دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد دیدگاه های مختلف حسابداری – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

تخمین زده شده كه حداقل 5/1 شركت های لیست شده در بریتانیا ، اكنون چنین صورت حسابی را منتشر می كنند . ارزش افزوده معیار عملكرد می باشد ، معیار ارزش یا ثروتی كه در یك دوره معین از طریق موسسه تجاری به وجود می آید . روش دیگر ارزیابی این است كه بگوییم این روش عملكرد شركت كنندگان در بنگاه را ارزیابی می كند – كارمندان ، تأمین كنندگان وجوه سرمایه ( سهامداران و بستانكاران ) و دولت – كه سعی می كنند تا ثروت اضافی را به وجود آورند . در آمد حسابداری سنتی معیاری از ثروت می باشد كه برای منافع سهامداران به وجود آمده است . رویكرد ارزش افزوده در آمد را به عنوان نتیجه تلاش مشاركتی تعدادی از شركت كنندگان مورد بررسی قرار می دهد . مورلی معتقد است كه مفهوم ارزش افزوده تا حد زیادی مهم شده زیرا تغییر اجتماعی را منعكس می كند سهامداران ، قدرت كمتری دارند و دولت و كار سازماندهی شده از قدرت بیشتری برخوردارند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

چگونه ارزش افزوده محاسبه می شود ؟ اقتصاد دانان ارزش افزوده را اساساً بر طبق تعیین در آمد ملی مورد بررسی قرار می دهند و بنابراین با روشی كه حسابدار به كار می گیرد متفاوت می باشد . مثلاً یك اقتصاد دان با بازده كل قیمت فروش شروع می كند در حالیكه اكثر حسابداران ترجیح می دهند از شكل فروش استفاده كنند . زیرا این چیزی است كه مشتریان معمولاً می خواهند در قبال تولید شركت بپردازند به طور كلی، اصول پذیرفته شده ای برای صورت حساب ارزش افزوده وجود ندارد و در نتیجه تفاوت هایی به چشم می خورد در زیر مثالی از صورت حساب ارزش افزوده آمده است كه با صورت حساب سود و زیان مقایسه شده است .

صورت حساب سود و زیان

( قراردادی)

فروش                                                                                        500 دلار

كسر می شود :

مواد و عرضه مورد استفاده                                     100 دلار

گرما، نور و قدرت                                              40 دلار

حقوق و دستمزد                                                100 دلار

هزینه بهره                                                        20 دلار

هزینه استهلاك                                                  30 دلار         

 

در آمد قبل از مالیات

مالیات بر در آمد

سود خالص

كسر می شود

سود سهام

سود انباشته

 

صورت حساب ارزش افزوده

فروش                                                                                        500 دلار

كسر می شود : مواد ، عرضه و خدمات مورد استفاده (30 +40 +100 )

ارزش افزوده

به كارمندان                                                                                   100 دلار

به تامین كنندگان سرمایه

سود سهام                                                                          50 دلار

بهره                                                                               20 دلار  70 دلار

به دولت                                                                                      100 دلار

به مؤسسه تجاری برای گسترش سود انباشته                                    60 دلار

ارزش افزوده                                                                       300 دلار

بنابراین مبلغ كالا و خدمات خریداری شده از دیگر شركت ها كسر تا به سود انباشته برسیم . یكی از موضوعات بحث برانگیز این است كه آیا این كسر كردن ( تفریق ) هزینه استهلاك را شامل می شود . افراد زیادی معتقد هستند كه از این مورد باید صرف نظر كرد ، زیرا مبلغ آن ارزیابی شده و مشمول بودن آن در نتیجه عینیت و اطمینان را در شكل ارزش افزوده كاهش می دهد . اگر از استهلاك صرف نظر شود ، بعداً تحت عنوان توزیع به موسسه برای جایگزینی و گسترش اضافه می شود . اكثر شركت ها در بریتانیا از استهلاك مواد و خدمات مورد استفاده صرف نظر می كنند . این رویكرد ” ناخالص ” می باشد ، كه مشابه با تولید ناحالص ملی است ، هملنند رویكرد ” خالص ” كه مشابه در آمد خالص ملی می باشد .

مثال ما به چند دلیل كسر كردن استهلاك را شامل می شود . یكی اینكه صرف نظر كردن از آن نشان می دهد كه این ارزش بدون سود كارخانه ایجاد شده و تجهیزات از شركت های دیگر خریداری شده اند . ماشین آلات و تجهیزات محصول شركت های دیگر هستند و بنابراین ، با دیدگاه ارزش به وجود آمده صرفاً از طریق شركت سازگاری دارند ، هزینه تحصیم باید كسر شود . كسر كردن استهلاك و دیگر كالاها و خدمات خریداری شده از دیگر شركت ها ، استفاده شده طی این دوره ، با اصول تعهدیو تطابق سازگاری می باشد . اگر چه صرف نظر از استهلاك در هنگام كسر كردن از ارزش های فروش عینیت شكل ارزش افزوده را كاهش می دهد ، بدون آن اشتباه در نتیجه گیری به وجود می آید . مثلاً اگر سهامداران سرمایه جدید را تأمین كنند تا به شركت این توانایی را بدهند كه ماشین آلات خود را نو كند ، بنابراین با افزایش تولید و فروش ، ارزش افزوده افزایش می یابد ، كه كارمندان را ترغیب می كند تا به دنبال سهمی از این افزایش باشند . اگر این افزایش بر مبنای ارزش افزوده ناخالص باشد بدون تشخیص میزان بالاتری از استهلاك ،‌در این صورت كارمندان ممكن است در مقابل آنچه كه سهامداران مسئول هستند بستانكار شوند . مبنای خالص، تفصیر دقیق تری را مورد این بهبود نشان می دهد .

ارزش افزوده بین تأمین كنندگان وجوه سرمایه ، كارمندان ، دولت و خود مؤسسه تجاری تقسیم می شود . شركت تمام سود انباشته را برای هدف بقا و رشد مجدداً سرمایه گذاری می كند ، و در نتیجه تمام گروهها سود می برند . صورتحساب ارزش افزوده جریان كالاهای فروش رفته ، توزیع شركت به جامعه ، را نشان می دهد . این ارزش فروش های شركت برای تعدادی از گروههای جامعه درآمد می باشد .

اثرات بعدی

تئوری بنگاه مقدمه مفهوم حسابداری اجتماعی می باشد كه صورتحساب سود و زیان یك نوع اشتقاقی می باشد . دیدگاه آن از یك گروه شركت كنندگان تشكیل شده كه از طریق تلاش های تركیبی آنها در موسسه تجاری در آمد كسب می كنند . نیاز به مدیریت برای اینكه به عنوان یك میانجی بین شركت كنندگان عمل كند روشن می باشد . نظر تلاش همگانی با نظریه ضدیت مخالف می باشد كه هر گروه، كروه دیگر را دشمن تلقی می كند . اگر دولت ،‌كار ، سهامداران ، بستانكاران و مدیریت به طور جدی دیدگاه تئوری بنگاه را در نظر بگیرند ، این است تغییر حساس در روابط كار – شركت – دولت می باشد . این فلسفه كه بنگاه تجاری را مورد تأكید قرار
می دهد به نظر می رسد با مدل ژاپنی موسسه تجاری ارتباط تنگاتنگ دارد كه در آنجا كارمندان در تصمیم گیری نقش شراكتی بیشتری دارند و انتظار می رود دولت به شركت ها كمك كند .

نتایج

نظر معمول در مورد حسابداری دیدگاه مالكیت را برای موسسات تجاری كوچك مورد تأكید قرار می دهد و دیدگاه بنگاه را برای موسسات تجاری بزرگ مورد تأكید قرار می دهد .

این نظرات از طریق دیدگاه شركت كنندگان مختلف در بخش تجاری مورد حمایت قرار گرفته است . سهامداران شركت های بزرگ با دارایی های كم خودشان را به عنوان مالك نمی بینند. در صورت تأثیر گذاری بر شركت به عنوان سرمایه گذار تلقی می شود . روسای شركت خودشان را به عنوان فردی كارآمد برای شركت در نظر می گیرند تا سهام دار ، آن ها درآمد را مورد توجه قرار می دهند ، به جز سود سهام ، كه متعلق به شركت می باشد . عموم مردم شركت های بزرگ را مجزا و جدای از سهام داران ، ‌با وجود و هدف خوشان در نظر می گیرند . این نگرش ها تئوری بنگاه را تأكید می كند . از طف دیگر مالكان انحصاری شركا و سهام داران با دارایی بالا موقعیت مالكیت را فرض می كنند .

از آن جایی كه تئوری حسابداری برای شركت هایی اداره شده كه لازم است صورت ها ی مالی تأیید شوند . معمولاً موسسات تجاری بزرگ ، مفهوم بنگاه به عنوان دیدگاه مناسب تضمین شده است اگر چه مقاتهیم متفاوت پیش نهاد شده به نظر می رسد باهم در تعارض باشند . این ممكن است كه عقاید مهم هر كدام را با تئوری بنگاه به هم پیوند دهد . دیدگاه مالكیت برای ما یادآوری می كند كه سهام داران در حقیقت مالكانی هستند كه به تأكید ارزش خالص سرمایه گذاری ها در شركت علاقه مند هستند .

این موضوع به استفاده از روش ارزش جاری اشاره می كند.

تئوری مدیر به این حقیقت توجه دارد كه افراد به نمایندگی از طرف شركت تصمیم گیری می كنند مدیریت بر روی منابع شركت كنترل اقتصادی دارد و برای سهام داران قابل اندازه گیری می باشد كه این وجوه را برای این منابع تأمین كرده اند. در حقیقت مسئولیت محاسباتی عنصر مهمی در تئوری بنگاه می باشد. واژه بنگاه به عنوان بیان مناسبی برای افراد مورد استفاد قرار گرفته كه آنها واقعاً به نمایندگی از طرف شركت تصمیماتی را می گیرند.

برای اینكه بپذیریم صاحبان سهام هم چنین سهام دارانی هستند كه به پیش بینی گردش وجوه نقد علاقمند هستند همانطور كه تئوری سرمایه گذاری آن را تأیید می كند، و به سادگی می توانند در تئوری بنگاه مشمول باشند این بدین معناست كه این شركت باید سعی كند كه نیازهای سرمایه گذاران را برآورده كند تا گردش وجوه نقد را پیش بینی كند اگر چه تئوری وجوه اساساً برای سازمان های غیر انتفاعی قابل كاربرد می باشد تأكید بر روی گردش وجوه به نوع اطلاعاتی اشاره می كند كه سرمایه گذاران آن را سودمند می یابند .

تئوری بنگاه شامل فلسفه ی اقتصادی اجتماعی می باشد كه با تئوری موسسه ی تجاری متفاوت می باشد . در این جا می بینیم كه سهام داران ، بستانكاران ، كارمندان دولت به عنوان افراد بیگانه و مدیران افراد داخل سازمان هستند كه به بنگاه علاقه دارند. موارد قبلی تمام گروه های علاقه مند را مورد توجه قرار می دهند كه می خواهند با مدیریت شراكت كنند و به عنوان واسطه بین آنها كار كند. آنها از طریق مؤسسه ی تجاری درآمد كسب می كنند و بنابراین می خواهند به تجارت ادامه دهند. ملتون فردمن می گوید: تنها یك مسئولیت اجتماعی مؤسسه تجاری وجود دارد- تا از منابع آن استفاده كنند و در فعالیت هایی درگیر شوند تا سود را افزایش دهند.

به هر حال فرضیه هایی كه تئوری بنگاه را مورد تأكید قرار می دهند با هدف شركت برای ایجاد سود مغایرت ندارند بعد از تمام این ها سهام داران و دولت چگونه از طریق شركت درآمد كسب می كنند در پایان یك شركت بدون سود باقی می ماند در تمام شركت كنندگان خرد می كنند دیدگاه تئوری مؤسسه ی تجاری لازم نیست كه با تئوری بنگاه در تضاد باشند. این بنگاه شامل سهام داران، بستانكاران و دولت می باشد.

سؤالات:

1- با توجه به تئوری مالكیت،

الف) هدف شركت چیست؟

ب) مفهوم مباشرت چقدر اهمیت دارد؟

ج) ارتباط بین دارایی ها/ بدهی ها و مالك چیست؟

د) چگونه درآمدها، هزینه ها و سود را تعریف می كنند؟

و) سه اثر عملكرد جاری را ذكر كنید.

هـ) محدودیت های آن چیست؟

2- با توجه به تئوری واحد اقتصادی مستقل

الف) به چه دلیلی به واحد اقتصادی به عنوان واحد محاسباتی توجه می كنیم تا به مالك؟

ب) هدف حسابداری چیست؟

ج) مفهوم ارزش خاص چقدر است؟

د) دلیل اصلاح معادله حسابداری: دارایی ها= بدهی ها چیست؟

و) معنای سود انباشته در معادله ذكر شده در قسمت دال چیست؟

هـ) چرا بر تعیین درآمد تأكید می شود؟

ی) تا چه حد مفهوم درآمدها، هزینه ها با تئوری مالكیت با هم فرق دارند؟ و دو مورد هزینه های بهره، سود سهام و مالیات بر درآمد چطور؟

ز) سه اثر عملكرد جاری را نام ببرید؟

3- با توجه به تئوری وجوه مستقل:

الف) محدودیت ها در دارایی چیست؟

ب) چگونه تراز نامه ارزیابی می شود؟

ج) آیا صورتحساب سود و زیان معنادار می باشد؟

4- با توجه به تئوری مدیر:

الف) مدیر كیست؟

ب) نقش مالك چیست؟

ج ) چگونه تراز نامه و صورت سود و زیان مورد بررسی قرار می گیرد ؟

5) بر طبق تئوری سرمایه گذار ، سرمایه گذار به چه نوع اطلاعاتی نیاز دارد ؟

6) با توجه به تئوری موسسه تجاری :

الف ) در آمد چیست ؟

ب) در صورت سود و زیان ” ارزش افزوده ” چه چیزی را مشاهده می كنید؟

ج) تا چه حد اثرات این تئوری واقعی هستند ؟

7) بر اساس اطلاعات صورت سود و زیان قرار دادی و صورت حساب در آمد های انباشته شركت اینبرگ طی سال جاری ، صورت حساب ارزش افزوده را تهیه كنید :

در آمد فروش                                                   5000 دلار

موارد مورد استفاده                                              1000 دلار

حقوق و هزینه دستمزد                                         900 دلار

هزیته استهلاك                                                  400 دلار

مالیات بر درآمد                                                           800 دلار

عرضه مورد استفاده                                             200 دلار

هزینه خدمات رفاهی                                           300 دلار

هزینه بهره                                                        200 دلار

سود سهام پرداخت شده                                                 300 دلار

8- یك شركت سهامی %10 سود سهام را اعلام می كند . از دیدگاه تئوری های زیر ، در مورد ماهیت سود سهام برای گیرنده وجه بحث كنید.

الف) تئوری مالكیت

ب) تئوری واحد اقتصادی مستقل

ج) تئوری مدیر د) تئوری وجوه مستقل

و) تئوری سرمایه گذار

هـ ) تئوری بنگاه

9) در این فصل ،‌ما دیدگاهی را مورد بررسی قرار دادیم كه مالك ،‌واحد مستقل تجاری ، مدیر ، سرمایه گذار ، وجوه مستقل ، و تمام شركت كنندگان شركت های سهامی بزرگ به ان توجه كرده اند . به نظر شما كدامیك از این موارد در تشكیل تئوری جامع حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟

10) اگر دیدگاه تئوریكی واحد مستقل تجاری را در نظر بگیریم ،‌به نظر شما كدامیك از موارد زیر در تعیین درآمد مناسب می باشد ؟

الف ) سرمایه مالی یا سرمایه فیزیكی

ب) هزینه تاریخی یا هزینه جاری یا قیمت خروجی

ج) دلارهای اسعی یا دلارهای ثابت

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment