دانلود پروژه رشته صنایع در مورد انرژی ، کار و گرما – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اقتصاد انرژی باد

از لحاظ اقتصادی، خبرهای خوب زیادی برای انرژی بادی وجود دارد، اولین خبر اینكه یك دستگاه بادی بسیار ارزان تر از دستگاه انرژی موسوم از نظر ساخت ساخته شده است. دستگاههای باد می‌توانند به ماشینهای بادی به راحتی اضافه كردند بطوریكه تقاضای برق تقاضا پیدا می‌كند. دومین خبر اینكه هزینة تولید برق از باد در دو دهة گذشته بطور برجسته‌ای كاهش یافته است. برق تولید شده توسط باد در سال 1975، 30 سنت برای هر كیلو وات ساعت بود، اما حالا به كمتر از 5 سنت رسیده است. توربین‌های جدید قیمت را كمتر هم خواهند كرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

باد و محیط زیست

در سال 1970، ذخایر نفت بر توسعة منابع جایگزین انرژی فشار آورد. در سال 1990، از دیدگاه تجدیدپذیری محیط زیست، در برابر مطالعة دانشمندان كه نشاندهندة تغییرات بالقوة آب و هوای جهانی درصورت افزایش استفادة مداوم از سوخت‌های فسیلی فشاری نیز بوجود آمد. انرژی بادی یك گزینة اقتصادی و راهبردی برای دستگاههای نیروی سنتی در بسیاری از نواحی كشور ارائه می‌دهد، باد سوخت پاكی است و مزاع بادی از آنجا كه هیچ سوختی را نمی‌سوزانند، هیچ آلودگی آبی با هوایی نیز ایجاد نمی‌كنند.

جدی ترین آسیب زیست محیطی ماشینهای بادی شاید تأثیر منفی آنها روی جمعیت پرندگان وحشی و بر خود دیداری غیرطبیعی در چشم انداز محیط زیست باشد، برای برخی افراد، برق زدن تیغه‌های آسیابهای بادی در افق می‌تواند آزار دهنده باشد و برای برخی دیگر آنها جایگزین زیبایی برای دستگاههای نیروی سنتی هستند.

 استفاده بهینه از باد

با تیغه‌هایی كه حدود 87 متر قطر دارند، توربین Vestas V44-600 بزرگترین توربین بادی در حال فعالیت است. این توربین كه در 96 متری روی برجی در غرب شهر تراورس (Traverse) میشیگان قرار داد، كمتر از یك درصد روشنایی و نیروی خروجی مجموع شركت‌ها را فراهم می‌كند. اما این تعداد برای حدود 200 مصرف كننده ساكن در شهر كافی‌ست. این دسته از مردم كه تمام برق خود را از نیروی باد به دست می‌آورند، با پرداخت حدود 20 درصد بیشتر به عنوان بهای برق به منظور حمایت از این طرح موافقند. توربین در دانمارك ساخته شد. تیغه‌ها طوری طراحی شده‌اند كه بیشترین انرژی را از بادها بگیرد و سرعت مولد و موتور چرخاننده می‌تواند برای یكنواخت كردن نوسانات نیرو كمی تغییر كند. در بادهای متوسط 24 تا 25، سالیانه از توربین بادی بین 1/1 تا 2/1 میلیون كیلو وات ساعت تخمین زده می‌شود.

وارپ (WARP)

سیستم متفاوت مبدل انرژی باد به برق بوسیله یك مهندس هوانورد در كنتاكی طراحی شدن بسكوی چرخان شدت یافته بود انكو (Eneco) یا همان WARP (Wind Amplified Rotor Platform) از تیغه‌های بزرگ استفاده نمی‌كند هر مدل یك جفت توربین پر ظرفیت سوار شده روی هردو سطح كانال مدل تشدید كنندة هوای مقعر دارد. سطوح مقعر كانال هوا، باد را به سمت توربین‌ها هدایت كرده و سرعت آن را 50 درصد افزایش می‌دهند. انكو، برای بازاریابی تكنولوژی نیروی سكوهای نفتی دور از ساحل و سیستم‌های ارتباطات بی سیم از راه دور برنامه ریزی می‌كند. بنابراین در آینده طرح انكو می‌تواند با تولید نیروی برای خدمات رسانی رفاهی مردم بكار برده شود. نواحی WARP عظیم می‌تواند با برج‌های چندین متری كه هركدام چندین مگاوات برق تولید می‌كند، ساخته شود. حتی توربین‌ها می‌توانند برای تهیه نیروی ساكنین یك ساختمان، با ساختمان یكی شود.

كار و گرما

گرما نوعی انرژی است كه از اجسام گرم به اجسام سرد منتقل می شود.

موتورهای حاوی گاز داغ
ما بدون « موتورهای گرمایی » نمی توانیم به نقاط دور دست مسافرت كنیم. در این موتورها از سوخت برای ایجاد گازهای داغ منبسط شده ودرنتیجه ایجاد حركت، استفاده می شود. همچنین، این موتورها توان اتومبیلها وقایقها وموشكها را تأمین می كنند وژنراتورهای برق را راه اندازی می كنند.
توربینهای بخار …

در نیروگاهها به كمك توربینهای بخار، گرمای تولید شده را به انرژی الكتریكی ( برق ) تبدیل می كنند. در مركز این توربینها چرخی قرار دارد كه از یكسری پره تشكیل شده و به یك میلة گردان وصل است. درون دیگ، آب تحت فشار زیادی جوشیده وبخاری با فشار بسیار زیاد تولید می كند. این بخار با شدت به پره های توربین برخود كرده و موجب چرخش آنها می شود. در یك توربین بخار كه با دقت طراحی وساخته شده باشد، تنها یك سوم انرژی بخار صرف چرخاندن پره ها می شود.

موتورهای بنزینی
در موتورها ی بنزینی، دراثر یك انفجار، گاز بسیار داغی ایجاد می شود. این گاز به جای خروج از موتو، موجب حركت یك پیستون می شود. در این نوع موتورها، مخلوطی از قطرات بنزین وهوا به عنوان سوخت موتور مورد استفاده قرار می گیرد. این مخلوط در داخل سیلنر ( استوانه ) توسط جرقةئ شمع منفجر می شود وگاز بسیار داغی تولید می كند. این گاز داغ، پیستون را به شدت به طرف پایین می راند.
داخل یك موتور بنزینی معمولی چه اتفاقی می افتد ؟
پیستون یك موتور بنزینی چهار ضربه ای به ترتیب، به طرف پایین، بالا، پایین وبالا حركت می كند. حركت پیستون به طرف پایین وبالا یك ضربه نا میده می شود و هر ضربه اثر متفاوتی بر گازهای داخل سیلندر دارد. این ضربه ها به همین ترتیب و مدام تكرار می شوند.

انبساط جامدات


چرا گرما جامدات را منبسط می كند ؟

وقتی یك جسم جامد گرم می شود، مولكولهای آن با انرژی بیشتری ارتعاش می كنند وفاصلة مولكولها از یكدیگر نیز بیشتر می شود. در نتیجه، این جسم جامد در تمام جهات، اندكی بزرگتر ( منبسط ) می شود.

انبساط وهمرفتی گرمایی …

همرفت ، انتقال انرژی گرمایی توسط جریانهای مایع گرم ( یا گاز ) است.

هنگامی كه یك قطره از مایع گرم شود‌، منبسط شده وحجمش افزایش می یابد. البته مقدار ماده ( جرم آن ) تغییری نمی كند و در حجم منبسط شده پخش می شود. بنابراین چگالی یك مایع گرم كمتر از چگالی مایع سرد اطراف آن می شود. پس در یك ظرف محتوی مایع گرم وسرد، مایع سرد به طرف ته ظرف پایین خواهد رفت ومایع گرم بالا خواهد آمد. این مثال ساده، علت ایجاد جریان همرفتی را نشان می دهد.

انبساط هوا

با گرم كردن هوا، انبساط آن وبا سرد كردن هوا، انقباض آن را خواهید دید.
وقتی یك بادكنك را در داخل ظرف آب جوش قرار دهید، هوای داخل آن منبسط می شود ( حجم بادكنك زیاد می شود ) و وقتی از ظرف خارج كنید، سرد شده وهوای داخل آن منقبض می شود ( حجم بادكنك كم می شود ). اندازه گیری انبساط هوا …

وقتی كه فشار گاز ثابت نگه داشته شود، حجم جرم معینی از گاز، متناسب با دمای كلوین آن است. به عبارت دیگر،

رسانش گرما

قطعه ای از سیم مسی را بر روی شعلة چوب كبریت نگهدارید. گرما سریعأ در سیم مسی منتقل می شود. با اینكه حركت گرما دیده نمی شود اما وقتی كه به انگشت شما می رسد آن را احساس می كنید. به این نوع انتقال انرژی گرمایی، رسانش یا هدایت گرمایی می گویند.
آیا هوا رسانای خوبی برای گرماست ؟
عایقهای گرمایی خوب، نظیر پرها، بلوز های پشمی و پلی استایرن دارای حفره های كوچك هوا هستند. این حفره های كوچك، رسانای بدی برای گرما هستند، و عایقهای بسیار مؤثری به شمار می روند.در دما در صحبتهای روزمره، اغلب می گوییم كه « امروز هوا گرم است » یا « این چای سرد است ». اصطلاح علمی برای بیان میزان گرم بودن اجسام را دما می نامند.

اندازه گیری دما

دماسنـجها طوری مدرج می شوند كه دمـا را بر حسب درجـة سیلسیوس نـشان بدهند. یخ هـمیشه در دمـای یكسانـی ذوب مـی شـود كـه آن را صفر درجه سیلسیوس می نامند. بخار بالای آب در حال جوش در فشار معمولی نیز همیشه دمای یكسانی دارد كه آن را 100 درجة سیلسیوس می نامند. این دو دما را بر روی یك دماسنج مشخص می كند وفاصلة بین آنها را به 100 قسمت تقسیم می كنند و هر قسمت را یك درجة سیلسیوس می گویند.
دماسنجهای پزشكی ــ از دماسنجهای پزشكی برای اندازه گیری دمای بدن انسان استفاده می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment