مقاله به واسطه گزارش تحقیق اکتشافی بانک UK این اختلال را ارائه می کند، Woolwich که در اجرای بانک اینترنتی موفق بوده است. مخصوصاً، این تحقیق هدف ارائه نحوه تغییر مدیریت تنظیم و انتخاب موفقیت آمیز را توسط بانک دارد، که فاکتور اصلی برای موفقیت آن ها بوده است و این مقاله با یک نوشته مروری مربوط به تکنیک CSF و فاکتورهای موفقیت اصلی مربوط به بانک اینترنتی آغاز می شود. این روند تحقیق برای این تحقیق که قبلاً توضیح داده شده دنبال می شود.

جزئیات کشفیات و یافته ها از تحقیق مطالعاتی، که در داخل Woolwich هدایت و کنترل می شود. بعداً ارائه می شود. سرانجام، دروس از تحقیق خلاصه شده در پایان آموخته می شود.

2-تکنیک فاکتورهای اصلی موفقیت

به منظور بررسی موضوع های سازمانی مربوط به انتخاب بانک – اینترنتی ،روندهای زیادی، نظیر سیستم شاخص اصلی بر اساس سه مفهوم است. مفهوم آن تعیین مجموعه شاخص های اصلی در ارتباط با سلامت اصلی تجارت است. اطلاعات در هر کدام از این شاخص ها جمع آوری می شود. مفهوم دوم گزارش اثتثنایی است، که در ارتباط با دسترسی اطلاعات برای اجرا در حوزه هایی که عملکرد سازمانی متفاوت از معیارهای از پیش تعیین شده است. مفهوم سوم برای گسترش تکنیک های بصری منعطف پذیرتر، ارزان تر و بهتر جهت کمک بر اجرای مقادیر گسترده و چکیده اطلاعات می باشد. تحلیل Swot عملکردها، فرمت ها، ضعف ها و نقاط قوت بر اساس تحلیل موضوعات اصلی و تسهیل نظریه استراتژیکی است. روند بکارگیری روش Swot نیازمند به طرح اینترنتی از ضعف ها و تقویت های برنامه و طرح برونی و ظاهری عملکردها و فرمت ها است. تحلیل سود/ هزینه یک تکنیک مدیریتی مورد استفاده برای جایگزین های عملی تحلیل بر حسب هزینه های اصلی صرف شده، همراه با مزایا و سودهای اصلی که انتظار رخ دادن آن می رود است.

ما روش CSFS را انتخاب کردیم. بدین دلیل که آن یک تکنیک پرسابقه در سیستم اطلاعاتی بکار رفته که با روش ما( نسبت به سایر روش ها) بهتر تطبیق می کند است. روکارت CSFS را بصورت نامحدود حوزه هایی که بدست آمده، چنانچه آن ها راضی کننده باشند، از عملکرد رقابتی موفقیت آمیز برای سازمان ها مطمئن می شود، را تعریف کرد. روش CSFS یک روش بالا- پایین پیش بینی شده را برای طراحی استراتژیکی مشترک که می تواند اطلاعات اصلی مورد نیاز مدیریت اصلی را مشخص کند ارائه میکند. بولن و روکارت استفاده و بکارگیری از CSF را برای سایر سطوح مدیریتی در بین یک سازمان گسترش داده اند. آن ها بر روند طراحی سیستم های سازمانی تأکید می کنند و پیشنهاد می کنند که CSFS از مدیران در چندین سطوح در یک سازمان می تواند به منظور کسب و رسیدن به یک مجموعه CSFS برای یک سازمان ورودی بدست می آید. سایرین نظیر( چن 1999) اضافه کردن که چنانچه فاکتورهای اساسی موفقیت مشخص شده باشند، مدیریت می تواند مراحل مشخصی را اتخاذ کند که با کارایی بیشتری مدل های تجاری جدید نظیر تجارت اینترنتی بکار گرفته می شود. اگر چه این تکنیک کاملاً قدیمی است، هنوز بطور گسترده برای ارزیابی تکنیک های جدید بکار برده می شود. استفاده از CSFS در سیستم های اطلاعاتی خیلی معمول رایج است. بوتلر و فیتز گرلد برای استفاده از CSFS در زمینه سیستم های اطلاعاتی بروشورهایی را ارائه کردند. با ذکر تعداد زیادی مقاله، آن ها نتیجه گرفتند که اگرچه روش های گوناگونی توسط محققین برای بهره برداری این مفهوم بکار برده می شود. و بطور موفقیت آمیزی در بسیاری از حوزه ها در شیوه IS بکار برده می شود. بسیاری از محققین IS ، نظیر آنگ وتئو CSFS رابرای طرح استراتژیکی IS توصیه می کنند، هولندو همکارانش از روش CSF برای اجرای سیستم های طراحی منبع شرکت و هان و نوح این تکنیک را برای بررسی شکست ها در تجارت اینترنتی استفاده می کنند. این روند در ارتباط با ترکیب این موضوعات می باشد. اجرا و طرح استراتژیکی تجارت اینترنتی، بنابراین CSFS بعنوان تکنیکی مورد کاربرد ما مورد بررسی قرار می گیرد.

تأکید بر این که CSF های بدساختار، مفهوم اجتماعی پیچیده مشابه سازمان و اداره، ساختارهای اجتماعی می شود. همچنین با زمان تغییر می کنند. بعضی از موارد دیگر برای مقادیر متفاوت CSF ها در محیط، مرحله توسعه شرکت، تیم مدیریت، مرحله رشد شرکت، اندازه شرکت و مدل و نوع استراتژی بکار رفته تغییر می کند. بر مبنای گفته بعضی از محققین، مدیران یا روش های برای استخراج و کسب CSF هایی که موجب تغییر قابل توجهی می شود بکار می رود.

ناتوانایی ما جهت کسب ایده آل در موارد ذکر شده در فوق نباید ما را از حرکت در مسیرمان باز دارد. بررسی مداوم اهمیت فاکتورهای تعیین شده در راه حل ارائه شده مطلوب است، که به منظور به ماکسیمم رساندن سود و مزیت می باشد. هدف ما باید بررسی مجموعه فواید و مزایایی باشد که کافی باشند. و پاسخ به کنترل عملی و مسیر باشد. همچنین هنگامی که این CSFS را برای این تحقیق انتخاب کردیم این نگرش را بدست آوردیم.

3-پیش زمینه بانک – اینترنتی و فاکتورهای موفق آن

بعضی از محققین در زمینه بانک – اینترنتی در ارزیابی عرضه معمول سرویس های الکترونیکی توسط بان ها از نقطه نظر اختراع و بازار بکار گمارده شده اند. لیوآ و چونگ (2002) ، ساتی (1999) . یان و پارادی (1998) احساس مشتریان را در ارتباط با بانک اینترنتی بررسی کردند. کینگ و لیو (2004) و هاردن (2002) کانال – اینترنتی را با سایر کانال ها مقایسه کردند. بعضی از موضوعات استراتژیکی نظیر منابع بیشتر اختراعات بانک اینترنتی توسط کانتونی و روسینگنولی(2000) با مزیت مقایسه ای بانک اینترنتی توسط گریفیت و فاینالی (2004) مورد بحث قرار گرفتند. اما حوزه موضوعات سازمانی و استراتژیکی بانک اینترنتی معمولاً به طور کافی توسط بدنه و کالبد معمول بروشور پوشیده نشد. این تحقیق به منظور کمک جهت ارائه این اختلاف ارائه شد. این بخش بعضی از تحقیقات انجام شده را در این حوزه بطور خلاصه بیان می کند. ما این فاکتورها را به سه گروه طبقه بندی کردیم: استراتژیکی، عملی و تکنیکی. این طبقه بندی کمک به توضیح یافته هایمان برحسب ماهیت فاکتورهای موفق در انتخاب بانک اینترنتی می کنند.

1-3 ) فاکتورهای استراتژیکی

ماهیت ارتباطی بانک اینترنتی نیز فرمتی را جهت کسب درک عمیق تر مشتریان فر اهم می کند. اطلاعات وداده ها در ارتباط با مشتریان در طی ارتباط او با بانک جمع آوری شد که می توان با استفاده از داده با می نیمم تکنیک تحلیل شوند و این توانایی تصمیم گیری نهایتاً موفقیت کانال اینترنت بانکی را تعیین می کند.

جهت موفقیت در حوزه بانک اینترنتیف شرکت ها نیاز به انتقال اصول داخلی آن ها به منظور مؤثر شدن دارند به خاطر دلایل ذکر شده در بالا. مدل جدید تجارت شامل تلفیق تجارت تکنولوژی و روند است. بنابراین یک موضوع بحرانی برنامه ریزی مجدد روندها و روش های تجاری که همچنین شامل روش های تکنولوژی است.

توسعه سرویس های مالی تلفیقی و طبق خواسته یک حوزه فعال رقابتی بین سازمان های بخش مالی می شود. مشتریان تمایل ندارند از وب سایتی به وب سایت دیگر جهت حفظ مسیر مالی شان بروند. وب بر مبنای سرویس ها باید مفیدتر، ساده تر برای مصرف، ارزان تر از سایر وب سایتهای جایگزین باشد، تا در قلمرو مشتریان برنده شوند. این نوع تلفیق واقعی منابع توزیع یکی از بزرگترین فواید پتانسیل بانک اینترنتی از نقطه نظر مشتریان است. اینترنت باید با سایر کانال ها نظیرATMS و سیستمه ای داخلی جهت افزایش کارآمد آن تلفیق شود.

مولس پیشنهاد کرد بانک ها باید از اینترنت بعنوان یک کانال اضافی توضیح استفاده کرد و باید کانال های قدیمی آن ها را نظیر بانک تلفنی را حفظ نمود. این بانک ها جهت انتقال از استراتژی شعبه بانکی به استراتژی بانک اینترنتی فرصتی را ارائه می کنند. به نظر می رسد توسط بسیاری از این بانک های قدیمی UK مسیرهایی فراهم شود. کرونین(1998) توجه خود را به جنبه های اجتماعی معطوف کرد که در محیط اصلی مورد بررسی قرار گرفته بود. وی جهت ورود مشتریان در محیط جدید و قابل محسوسی تشویش آور تصمیم شد از سدهای اجتماعی و علنی عبور کند. این موضوع توسط یوسفازی، پالیستو و فوکسال نیز ارائه شد. اهمیت این فاکتور بطور فزاینده ای مشخص شد و بسیاری از بانک هایی که تنها اینترنتی بود بعضی از شعب خیابانی باز را مورد بررسی قرار دادند.

توربان، لی، کینگ، شانگ چندین CFS را برای ابتکار عمل تجارت اینترنتی مشخص کردند. بسیاری از این CSF بکار رفته برای بانک اینترنتی شامل: تنها سرویسها/ محصولات(خاص اینترنتی) ساده که به صورت آن لاین ارائه می شود، حمایت از مدیریت بالا، تیم پروژه که منعکس کننده حوزه های مالی مربوطه، تبادل – وب توسط کاربران و ترخیص مناسب پروژه بصورت داخلی و خارجی

2-3 فاکتورهای عملی

رایج ترین فاکتور که بسیار در این بروشور ذکر شده سرویس مشتری خوب و مناسب است. لگستیشن حقوق مشتریان را افزایش داد در حالی که تکنولوژی و رقابت انتخاب محصولات آن ها را افزایش داد. میزان اطلاعات افزایش یافته در اینترنت و تغییر در عملکردهای اجتماعی فاکتور وفاداری را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد. این تغییر منجر به رشد مصرف کنندگان با نیازهای حساس و کانال های جدید جهت بکارگیری بیشتر این نیازها درخواست می شود. هاردن به بحث در مورد کانال های اینترنتی که ارتباط مستقیم با مشتریان و استرس های مورد نیاز جهت شخصی سازی در ارتباط مشتریان را می کاهد پرداخت.

بر طبق گفته جایاواردهنا و فولی، بانک ها بطور مداوم محصولات و سرویس های جدیدی را در پرتوی کانالهایی که توسط اینترنت ارائه می شود بوجود آوردند و همچنین محصولاتی را بوجود آوردند که به منظور دلیوری آن لاین صفت بانکی استرالیا مشخص کرد. این فاکتورها شامل: توسعه خواسته ها جهت ابداع سریع، بازار ارائه وب سایت بانک جهت تولید اولین ویزیتورهای زمانی، ابزارهای حمایتی در تصمیم گیری آن لاین برای مدیریت مال شخصی، ایجاد ارتباط واقعی آن لاین جهت سرویس های مالی، جمع آوری سرویس ها/ محصولات.

3-3 فاکتورهای تکنیکی

امنیت، که شامل محافظت از داده های شخصی مشتریان و اجرای ایمنی و اطمینان جهت جلوگیری از استفاده سوء، پارامتری برای رشد هر نوع مسیر آن لاین، شامل بانک اینترنتی است. این فاکتور توسط انوس دتوربان و همکاران، رگان و مالکوس خیلی اساسی بنا شد. ایمنی در متن شامل اجرای ایمنی و نیز حفظ جلو و عقب سیستم ها است.

فرانکو و کلین بر اهمیت وجود سیستم آپ گریت زیربنای تکنولوژیکی تأکید دارند تا آن را به سطح اینترنت برسانند.

تامپسون، بوکمن و برادمن متذکر شدند که شکست های تکنولوژی منجر به کاهش مصرف می شود. معایب در زیربنا و اصل تکنولوژی اغلب بزرگترین مشکل در انتخاب کانال بانک اینترنتی و تلفیق آن با سایر کانال ها می باشد.

جدول 1 خلاصه ای از بررسی بروشور را نشان می دهد. جدول 1 نشان می دهد که بیشتر موضوعات موفق که در بروشور دیده می شود یک ماهیت استراتژیکی دارند که نشان می دهد که آن ها باید در یک سطح استراتژیکی بکار گرفته شوند. اگرچه نشریات زیادی وجود دارد که یک یا چند فاکتور موفق را در بانک اینترنتی مشخص می کند در بروشور نشان داده شده است که CSFS ها در بانک اینترنتی بطور خاص مورد مطالعه قرار نگرفته است. علاوه بر این بعضی از فاکتورهایی که در بالا گزارش شده با شواهد و مدارکی ارائه می شود که خیلی کم و مستدل و واضح نیستند. در نتیجه نیاز به بررسی این حوزه جهت تعیین فاکتورهای اساسی برای موفقیت بانک اینترنتی متن دنیای واقعی وجود دارد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment