دانلود پروژه رشته روانشناسی درباره بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان- قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقـــدمه

     استقلال و تداوم یك جامعه به آموزش و پرورش آن بستگی دارد و تعلیم و تربیت هر جامعه ای می تواند نه تنها از انحطاط و ركود جامعه جلوگیری كند بلكه توسعه دهنده آن در جهت ترقی و پیشرفت نیز باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

     پیشرفت در هر جامعه ای در گرو تعلیم و تربیت رسمی و انتقال صحیح مواریث فرهنگی به نوباوگانی است كه امروزه در مدارس گوناگون بر اساس اهداف خاص و خط مشی های تعیین شده به وسیله برنامه ریزان، به جذب و كسب این داده های علمی مشغولند. بدیهی است كه این نسل جدید در راه اجتماعی شدن از طریق آموزش و پرورش با مشكلات و معضلاتی كه باعث عدم موفقیت آنان در راه رسـیدن به اهـــداف می شوند، مواجه هستند. نظام آموزش و پرورش ما نیز در این زمینه با دشواریهایی روبروست. ازمهمترین این دشواریها، “افت تحصیلی” است. شناخت و بررسی افت تحصیلی وتحقیق در زمینه علل وعوامل بوجود آورند. آنها میتواند اطلاعات دقیق و جامعی از نارسایی ها و معایب نظام موجود آموزش و پرورش را به ما ارائه دهد. به دنبال زمینه های لازم جهت انجام تحقیق تحت عنوان پایان نامه دوره كار شناسی ارشد برنامه ریزی درسی وجود افت تحصیلی در آموزش و پرورش ناحیه 2 شـــیراز بنظر می رسد كه با بررسی علل افت تحصیلی در دوره آموزش متوسطه ( دبیرستان های پسرانه ) اول دبیرستان ناحیه 2 آموزش و پرورش می توان قدمی در راه شناخت نارســـایی های نظام موجود برداشـــت و بدین وسیله در طراحی نظام مطلوبی كه مســئولین و دست اندركاران تعلیم و تربیت كشور برای ارائه آن در تلاش وكوشش می باشند شریك و سهیم شد. مسلما شناخت دقیق عوامل و دستیابی به راه حل های متناسب با اوضاع اجتماعی– فرهنگی و اقتصادی منطقه میتواند اثرات مطلوبی نیز دركاهش هزینه های آموزشی كه دولت متحمل می گردد داشته باشد. در این راستا، ابتدا مسئله افت تحصیلی به صورت كمی و كیفی مورد تعریف و مطالعه قرار می گیرد و سپس مراحل انجام این تحقیق و نتایج بدست آمده ارائه می گردد.

     از جمله مسائل مهمی كه معمولا جوامع درحال رشد در آموزش و پرورش با آن مواجه هستند، مسئله افت تحصیلی می باشد. به نظر می رسد كه این ضایعه در اثر نارسایی آموزش و پرورش در انجام برخی از رسالت هایش ایجاد می شود. وقتی از افت به عنوان آفت و اتلاف در آموزش و پرورش صحبت می شود در حقیقت هر گونه عاملی است كه بازده كار مدرسه خانواده و اجتماع را از لحاظ رسیدن به اهداف آموزش و پرورش كاهش میدهد. (توما[1]،1378، ص 12) به بیان دیگر افت تحصیلی یك فرایند چند بعدی است كه شامل تعامل بین فرد و موسسه آموزشی است. (تینتو، 1975، ص 103)  

     متخصصان و برنامه ریزان تعلیم و تربیت دو عامل؛ ترك تحصیل و تكرار پایه تحصیلی را به عنوان معیارهای اساسی افت تحصیلی انتخاب كرده اند. (مشایخ، 1386، ص 98)

     عارضه افت تحصیلی علاوه بر اتلاف هزینه های اقتصادی، بهای وقت تلف شده دانش آموزان و زیان وارده به اقتصاد كشور به علت تاخیر در ورود نیروی كار به بازار كارست، و همچنین علاوه بر اتلاف منابع مالی و مادی و انسانی، اثرات روحی و روانی سوئی نیز برای دانش آموزان و والدین آنها دربر خواهد داشت. هر ساله تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی دچار افت می شوند، كه این امر در هر سال تعداد زیادی از امكانات، تجهیزات، نیروی انسانی و بودجه آموزش و پرورش را تلف نموده و نتیجه ای به بار نمی آورد. ” افت تحصیلی موجب ناامیدی، افسردگی، وازدگی، فساد اخلاقی و گاه تحقیر و اهانت به دانش آموزان می گردد و این امر موجب برهم خوردن تعادل در محیط خانواده می شود. (محمودی راد، 1383، ص 49)

   البته لازم به یادآوری است كه محقق به دنبال شناخت این عوامل نمی باشد و هدف تعیین تاثیر هر یك از عوامل بر افت تحصیلی   می باشد، در نتیجه ضروری به نظر می رسد به منظور پی بردن به اهمیت عوامل افت تحصیلی و تاثیر آنها، در اینجا این موارد ذكر شود.

     علل و عوامل افت تحصیلی را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

الف) علل و عواملی كه خارج از نظام آموزشی هستند از قبیل: 1- خصوصیات فردی 2- عوامل خانوادگی دانش آموزان مانند همه انسانها از لحاظ هوش و استعداد، علاقه به تحصیل و میزان مطالعه و درك یكسان نیستند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد كه خصوصیات جسمی، علاقه به تحصیل و میزان مطالعه و درك مطلب در وضعیت درسی و عملكرد دانش آموزان مؤثر بوده است. (كان، 1376، ص38) در زمینه ی خصوصیات فردی؛ علاقه و انگیزه دانش آموز نسبت به تحصیل و چــگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموز در ارتباط با عوامل خانوادگی؛ روابط خانوادگی، وضعیت اقتصادی، سطح سواد والدین، اعتیاد در خانواده، می تواند از عوامل مربوط به افت تحصیلی باشند.

     ب) علل و عوامل داخلی نظام آموزشی: این عوامل عمدتا مربوط به خود نظام آموزشی هستند كه می توان آن ها را در سه مقوله بررسی كرد: 1- علل مرتبط به معلم. 2- علل مرتبط با خصوصیات و شرایط آموزشی. 3- علل مرتبط با نحوه عملكرد نظام آموزشی و برنامه تحصیلی.

     در زمینه با علل مربوط به معلم، ارزشیابی و روش تدریس معلم می توانند از عوامل مربوط به افت تحصیلی باشند. همچنین خصوصیات و شرایط آموزشی، عوامل سازمانی مانند تعداد زیاد دانش آموزان یا نامناسب بودن فضای فیزیكی می توانند از عوامل مربوط به افت تحصیلی باشند. (سازمان آموزش و پرورش، 1387، ص 78)

سوالات پژوهش

سؤال1: از نظر دبیران و دانش آموزان روش تدریس معلم در افت تحصیلی دانش آموز به چه میزان مؤثر است؟

سؤال 2: از نظر دبیران و دانش آموزان نحوه ارزشیابی معلم در افت تحصیلی دانش آموز به چه میزان مؤثر است؟

سؤال 3: از نظر دبیران و دانش آموزان ویژگی های كتاب های درسی در افت تحصیلی دانش آموز به چه میزان مؤثر است؟

سؤال 4: از نظر دبیران و دانش آموزان عوامل سازمانی مدرسه بر افت تحصیلی دانش آموز به چه میزان مؤثر است؟

فرضیات تحقیق

  • از نظر دبیران و دانش آموزان روش تدریس معلم در افت تحصیلی دانش آموز مؤثر است.
  • از نظر دبیران و دانش آموزان نحوه ارزشیابی معلم در افت تحصیلی دانش آموز مؤثر است.
  • از نظر دبیران و دانش آموزان ویژگی های كتاب های درسی در افت تحصیلی دانش آموز مؤثر است.
  • از نظر دبیران و دانش آموزان عوامل سازمانی مدرسه بر افت تحصیلی دانش آموز مؤثر است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment