دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

عوامل مورد بررسی در این تحقیق جهت تعیین اولویت ها و ترجیحات مشتری برای دریافت خدمات مناسب از شبكه نمایندگی های مجاز ایران خودرو ،همگی از مهمترین عواملی هستند كه در نتیجه تحقیقات چند ساله مشخص گردید ه اند. لذا توجه كافی نمایندگی ها بر این عوامل و سعی در به كار یری مناسب آ نها و آموزش پرسنل تحت پوشش خود و آشنا سازی آنها با اصول مشتری داری از ضروریات حضور در بازار های رقابتی می باشد .حال كه بحث پیوستن ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی رنگ جدی تری به خود گرفته است و بازار خودرو و خدمات پس از فروش آن نیز از جمله صنایعی است كه بیشترین تاًثیر را از این موضوع می پذیرد ،لذا ضروری است مدیریت ارشد شركت ایساكو و نمایندگی های مجاز از هم اكنون با به كارگیری راهكارهای مناسب جهت تحقیق عوامل فوق الذكر سهم مناسبی را در بازار به دست آوردند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

4-3-4) پیش بینی نیازهای آینده،همواره راه گشای برنامه ریزی موفق خواهد بود .لذا پیشنهاد می گردد پیش بینی نمایندگی های مجاز به صورت سه ماهه و در صورت امكان ماهیانه توسط خود آنها صورت گرفته و تخصیص قطعات در گذشته كه تغییرات فصول نیز در آن تاًثیر گذار است در تحقیق و برآورد دقیق تر نیازهای آینده موٌثر خواهد بود.

5-3-4)  یكی از موٌلفه های بسیار مهم در زنجیره ی عرضه ،موٌلفه “ارتباط “است.

با توجه به این كه اهی اوقات در بعضی از نمایندگی ها كمبود قطعه باعث نارضایتی مشتری گشته و پیامدهای منفی را به دنبال داشته لذا پیشنهاد می گردد ارتباط بین نمایندگی های یك منطقه طوری ایجاد گردد كه فعالیت بین آنها را از حالت “رقابت متخاصم ” به سیستم “مشاركت”تبدیل كرده و علاوه بر كسب رضایت مشتری سود كل سیستم نیز افزایش یابد كه انجام این كار در نهایت به نفع تمامی نمایندگی ها و مشتریان نهایی می باشد.

6-3-4) با توجه به پیشرفت تكنولوژی در سالهای اخیر و تغییرات اساسی در زمینه مبادله و خدمات رسانی در جهان ،ضروری است كه شبكه عظیم نمایندگی ها و فروشندگاههای مجاز ایران خودرو نیز به این موضوع توجه كافی نموده و همگام با تكنولوژی های پیشرفته ،فعالیتها و خدمات رسانی خود را بهبود بخشند.سفارشگزاری تا حول كالا را كاهش می دهد، به دلیل عدم نیاز به مراجعه حضوری از مشكلات مرتبط با این امر نیز كاسته خواهد شد و در هزینه های مربوط به رفت و آمد نمایندگی ها صرفه جویی خواهد شد.

7-3-4) استفاده از انبارهای منطقه ای كه در دفاتر منطقه ای كشور واقع شده است می تواند علاوه بر سهولت دسترسی نمایندگان سراسر كشور به قطعات مورد نیاز خود،به دلیل حول در اندازه های بزرگتر جهت انباشتن در دفاتر منطقه ای ،هزینه های مرتبط با حول قطعات را اهش دهد.یكی از مهمترین مشكلات نمایندگی های مجاور و بازار می باشد كه با به كارگیری سیستم توزیع غیر متمركز و استفاده از انبارهای مركزی دفاتر منطقه ای ،تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

8-3-4) با توجه به این كه در سالهای اخیر، دریافت كالاها و خدمات به صورت اعتباری رواج یافته است لذا پیشنهاد می گردد در هر نمایندگی دستگاههای استفاده از كارت اعتباری نصب شده تا مشتریان به سهولت خدمات مورد نظر خود را دریافت نموده و در تسویه حساب مالی با مشكلات كمتری مواجه شده و در دقت و زمان نیز صرفه جویی شود.به نظر میرسد با جهانی شدن بازار ها و پیشرفت های آتی تكنولوژی ،به كارگیری این روش جزء ضروریات محسوب گردد.لیكن در این دوره و در كشور ما ،استفاده از این روش جزء مزایای رقابتی هر شركتی به حساب می آید.

فهرست منابع و ماًخذ:

 1. آذر ،عادل ؛ آمار و كاربرد ان در اقتصاد؛چاپ چهارم ، انتشارات سمت ،جلد دوم ،1378.
 2. حافظ نیا ،محمد رضا ؛ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ؛چاپ اول ،انتشارات سمت ،تهران :1374.
 3. ابراهیمی ، عبدالحمید ،”بررسی راهبرد های عناصر آمیخته بازاریابی 4P در شركت های موفق صادراتی ایران”،نامه تخصصی بازاریابی ؛شماره 17،تیر 1381،صفحات 23 تا 31
 4. سعیدی كیا ،علی اكبر ،و مظفری فرد ،جعفر ؛مدیریت زنجیرهی تاًمین ؛مجله مهندسی صنایع ؛سال دهم ؛شماره 61.
 5. بلوریان تهرانی ،محمد ؛بازاریابی و مدیریت بازار ؛اپدوم 1378،تهران :شركت چاپ ونشر بازرگانی (وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ).
 6. كوپر،كونالد؛”در بازاریابی مبنی بر انسان ” ،مترجم حسین پرهیزی گشتی ،نامه تخصصی بازاریابی :شماره 20،مهر 1381،صفحات 52 تا 55.
 7. تریسی ،مایكل ،و ویرزما،فرد؛اصول بازاریابی؛ترجمه عبدالرضا رضائی نژاد ،چاپ 1375،تهران:انتشارت موًسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی.
 8. كاتلر،فیلیپ،و آرسترانگ،گری؛اصول بازاریابی،ترجمه بهمن فروزنده،چاپ1377،تهران:شهر آموزه با همكاری شركت آتریات.
 9. كمالی ، كمال ، و دادخواه ،محمد رضا ؛بازار یابی و مدیریت بازار ؛تهران : نشر شهر آشوب ، 1379.
 10. صمصاحی ،فرشاد ؛تجارت خدمات و نقش كشورهای در حال توسعه ؛چاپ 1371، تهران :مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 11. شاهرودی ،كامبیز ؛ “طراحی یك مدل ریاضی جهت بهینه كردن منافع زنجیره ی تاًمین كنندگان مواد اولیه و قطعات شركت ساپكو “پایان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ؛1377
 12. هورویتز ،ژاك ؛ هفت كلید استراژی خدمات ؛مترجمین سید محمد اعرابی ، و داود ایزدی؛چاپ 1380،تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 13. نو فرستی ،محمد؛ آمار در اقتصاد و بازرگانی ؛چاپ اول ،انتشارات سمت،تهران 1374.
 14. “كشورهای پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یك دلار در خدمات سرمایه گذاری می كنند”نامه تخصصی بازاریابی :شماره 20،مهر1381 ،صفحات 51-50
 15. نیو لند،دیوید ؛توسعه زنجیره عرضه ؛ترجمه علی اكبر عرب بازار ،چاپ ششم،2000.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment