دانلود پروژه رشته روانشناسی در مورد مثبت نگری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

مثبت نگری حاصل عملكرد بخش های مختلف جامعه است. بدبینی است كه اگر فرد احساس نماید كه از خانواده مناسب و سالمی برخوردار است در سازمانی كارا فعالیت می كند و در كشوری موفق و فعال در صحنه های مختلف بین المللی زندگی می كند احساس خوش بینی و مثبت نگری بیشتری خواهد داشت.
پس بی شك ریشه مثبت نگری از منظر جامعه شناسی در جامعه و فرهنگ نهفته شده است زیرا افراد در جامعه و فرهنگی كه مردم در آن هستند تعریف می شوند و هویت آنها هویت اجتماعی و فرهنگی است.
* به نظر شما چه گروهی از جامعه در رسیدن به دید مثبت قوی تر هستند؟

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
– دكتر غفاری: در جامعه هر فرد یا گروهی كه احساس نماید بیشتر به كمال مطلوب های خود رسیده است و توانسته به توقعات و انتظارات خود پاسخ درخور توجهی بدهد احساس رضایت بیشتری نموده و در نتیجه از مثبت نگری بیشتری برخوردار خواهد بود.
مثبت نگری حاصل دانش و عملگرا و مؤثر و تأثیرگذار است هر چه فرد احساس نماید كه بر روند و فرایندهای محیط خود اثرگذاری بیشتری دارد احساس موفقیت و مثبت نگری بیشتری خواهد داشت.
* دكتر تبریزی شما چه گروهی از جامعه را در رسیدن به دید مثبت قو ی تر می دانید؟
– گروهی كه از جامعه به «آگاهی» می رسند بی شك به نگرش مثبت گرایش بیشتری پیدا می كنند زیرا بیشتر آدم ها توسط باورهای غلط و القائات اطرافیان از خودشان دزدیده شده اند و آگاهی آنها را از دست دزدها رها می كند و به خودشان باز می گرداند. همچنین كسانی كه از عزت نفس بیشتری برخوردارند مثبت اندیش می شوند. منظور از عزت نفس باور كردن خودشان و احترام به خودشان است.
متن زیر بیانی از خانم ویرجینیا ستیر درمانگر انسان دوست است و می تواند بیانگر عزت نفس آدمی باشد. چه خوب است هر كس به عنوان اعلامیه جهانی حقوق من آن را در اتاقش نصب كند و هر چند یك بار آن را بخواند.
ایجاد ارتباط دو انسان را در یك زمان به دو شكل درگیر می كند. هر انسانی در ارتباط با خودش و هر كدام در ارتباط با دیگری، حال به یك تصویر آشنا نگاه كنید. عزت نفس مركز هستی تمام انسان هاست و برای یك زندگی آزاد امری حیاتی است ما برای بالا بردن عزت نفس و ایجاد یك ارتباط خوب با دیگران نیاز به روش های خاص خود داریم و من در مورد این كه چه طور می توانیم آن را به دست بیاوریم نظر خود را تا جای ممكن در این شعر آورده ام:
این من هستم
در تمام این جهان
هیچ كس شبیه من نیست
از بعضی جهات
شاید بعضی،
ولی هیچ كس شبیه من نیست
هر چه از من سر زند از من است
چرا كه با ضمیر خود آن را گزیده ام
من مالك هر آن چه هستم
كه در وجودم می گذرد
تن من و هر آن چه در آن می گذرد
روح من با فكرها و ایده هایی كه در آن جاری است
چشم هایم، با همه تصاویر و هر آن چه كه دیده
و احساس من، هر آن چه كه هست
خشم، لذت، ناكامی، عشق، نومیدی و هیجان
دهانم
كلماتم كه ممكن است، متین، شیرین، خشن
درست یا نادرست باشد
صدایم ملایم یا بلند
واكنش هایم، خواه در برابر خود یا دیگران
من مالك رویاها، امیدها و ترس هایم هستم
من مالك پیروزی ها، موفقیت ها، همه شكست ها و اشتباهاتم هستم
بنابراین قادرم به آگاهی صمیمانه تری نسبت به خود دست یابم
با این تفكر، قادرم خود را دوست بدارم و با تمام وجود خود
نزدیك باشم.
می توانم به تمام جنبه های خود چنان واقعیت بخشم كه
هر یك به بهترین نحو عمل كند
می دانم جنبه هایی از من گیجم می كند و جنبه های دیگر را نمی شناسم
اما تا وقتی با خود صمیمی هستم و خود را دوست دارم، می توانم امیدوار باشم كه راه حل هایم را برای این معماها و روش هایی برای شناخت بیشتر خود بیابم.
آن چه را كه می بینم، می شنوم و حس می كنم در یك لحظه مشخص از زمان از من است و نشان می دهد كه در همان لحظه از زمان كجا هستم
وقتی به عقب برمی گردم كه چه دیده و شنیده و حس كرده ام بعضی هایش با وجودم نمی خوانند  
آن چه را مناسب نیست از بین می برم و آن چه را خوب است و زیبا نگه می دارم.
من می بینم ، می شنوم، احساس می كنم، فكر می كنم می گویم و انجام می دهم

در دنیای لجام گسیخته كنونی، كه مادیات همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است، عواطف، احساسات و بشردوستی و نوع پرستی می رود كه به فراموشی سپرده شود. در دنیایی كه فقر و تنگدستی، جنگ و خونریزی، فساد و تباهی هر روز رو به افزایش است؛ چیزی جز پشتوانه معنوی، مثبت اندیشی، جز تغییر و تحول درونی نمی تواند بشر را از این همه نابسامانی و از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی های روانی نجات دهد.اما سؤال اینجاست كه مثبت اندیشی مقوله روان شناختی است یا جامعه شناختی؟ آیا ویژگی های فردی موجب شاخص ها و معیارهای مثبت نگری است یا این كه فضا و شرایط اجتماعی است كه ما را به مثبت نگری رهنمون می كند؟ در این مقاله سعی شده است هم رویكرد روانشناختی و هم رویكرد جامعه شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مثبت اندیشی از نظر روان شناسی
زندگی سرشار از نعمت ها و ثروت های نامحدود است. همه انسان ها حق و اختیار دارند در زندگی موفق شده و با شادمانی و نشاط زندگی كنند، ولی دستیابی به شادی و شادابی و موفقیت در هر زمینه، فقط به همت و تلاش افراد بستگی دارد، هیچ كس جز خود شخص نمی تواند موفقیت ها و شادابی ها یا غم ها و شكست ها را برای خویشتن فراهم سازد. چگونه است كه گروه اندكی، احساس خوشبختی و سعادت می كنند، در حالی كه عده زیادی از خود ناراضی هستند. به طور كلی، هر كس حوادث و القائات بیرونی را با توجه به باورها و بینش خود تفسیر و توجیه می كند. در واقع حقیقت همه چیز از افكار و ذهن انسان سرچشمه می گیرد، یعنی انسان ساخته و پرداخته افكار خویش است، در واقع تو همان هستی كه می اندیشی این ذهن ماست كه از ما انسانی موفق و قوی می سازد، یا برعكس آن عمل می كند.
روان شناسان معتقدند كه اندیشه ها و پندارهای ماست كه كیفیت زندگی ما را می سازند، اندیشه ها هستند كه موجب موفقیت یا شكست، عامل سلامتی یا مریضی، باعث خوشبختی یا بدبختی  ما هستند. با اندیشه های مثبت است كه انسان سرشار از شور و شوق و اشتیاق، احساس خوشبختی، تندرستی و آرامش می كند و با افكار منفی است كه احساس شكست، بدبختی، مریضی، بیچارگی و بدبینی می كند. با اندیشه های مثبت است كه توانمندی ها، اعتماد به نفس و خودباوری ها قویاً افزایش می یابند، در حالی كه با افكار منفی احساس ناتوانی، حقارت و خودكم بینی ها در انسان تشدید گردیده و در نتیجه بسیاری از امراض روحی و جسمی گریبان گیر فرد می شود. جای تأسف است كه اكثر مردم بدون این كه خود متوجه باشند، با تكرار اندیشه های مجرب، انرژی های خود را بر ضد خویش به كار برده و سبب بدبختی های خود می شوند!
وقتی اندیشه های منفی را در سر داریم، آنها را خواسته یا ناخواسته هر روز چند هزار مرتبه تكرار می كنیم، در نتیجه افكار منفی قوی تر می شوند و جای بیشتری در ذهن به خود اختصاص می دهند در نهایت تمام بخش تولید فكر را تحت نظارت خود می گیرند و به مجموعه افكارمان، ماهیت منفی می دهند. با این روند، بدون این كه بخواهیم و ندانسته، بخش عظیمی از توانایی های (بالقوه و بالفعل) خود را ناتوان ساخته و بیهوده هدر می دهیم در نتیجه بی حوصله، كم اشتها، پریشان حال، بدخواب و افسرده… می شویم و به ناراحتی های قلبی و عروقی و فشار خون و درد دیگر دچار می شویم، به عبارت ساده سموم حاصل از نگرانی، خشم، ترس، ناكامی و منفی بافی ما را به سوی بیماری و نابودی می كشاند.انسان برای بقا و بهتر زیستن همیشه تلاش می كند، در این حركت مهم ترین مسأله بهره مندی از تفكر مثبت است و این تلاش، بشر را به سرمنزل آرامش و آسایش جسم و روح سوق می دهد. گواه آن سفارش بسیاری از بزرگان دین است كه انسان را به اندیشه مثبت رهنمون كرده اند.
مثبت اندیشی از نظر جامعه شناسی
مثبت نگری حاصل تعامل آرام و بدون مشكل با محیط اجتماعی است كه پیامد آن مجموعه ای از تمایلات مبتنی بر رضایت مندی، خوش بینی، امید، اعتماد و اطمینان خاطر در فرد است. نقطه مقابل آن وجود بیزاری، ترس، عصبانیت، ناامیدی و نگرانی خواهد بود.مثبت نگری زمانی بوجود می آید كه افراد احساس نمایند دركشان از خودشان تأیید شده است. مثبت نگری نوعی خیر عمومی است كه پیامد و حاصل آن را باید در تشریك مساعی، طراوت اجتماعی، وفاق اجتماعی، عواطف مثبت، زندگی انجمنی و مشاركت اجتماعی جستجو كرد. مثبت نگری نوعی سرمایه عاطفی است كه هزینه های كنترل و نظارت رسمی را كاهش می دهد و افراد را متقاعد به رفتار مطابق با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده می نماید. سرمایه ای كه به واسطه استفاده از آن زایش تازه ای پیدا می كند، زیرا وقتی افراد از عواطف مثبتی كه دیگران ابراز می دارند استفاده می كنند به نوعی عواطف مثبت تازه ای را تولید می كنند.مهمترین تأثیر مثبت نگری بر زندگی عادی یا روزمره این است كه در صورت وجود مثبت نگری زندگی روزمره معطوف به آینده خواهد بود و افراد جامعه از گذشته نگری منفی و داشتن كنش های آنی و لحظه  ای رهایی پیدا خواهند كرد. آنها پذیرای برنامه داشتن و كنش های عقلانی معطوف به هدف خواهند شد؛ كنش هایی كه آنها را وادار به تلاش و كوشش مضاعف و نیل به اهداف متعالی تر می نماید به گونه ای كه نوعی آینده گرایی و آینده اندیشی را در افراد جامعه تقویت می نماید كه خود می تواند پیامدهای مثبت متعددی را به دنبال داشته باشد.
هر چند كه مثبت نگری در نگاه نخست و نقطه آغازین از خود فرد شروع می شود و تجلی آن را در فرد می بینیم اما حاصل آن در تجربه جمعی فرد كه در فرآیند تعامل اجتماعی شكل می گیرد دیده می شود؛ تجربه ای كه نمونه آن را در جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می بینیم. جوامع منعطف، بالنده و پویا در قیاس با جوامع سخت و ایستا و بسته از آمادگی بیشتری برای مثبت نگری برخوردار هستند زیرا جوامع و فرهنگ های بسته بیشتر خصلت جرم گرایانه دارند كه بیشتر آن مولد نوعی بدبینی هستند.
فرهنگ جامعه تأثیر بسزایی در مثبت نگری یا برعكس آن در منفی نگری دارد. در جامعه ای كه بدی، زشتی، ظلم و شرارت وجود دارد این امر باعث می شود تا افراد هر روز با آن بدی ها روبه رو شوند و كم كم عادت كنند تا فقط زشتی ها را تداعی نمایند.اگر منفی نگری در جامعه ای شایع شود كودكان و نوجوانان آن جامعه با مشاهده منفی گرایی تحت تأثیر قرار می گیرند و همان طور كه تئوری یادگیری مشاهده ای بیان می كند این نگرش و رفتار را یاد می گیرند و بروز می دهند.تقویت ارزش های اخلاقی مثبت در جامعه مدیون كار و تلاش، صداقت، تعاون و همكاری، احترام به یكدیگر و تقویت عزت نفس در سطح فردی و در سطح ملی و تقویت عملكرد،  كارایی سازمانی و حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و می تواند مثبت نگری را در بین افراد جامعه تقویت نمایند. علاوه بر این تقویت غرور ملی می تواند زمینه را برای مثبت اندیشی فراهم نما ید و از موانعی كه باعث پیشرفت مثبت نگری می گردد می توان عدم احساس موفقیت و كارا بودن و نرسیدن به آ رزوها و آرمان ها و ناامیدی  و بدبینی را نام برد

 

هیچ چیز مثل زندگی مثبت‌نگرانه نمی‌تواند احساس شادکامی و خوشبختی را در انسان بوجود بیاورد. انسانهایی که احساس خوشبختی می‌کنند افرادی هستند که کمتر با افکار و مسائل منفی سروکار دارند و اجازه نمی‌دهند بیش از مقدار لازم و طبیعی با مسائل منفی درگیر شوند. با نیمه پر لیوان زندگی می‌کنند و اتفاقات را از جانب مثبت ارزیابی می‌کنند. افکار روزانه آنها حول و حوش مسائل خوب دور می‌زند و با دیدگاهی مثبت کارها و امور زندگی خود را دنبال می‌کنند. آنها کمتر از نمی‌شود، نمی‌توان و … استفاده می‌کنند. مثبت‌بینی نیروی انسان و اراده او را در جهت رسیدن به اهداف و خواسته‌هایش تامین می‌کند.
معنویات نقش مهمی در شادکامی دارند.

امور معنوی و پیوندهای قلبی انسان با آنها بسیار موثر هستند. این پیوندها علاوه بر کمک به انسان در جهت داشتن نگرشی مثبت به زندگی به او کمک می‌کنند در شرایط سخت و منفی و آزار دهنده نیز تسلط بیشتری روی مسائل داشته باشند. انسان بدون معنویات و ارتباطش با این منابع بی‌تکیه‌گاه است. در مراسم معنوی شرکت کنید، هر چند وقت به اماکن متبرکه و زیارت‌گاهها بروید.

انگیزه خود را تقویت کنید

انگیزه موتور حرکتی انسان انسان بی‌انگیزه راکد و کسل و بی‌تحرک است. با عوامل مخل انگیزه بجنگید و عواملی را که انگیزه شما را قدرتمند و قوی می‌سازند را تقویت کنید.

شبکه اجتماعی خود را وسعت دهید

داشتن روابط گسترده برای زندگی سالم و کم استرس مفید است. افراد تنها بیشتر دچار استرس می‌شوند و بیشتر دچار کسالت و بی‌حوصلگی می‌شوند. روابط خود را بیشتر و بیشتر کنید. این نوع روابط علاوه بر پر کردن اوقات فراغت شما در شرایط سختی و ناراحتی نیز تکیه‌گاه خوبی را برای شما فراهم می‌کند.

برنامه ریزی داشته باشید

بدون برنامه ریزی زندگی بهم ریخته و نامنظم است و بی‌نظمی مخل آسایش و خوشبختی. نظمی به زندگی خود بدهید کارها و وظایف خود را مشخص کنید و هر چیز را سر جای خود قرار دهید و برای هر کاری وقتی تنظیم کنید. به این ترتیب شما در بین کارها و وظایف و مشغله‌های مختلف گیر نخواهید افتاد و کمتر و کمتر دچار ناراحتی و استرس خواهید شد طبعا شادمان‌تر و شاداب‌تر خواهید بود.

به ظاهر خود توجه کنید.

ظاهر انسان ، آینه‌ای از درون اوست. افرادی که به ظاهر آراسته خود اهمیت نمی‌دهند علاوه بر تاثیر منفی خود روی اطرافیان روی روحیه خود نیز تاثیر منفی دارند. به لباس ، زیبایی و جوانی خود توجه کنید. زمانی را برای حفظ زیبایی و جوانی اختصاص دهید.
هدفمند باشید

داشتن اهداف بیشتر برنامه‌ها و امور زندگی انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. راه و روش زندگی شما در راستای اهداف‌تان از زندگی شکل می‌گیرد. اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را معین کنید. خلاقیت بیشتری به خرج بدهید و روشهای جدیدی را برای رسیدن به اهداف خود یاد بگیرید. اهداف به شما انگیزه می‌دهند و شیوه‌های خوب زندگی را برایتان ترسیم می‌کنند.

درآمد خود را افزایش دهید

علاوه بر همه کارهایی که برای ایجاد شادابی در خود انجام می‌دهید موضوع درآمد و رفاه را فرموش نکنید. به فکر راههای سالمی باشید که درآمدهای شما را افزایش می‌دهند. به این ترتیب راه را بر برخی مشکلات مالی که ممکن است در زندگی داشته باشید ببندید. علاوه بر این با این کار احساس کفایت ، استقلال و خواسته‌های خود را نیز تامین کرده‌اید.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment