دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد جهانی سازی و رابطة عملكرد دولتی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

ویژگی بشری ناشی از بررسی فعالیتهای خزانه در سال 1985, بدهی نامعلوم به مالیات بر شركت انگلیسی منشعب از فعالیتهای این بخش در دورة 1982 تا 1985 بوده است. متعاقب توصیه های صورت گرفته از طرف ما و از طرف Tax Counsel در سال 1986 معلوم گردید كه این بدهی می‌تواند در صورتیكه بانك تجارت در انگلیس را متوقف كرده و اظهار خسارت جبران ناپذیر كند بنحو چشمگیری كاهش یابد. (سنای آمریكا a 1992, صفحة 175).

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بدنبال این پیشنهاد, خزانه داری BCCI از لندن به ابوظبی در سال 1986 با همكاری پرایس واترهاوس به این انتقال, انتقال داده شد. بنابراین, حسابرسان در موقعیت دوگانة عمل كننده بعنوان مشاور خصوصی و مشاوران مالیاتی برای مدیریت BCCI جهت منافع فردی بیشترشان عمل نمودند, با این وجود همان موقع كشور انتظار داشت كه آنها با عمل بعنوان ناظر خارجی و شبه ناظر مجری منافع عمومی باشند.

نقش حسابرسان بعنوان شبه ناظر از سوی قانون 1987 بانكداری انگلیس افزایش یافت. علاوه بر دادن مسئولیتهای بیشتر به بانك انگلیس برای نظارت بانكی و انسیتوهای سپرده گذار, این قانون نشستهای منظم میان مدیریت بانك, حسابرسان و بانك انگلیس برای بحث پیرامون موضوعات مورد علاقة دوجانبه را ضروری می‌داند. وظیفة معمول محرمانه بودن حسابرسی برای مشتریان شركت از قادر بودن به آنها به گزارش موضوعات به ناظران كه ارائه كنندة عمل حاكی از حسن نیت آنهاست می كاهد. حسابرسان ملزم به فراهم ساختن گزارشاتی پیرامون كنترلهای داخلی بانك ها بوده و به آنها حق (مخالف با وظیفه) گزارش شك شان به ناظران حتی بدون شناخت مشتری داده می‌شود.

حول و حوش همان زمان, ارنست و یانگ بطور فزاینده ای از تقسیم حسابرسی امپراتوری BCCI ناخشنودند. آنها طی نامه ای به عابدی نگرانی جدی خود را از كنترلهای ضعیف داخلی, حسابدهی, موشكافی حسابها و دستیابی به اطلاعات اعلام كردند. آنها بخصوص نگران آن بودند كه انتصاب چند حسابرس هریك را از بررسی همه جانبة فعالیتها غیرممكن سازد. ارنست و یانگ عنوان نمودند كه آنها از انتصاب مجدد خودداری می كنند مگر اینكه به آنها مسئولیت حسابرسی كل گروه BCCI داده شود و مگر اینكه BCCI برای سرو كار داشتن و برخورد با منتقدانشان اصلاحات عمده ای را به اجرا درآورد. بانك انگلیس نیاز به یك گروه حسابرس ساده را مورد حمایت قرار داده (یك “موسسة جهانی”) و در ماه می‌سال 1986, پرایس واترهاوس تنها حسابرس گروه می‌شود.

با این وجود این مؤسسه مسئول حسابرسی تعدادی از واحدهای تابعة BCCI نبوده و قوانین پنهان كاری بانك, توانایی اش را به كسب جزئیات حسابها از شركتهای تابعه در مكانهایی نظیر سوئیس و كویت كه بعدها فاش می‌شود كه كانالهای اصلی تقلب بوده اند مسدود می ماند.

در تمام دهة 1980, حسابرسان BCCI به انتشار گزارشهای كامل پیرامون صورتهای مالی بانك علی رغم نشانه های هشدار دهنده ای از مشكلات بالقوه در حسابهای بانكی ادامه می دهند (سنای آمریكا b1992, فصل 10). در سال 1987, بانك انگلیس گزارشاتی پیرامون فعالیتهای فریبكارانه از سوی BCCI دریافت می‌دارد اما هیچ اقدام قطعی اتخاذ نگردید چون حسابرسان به مدیریت BCCI پیرامون فریبكاری مظنون نشدند (Bingham , 1992 صفحة 57). در ماه می 1988, پرایس واترهاوس گزارش محكمی برای College of Regulators (كه ابتدا در سال 1987 تشكیل شد) آماده می‌سازد. این گزارش توجهات را به سمت تمركز بالای وامهای BCCI به مشتریان خاص كشاند كه چند تای آنها جزء سهامداران بودند. این گزارش همچنان اطلاعاتی را در مورد شركتهای داوطلب BCCI و صورتهای غیر قانونی ممكن در ایالت متحده وارد ساخت. با این وجود اطلاعات فراهم آورده از سوی ناظران در حداقل بود زیرا حسابرسان با مشكل خاتمة مسئولیتشان در مقابل افشای مناسب برای ناظران (بانك) با ضرورت حفظ اعتماد بر مشتریانشان مواجه بودند.

مسئولیت حسابرسان به گزارش دهی به مسئولان بانك به حدود صلاحیتی بیشتر محدود می شد. گرچه پرایس – واترهاوس- UK از اینكه ممكنست BCCI مالكیت اولین بانك آمریكایی را بطور غیرقابل باوجود داوطلبان بدست آورده باشد آگاهست, حسابرسان مقامات آمریكایی یا پرایس واترهاوس- USA را مطلع نمی‌سازند (سنای آمریكا b 1992). در  حقیقت  بانك مركزی شایعات از گزارش اكتبر 1990 فراهم آمده از سوی حسابرسان BCCI را كه نشان می‌دهد كه بانك وامهای بزرگ به سهامداران سهام های اعتباری و تجاری آمریكایی (مالكان فرست امریكن) كه با سهامهای CCAH تضمین می شد داده است شنیده است. بانك خواهان دستیابی گزارش حسابرس بوده و در بدو امر از سوی پرایس واترهاوس رد می‌شود. بعد از پافشاری برروی خواسته اش در چند دوره, فدرال ری زرو (Federal Reserue یا بانك مركزی) به واقع اجازة بررسی گزارش پرایس واترهاوس را در دفتر لندن BCCI در اواخر سال 1990 می‌دهد (مجلس نمایندگان آمریكا b1991, مجلس سنای آمریكا b 1992 صفحة 349). براساس شواهد و مدارك آمده در گزارش حسابرس, مقامات بانكی آمریكا بررسی رسمی جامعی را در خریدهای BCCI آمریكا آغاز كردند.

رابطة پرایس واترهاوس با BCCI بنحو چشمگیری در آوریل 1990 زمانیكه حسابرسان طبق اختیار قانون 1987 بانكداری عمل نموده, مشكلات وام دهی بانك انگلیس و امكان تقلب و دستكاری در BCCI را بدون اطلاع BCCI از اعمالشان اعلام نمودند تغییر كرد (مجلس سنا, b1992 صفحة 173-271). با این وجود, علی رغم امكان دستكاری در BCCI از سوی بانك انگلیس, حسابرسان (می 1990) گزارش جامعی در مورد صورتهای مالی سال 1989 BCCI منتشر نمودند. با ترس از این امكان كه این نظر دورة BCCI را بالا برده و از اعتماد به نظام بانكی بتدریج كاسته شود, ناظران انگلیسی می خواهند حسابهای سال 1989 BCCI با نظر یك حسابدار تمام عیار انتشار یافته و گارانتی های ابوظبی این امكان را صورت دهد (بینگهام 1992, صفحة 82). در زمینة انتقادهای عمومی, پرایس واترهاوس به دفاع از تصمیمش به اشاره نمودن به حسابها با این بحث كه بانك انگلیس و ناظران لوكزامبورگ آگاه شده و خواهان ادامة فعالیت BCCI شوند دفاع می كند, حسابرسان معتقدند میزان تقلب و دستكاری محدود بوده, مجلس سلطنتی ابوظبی با تغییر در سرمایه و سهام بانك موافق بوده و گزارش حسابرسی نشان می‌دهد كه نظر حسابرس براساس ضمانتها بعمل آمده از سوی ابوظبی بوده است و سنای آمریكا b1992 صفحة 275). با این وجود بررسی‌های مربوط به كنگرة آمریكا برای تصمیم پرایس واترهاوس به نشاندادن حسابها و متهم كردن حسابرسان همدست با ناظران بانك برای فریب افراد ضروری بود. مطابق با گزارش كنگره پیرامون كار BCCI :

از طریق موافقت نامه, پرایس هاوس ابوظبی, BCCI و بانك انگلیس در اصل برنامه ای را پذیرفتند كه در آن آنها درجة واقعی كارها را در بصورت (كارهای) سری BCCI در اظهارنامة همكاری با یكدیگر در تلاش برای تغییر ساختار بانك برای جلوگیری از از بین رفتن فاجعه آمیز چند بیلیون دلار مورد پذیرش قرار دادند.

در باقیماندة سال 1990 و اوائل سال 1991, BCCI, بانك انگلیس و ابوظبی كاملاً مطابق برنامه برای حفظ بانك از طریق تغییر ساختار و تغییر در سهام و سرمایة عمل نمودند, در حالیكه پرایس واترهاوس به جمع آوری مدارك بیشتر دال بر تقلب و دستكاری آنها ادامه می‌دهد.

مارس سال 1991, بانك انگلیس از پرایس واترهاوس می خواهد گزارش محرمانه ای (معتبری) پیرامون عدم نظارت در BCCI ارائه كند. این گزارش مطابق بند 41 قانون 1987 بانكداری انگلیس كه ناظران را همراه با حسابرسی خارجی دقیق مجاز به انجام چنین بررسی در وضعیتهایی كه ممكنست سپرده گذاران بانك در معرض خطر باشند می‌ساخت ترتیب داده شد.

این گزارش تحت عنوان Sandstorm Report روز 22 ژوئن سال 1991 تكمیل و جزئیات دستكاریهای انبوه از سری مقامات BCCI ظرف چند سال ارائه گردید. نشستی از College of Regulators برای مد نظر قراردادن 4 دستكاری عمدة توضیح داده شده در گزارش پرایس واترهاوس ترتیب داده شد. مطابق گزارش Sand Storm, حدود 633 میلیون دلار زیان مرتبط با معاملات خزانه و 346 میلیون دلار مرتبط با خرید غیرقانونی از سوی نامزدهای چند بانك آمریكا مشخص گردید. حسابها و ترازنامه های BCCI برای لاپوشانی یك وام 725 میلیون دلاری به پاكستان مستقر در شركت حمل و نقل دستكاری شد. بعلاوه BCCI, 500 میلیون دلار از منابع (مالی) خود را برای كسب (خرید) 56 درصد از سهام خود از طریق یكسری معاملات پیچیده مورد استفاده قرار می‌دهد. ممكنست ضرر و زیان نهایی در مازاد 4 بیلیون دلاری بوده و افشاء نگری ابوظبی نسبت به BCCI و فعالیتهای وابسته حدود 4/9 بیلیون دلار تخمین زده می‌شود. همزمان با تكمیل گزارش سنداستورم (Sandstorm Report) , مقامات آمریكایی هم تحقیقات خود پیرامون فعالیتهای BCCI را به پایان رساندند. كمتر از دو هفته بعد از تكمیل گزارش Sand Storm (توفان شن) روز 5 جولای 1991, College of Regulators به رهبری Bank of England رسماً جلوی فعالیتهای جهانی BCCI را گرفت.

 

نتیجة BCCI : جهانی

تعطیلی BCCI از سوی College of Regulators برای بسیاری از كشورهای دیگر بعنوان عمل انجام شده ارائه شد. واكنش جهانی به تعطیلی BCCI به رهبری UK درهم آمیخته شد. مقامات BCCI عملیات بانكی شعبه در چند كشور شامل فیلیپین, كره, ژاپن و جنوب چین را به حالت تعلیق درآوردند. در بنگلادش, هند و هنگ كنگ, ناظران دولتی برای مسدود كردن دارایی های شعبة BCCI و توقف فعالیتها پا پیش گذاشتند. هنوز در این موارد, دولتها به شعبات بانك BCCI اجازة فعالیت بعنوان ناظران مورد بررسی برای راههای نجات شعبات محلی را دادند. BCCI در استرالیا و ماكائو تحت نظارت شدید دولت ادامة فعالیت می‌دهد. 17 شعبة BCCI در امارات متحدة عربی هم باز باقی ماند, همین طور سه شعبه در پاكستان باز بود, گرچه ناظران پاكستانی برای كناره گیری (از سمت) جهت ممانعت از ادامة فعالیت بانك تحت فشار بودند. (بررسی 18 جولای سال 1991, Far Eastern Economic).

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment