دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد- قسمت دوم

دانلود پایان نامه

-1-4- منابع آب

به علت موقعیت ویژه جغرافیایی استان یزد و نزدیكی با كویرو مقدار بسیار اندك ریزش های جوی محدودیت منابع آب دشواری ها و مسائل بسیاری پدید آمده كه عمده ترین آن ها عدم گسترش كشاورزی می باشد.

بطور كلی منابع آب را می توان به دو بخش آب های سطحی و آب های زیر زمینی تقسیم نمود.

آب های سطحی: به علت كمی ریزش های جوی هیچگونه رودخانه دائمی در این منطقه وجود ندارد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

– آب های زیر زمینی (قناتها، جاده ها) از روزگار كهن یكی از منابع مهم مورد استفاده مردم یزد آب های زیر زمینی بوده است از سال 1333 شمسی كار حفر و بهره برداری از چاه های عمیق و نیمه عمیق شروع شده و به علت نیاز دائم متأسفانه این فعالیت در منطقه گسترش یافته است به گونه ای كه در امروزه در اغلب مناطق استان انواع چاه‌های عمیق و نیمه عمیق جایگزین قنات شده است.

لازم به ذكر است كه گفته شود سفره آب زیر زمینی (دشت یزد- اردكان) بخش مهمی از آب مورد مصرف كشاورزی، شرب و صنعتی این شهرستان را تأمین می كند.

2-1-5- نتیجه گیری و بیان كلی شرایط طبیعی

از بررسی شرایط طبیعی منطقه نتایج زیر حاصل می شود.

1- استان یزد در مركز كشورواقع شده و دارای آب و هوای گرم وخشك می باشد از همین رو توان بسیار كمی را در زمینه كشاورزی داراست. كشاورزی تنها با كوششی زیاد مردمان این خطه امكان پذیر می باشد.

در مقابل، شرایط مناسبی را برای بخش صنعت دارا می باشد. تمركز صنعت در شهرها و عدم رونق كشاورزی در روستا نیز سبب مهاجرت روستائیان به شهرها گردیده است.

2- منابع آبی و صنعت بسیار مناسبی دارد و توسعه بی رویه شهر یزد باعث انتقال آب در مساحت بیشتر و به تبع آن هدر رفتن بیشتر و هزینه بالاتر می گردد.

3- زمین شناسی استان شرایط مناسبی را برای رونق صنایع فراهم آمده است كه خود منجر به جلب مهاجرین روستایی و عامل مؤثری در توسعه بی رویه افقی شهر است.

4- ژئومورفولوژی شهر یزد امكان توسعه فیزیكی را فراهم آورد كه با عدم مدیریت صحیح زمینه توسعه بی رویه شهر فراهم تر گردیده است.

5- فراوانی انواع خاك ها به خصوص خاك رس تولید مصالح ساختمانی را بسیار زیاد نموده است كه این مسئله نیز ساخت و ساز ها را آسان و كم هزینه تر نموده است.

6- شدت زمین لرزه، در شهر یزد بسیار كم و از نظر شدت زلزله ودر مرتبه ششم قرار گرفته است این امر باعث شده است نیازی به رعایت اصول فنی و محكم سازی جدی برای ساخت و سازها نباشد لذا ساخت و سازها بسیار آسان و كم هزینه می باشد.

2-2- مشخصات اجتماعی، انسانی و اقتصادی:

استان یزد در انتهای ضلع جنوبی دشت كویر قرار گرفته است. مردم یزد، قرن هاست كه در كنار این دشت پهناور و خشك بیابانی به سر برده است با شرایط زیست محیطی آن هماهنگ و همگام شده اند. همسازی انسان و محیط زیست خود موجب پیدایی شرایط ویژه شده است. كه هم غور انسان و هم غور طبیعت در آن به چشم می خورد بسیاری از پدیده های فرهنگ و زندگی مردم این دیار زاییده همین شرایط است، ساختار اقتصادی- اجتماعی ویژگی های معماری و شهرسازی، شكل پوشاك و نوع خوراك، خصوصیات ذاتی و اخلاقی باورها و زبان و فرهنگ یزد جلوه های گوناگون این تأثیر متقابل اند.

الف: وجه تسمیه یزد

واژه یزد نامی است باستانی كه ریشه در كیشت یایزت YAZT یسین YASN دارد، با مفاهیمی چون ستایش، نیایش، پرستش ایزد و … یزد به معنای پاك و مقدس است و شهر یزد به مفهوم شهر خدا و سرزمین مقدس است. عبدالحسین آیتی در آتشكده یزد روایتی را باز گفته كه گویای شهر باستانی یزد را ایساتیس نامیده است. مقدس است. عبدالحسین آیتی در آتشكده یزد روایتی را بازگفته كه گویای شهر باستانی یزد را ایساتیسی نامیده است كشسم بم نام دیگری است كه به این ناحیه داده شده است پاید مخفف كثنویه یا كسنویه می باشد.

نوشته اند كه در زمان اسكندریه یزد را كثه می نامیدند و آن اولین عمارت و آبادی یزد بود و زندان ذوالقرنین یا زندان اسكندر شهرت داشت اما یزد آخرین نامی است كه به ما رسیده است كه در دوره ساسانیان آن را «یزدان» یا یزنان می گفتند و این واژه ی است كه ریشه مقدس دینی دارد.

یزد دارالعباده

در پارهای از متون قدیم، یزد دارالعباده نیز گفته اند. احمد كایت مورخ یزدی قرن 9 نوشته است در سال 54 هجری ملكشاه سلجوقی حكومت یزد را به علاء الدوله كالنجار واگذار كرد و آنرا دارالعباده نامید.

ب: زبان

مردم استان یزد به زبان فارسی رایج با پاره ای ویژگی های گویشی سخن می گویند لهجه یزدی جزء نیم زبان های مركزی دسته باختری است كه در بخش باختری فلات ایران تا حدود مرزهای ایران رواج دارد.

در بیشترین زبان های مركزی از جمله لهجه شیرین یزدی آنرا آمیختگی كمتری با زبان عربی دیده می شود.

زرشتشیان یزد به زبان نیاكان خویش زبان فارسی دری سخن می گویند زبان زرشتشتیان یزد به دلیل پاره ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آمیختگی بسیاری با زبان فارسی پیدا كرده به طوریكه آهنگ ناتوان شدن و حتی فراموش شدن آن روز به روز تندتر می شود.

ج: مذهب

پیش از ورود مسلمانان به ایران مردم استان یزد نیز مانند مردم نقاط ایران زرتشتی بودند، انقراض حكومت ساسانیان در نیمه نخست دهه اول هـ. ق مردم بیشتر نقاط ایران از جمله یزد به اسلام گرویدند ولی برخی از آنان با پرداخت خود به دین خود را حفظ كردند و زرتشتی باقی ماندند قریب به اتفاق مردم یزد 15 مسلمان و پیرو شیعیان جعفری اند.

د: نژاد

مردم یزد از نژاد اروپایی و ایرانی هستند و به علت موقعیت جغرافیایی ویژه این استان، از آمیختن با نژادهای غیر ایرانی تا اندازه ای مصون ماندند در روزگار باستان و آغاز مدیت و آبادی در این سامان نژادهای دیگری در این ناحیه می زیستند و با نژادهای اصلی آن در آمیختند. این آمیزش بعدها در سرگذشت اجتماعی، فرهنگی و حتی تركیب نژادی مهاجران تازه رسیده آریایی تأثیر بسیار داشته است.

در نیمه هزاره دوم پیش از میلاد آریایی ها به فلات مركزی ایران از جمله یزد كه در دل این فلات قرار دارد روی آوردند در دوره های بعد نیز گروه های عرب، ترك، مسیحی، كلیمی به این منطقه آمدند در سده اخیر نیز اعراب مهاجر به این استان آمده در آن ساكن شدند.

هـ : تعداد و رشد جمعیت

نخستین آمارگیری جمعیتی در شهر یزد در سال 1319 انجام شد كه در این سال تعداد جمعیت شهر یزد بر اثر 60096 نفر گزارش شده در سرشماری سال 1335جمعیت یزد به 63502 نفر رسید كه با مقایسه با جمعت 1319 بیان كننده این مطلب است كه در دوره 16 ساله فقط 3436 نفر به جمعیت شهر یزد افزوده شده است در سرشماری سال 1345 جمعیت شهر یزد 320573 نفر سرشماری شد لازم به ذكر است كه شهرستان ابركوه در سال 1366 از استان فارس جدا و به استان یزد ملحق شده است.

بنابراین برای مقایسه بهتر جمعیت استان در سال 45 و 55 نیز با احتساب جمعیت ابركوه می باشد.

استان یزد مانند تمام كشور نسبت جمعیت شهری آن افزایش و در مقابل جمعیت روستایی آن كاهش داشته است كه این مسئله به دو علت مربوط می باشد.

1- گرایش روستائیان به زندگی در شهر و در نتیجه مهاجرت به شهرها

2- افزایش نقاط شهری به طوری كه در سال 1355، 8 شهر در كل استان وجود داشته است ولی در سال 1375 به 15 نقطه افزایش یافته است.

استان های یزد یكی از استان های كم تراكم ایران است با اینكه خصوصیات شهرها تراكم و تمركز افراد و فعالیت ها دارد ولی در شهر یزد تراكم جمعیت بسیار پایین است كه به این علت آن را می توان گسترش بی رویه افقی در شهر یزد و در عین وجود بافت های خالی شهر و رشد بیشتر مساحت شهر نسبت به رشد جمعیت دانست.

ساختار نسبی شهر یزد:

در دو دهه 1365 و 1375 شهر یزد از ساختار جوانی مانند سایر نقاط كشور برخوردا بوده است و جالب این كه با وجود سیاست های كنترل جمعیت در كشور در دهه 1375 سه درصد بر جمعیت جوان (14-0) آن افزوده شده است. علت این چنین افزایش را می‌ توان مهاجرت های خانوادگی روستائیان همراه با فرزندانشان و سهم زایشی مهاجرت و هم چنین پایین بودن سن ازدواج دانست.

و : خلاصه ای از مشخصات اقتصادی

به لحاظ شرایط اقلیمی وضعیت كشاورزی در این استان مطلوب نیست و امكان بهره برداری از آب های سطحی در كشاورزی بسیار كم است. شرایط خاص مناطق حاشیه كویر نظیر میزان اندك باران حركت ماسه های روان، پدیده كویر زایی، مراتع فقیر كمبود منابع تأمین آب موجب شده تا 28% وسعت استان فاقد بهره برداری اقتصاد باشد.

صنایع و معادن

استان یزد به لحاظ زمین شناسی دارای ذخایر بسیار عظیم معدنی است. معادن مهم این استان مانند آهن، چغارت، مرمربورق، ماسه سنگ، متكسانه، سرب كوتك. نقش مهم و سازنده در تحولات اقتصادی و عمرانی استان داشته است.

صنایع دستی

پیشینه یزد آكنده از پایمردی و استواری مردمانی سخت كوش است كه به رغم طبیعت گرم و خشك این دیار كمر همت بسته و با پشتكار و خلاقیت و ذوق هنری خود نام شهر و دیارشان را پر آوازه كردند همانگونه كه گفته شد باتوجه به شرایط آب و هوایی و محدود بودن فعالیت های كشاورزی و دامپروری سایر فعالیت های انتقالی و افزودن به همه فعالیت در رشته های مختلف منابع دستی رشد كرده است.

نساجی ستنی:

زیلو بافی و قالیبافی، ساخت مصنوعات مختلف فلزی، كاهش سرامیك، حصیر بافی و …. از جمله صنایع دستی رایج است.

2-3- پیشینه تاریخی شهر یزد (یا اشاره به مسجد جامع)

رسانه تاریخی بنای اولیه شهر یزد را به ضماك نسبت داده اند. معین الدین نطنزی (مورخ قرن9 هـ) می گوید. یزد را ضحاك ساخت و آنرا زندان ضحاك نام نهاد اگر این ها افسانه ای بیش نباشد اما دست افزارهای یافت شده است در دوره های شیر كوه، نگاره ها و قطعات سفال نقشدار بافت شده در نارین قلعه میبد همه حكایت ازقدمت و دیرینگی این شهر می باشد هم چنین قدمت آتش معروف بنای زرتشتیان «آتشكده زرتشتیان» كه به 25000 سال می رسد صحت مطالب فوق را تأكید می نماید.

استان تاریخی یزد مدنیت آن در چهار كانون عمده «مهریز، فهرج، یزد، رستاق، میبد پا گرفته است كه در دوران باستان جزء مملكت مادها بوده است. پژوهشگران منطقه ای را در مسیر شاهراه های باستانی ری – كرمان و پارس خراسان قرار گذاشت را جزء سرزمین های دور دست مادها شمرده اند با توسعه شهر، شهرهایی در اطراف شهر كشیده شده كه ابوجعفر كاكویه در ایجاد حصارها و آبادانی آن همت گماشن. بعضی از قسمت های این دیوار هنوز به عنوان مدرك تاریخی شهر یزد وجود دارد. در این دوره توسعه اصلی شهرها عمدتاً به طرف جنوب شرق بود و مركز شهر به طرف مكان جدیدی در اطراف مسجد جامع منتقل شده و رشد ساختمان سازی نشان می دهد كه شاید اولین رشد اصلی شهر در طول این دوران بوده است در دوران مغول یزد دستخوش تغییرات چندانی نشد اما در دوران مظفر و رشد ساخت و ساز و شهرسازی به طرف جنوب و جنوب غربی كشیده شد و هفت دروازه بر دیوارهای جدید شهر اضافه گردید. در دوران تیموری نیز مجموعه امیرچخماق در اطراف میدان بزرگی در محدوده شرقی ساخته شد و مركز شهر كم كم از محل مسجد و نواحی اطراف آن به این مجموعه انتقال یافت اما در دوران بعد شهر یزد در مقایسه با اصفهان، شیراز و … توسعه چندانی نداشت با وجود خیابان كشی هایی كه در دوران پهلوی دور بافت قدیمی شهر كشیده شده اهمیت و مركزیت آن با استقرار كاربری های جدید در حاشیه خیابان كشی ها باقی ماند و شهر نشینی با وجود تنش های درونی ناشی از هم نشینی با این تغییرات به حیات خود ادامه داده و می دهد. قدیمی ترین سفرنامه هایی كه در مورد یزد مطالبی عنوان كرده است سفرنامه ماركوپولو می باشد كه می گوید یزد در ایران اصلی قرار دارد. شهری است حزب و اصیل و تجارت بسیار خوبی دارد و دیگر پورده نونه است كه بیان می كند یزد سومین شهر خوب ایران است كه شاه ایران در تمام كشورش دارد.

سلسله ها و حكامی كه بر یزد حكومت می كردند عبارتند از انوشیروان، یزدان گرداول ساسانیان، آل كاسویه، اتابكان، مغمولان، آل مظفر، تیموریان، صفویان، افشاریان و قاجاریان.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment