دانلود پروژه تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك – قسمت اول

دانلود پایان نامه

پیشگفتار

آمانتادین دارویی ضد ویروسی است كه دارای خواص آن,تی پاركینسونی است

بیماری پاركینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . كه 1% افراد بالای 65 سال و 4/0% افراد بالای 40 سال را تحت تأثیر قرار می‌ دهد . سن متوسط شروع حدود 57 سال است . ( 1 )

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :

در پاركینسون اولیه ، نورونهای جسم سیاه و ساقه مغز از دست می‌ روند كه دلیل آن شناخته نشده است . از دست رفتن این نورنها باعث كاهش نوروترنسمی‌تر دو پامین در این مناطق می‌ شود . شروع معمولاً بعد از 40 سال است .

پاركینسونسیم ثانویه ، در اثر بیماریهای ایدیوپاتیك دژنراتیو ، داروها ، یا توكسین ها ایجاد می‌ شود . شایع ترین دلیل پاركینسونیسم ثانویه مصرف داروهای آنتی سایكوتیك و رزرپین است كه بوسیله بلوك رسپتورهای دو پامین باعث پاركینسون می‌ شوند . دلایل دیگر عبارتند از مونواكسید كربن مسمومی‌ت با منگنز ، هیدروسفالوس ، تومورها و انفاركت هایی كه مغز می‌انی را تحت تأثیر قرار می‌ دهند . ( 1 )

داروهایی كه سبب ایجاد سندرم پاركینسونیسم می‌ شوند یا آنتاگونیست رپستورد و دوپامین هستند ( مثل داروهای آنتی سایكوتیك ) ، یا سبب تخریب نورونهای دوپا منیرژیك در نیگرو استر یا تال می‌ شوند . ( مثل MPTP ) ( 2 )

علائم و نشانه های بالینی :

در 50 تا 80 درصد بیماران ، بیماری بی سرو صدا و غافلگیرانه با 4 تا 8 HZ ترمور ( Pill – rolling ) یك دست شروع می‌ شود . ترمور و لرزش در حال استراحت بیشترین مقدار است و در حال حركت كمتر می‌ شود . و در هنگام خواب ناپدپد می‌ شود . و با فشارهای روحی و خستگی بیشتر می‌ شود . معمولاً دست ها و بازوها و پاها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌ گیرند . و به همین ترتیب فك ، زبان ، پلك هم می‌ توانند تحت تأثیر قرار بگیرند . اما صدا لرزش پیدا نمی‌ كند . در خیلی از بیماران فقط ریجیدیتی رخ می‌ دهد . و لرزش وجود ندارد . سفتی پیشرفت می‌ كند و حركات كند می‌ شود . ( برادی كاردی ) یا كم می‌ شوند ( هیپوكینزیا ) و یا شروع حركات سخت می‌ شود ( آكینزیا ) .

كه سختی و هیپوكینزی ممكن است منجر به درد و احساس خستگی شوند . صورت شبیه ماسك می‌ شود . با دهان باز و ناپدپد شدن برق چشم ها كه ممكن است بادپرسیون اشتباه شود . راه رفتن مشكل می‌ شود . فرد به این سو و آن سو حركت می‌ كند و خودش را می‌ كشد . قدم ها كوتاه و بازوها در كنار كمر ثابت اند و حركت نمی‌ كنند. ( 1 )

درمان

بیماری پاركینسون معمولاً پیشرونده است و منجر به ناتوانی فزاینده می‌ شود مگر اینكه درمان موثر انجام گیرد . غلظت دوپامین كه بطور طبیعی در هسته های قاعده ای مغز بالا می‌ باشد در پاركینسونیسم كاهش می‌ یابد . تلاش های دارویی برای تقویت فعالیت دوپامینرژیك با آگوسیت های دوپامین توفیقاتی در تخفیف تعداد زیادی از علایم كلینیكی این عارضه داشته است . یك رویكرد دیگر كه مكمل روش قبل است عبارتی از ایجاد تعادل طبیعی بین تأثیرات كولینرژیك و دوپامینرژیك روی هسته های قاعده ای توسط داروهای آنتی موسكارینی می‌ باشد . ( 2 )

داروهای مورد استفاده ( 1 و 3 )

1 ـ Carbidopay levodopa

2 ـ Bromocriptine

3 ـ Pergoide

4 ـ Ropinirole

5 ـ Pramipexole

6 ـ‌Entacapone

7 ـ Tolcapone

8 ـ Selegiline

9 ـ Amantadin

10 ـ Trihexphenid

فصل اول

آمانتادین

1 ـ 1 ـ ویژگیهای فیزیكوشیمی‌ایی

آمانتادین

پودر سفید رنگ كریستالی كه به راحتی در كلروفرم حل می‌ شود و در آب بسیار كم ( spaningly ) حل می‌ شود .

PH محلول 20% آبی آن بین 3 و 5 است .

نام شیمی‌ایی آن می‌ باشد ( 4 و 5 )

فرمول ساختمانی آن                                                        

آمانتادین هیدروكلراید

پودر سفید كریستالی ، با نقطه ذوب همراه با تخریب آن

به نسبت 5/2 : 1 در آب ، 5 : 1 در اتانول و در كلروفرم حل می‌ شود . و در اتر نسبتاً غیر قابل حل است . ( 4 و 5 )

آمانتادین سولفات

Pka = 104

2 ـ 1 ـ فارماكوكینتیك :

جذب : به راحتی و اغلب به طور كامل از دستگاه گوارش جذب می‌ شود . یك دوز mg100 خوراكی آن سطح سرمی‌ در مدت 8 ـ 1 ساعت ایجاد می‌ كند( 6 ) اوج غلظت پلاسمایی 4 ساعت بعد از‌مصرف ایجاد می‌ شود. (4 و5)

حداكثر غلظت بافتی هنگامی‌ كه دوز mg100 هر 12 ساعت مصرف شود در مدت 48 ساعت ایجاد می‌ شود ( 6 )

انتشار :

بعد از مصرف خوراكی آمانتادین در بافتهایی مانند قلب و كلیه و كبد و شش ها یافت شده است . از جفت و سد خونی ـ‌‌ مغزی عبور می‌ كند و همچنین به شیر ترشح می‌ شود . پروتئین با یندینگ آن در حدود 67% است . ( 4 )

دفع :

بیشتر دارو به صورت دست نخورده از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می‌ شود . هر چند متابولیت استیله هم در ادرار ردیابی شده است . (‌4 )

در حدود 56% دوز به صورت دست نخورده در مدت 24 ساعت در ادرار وارد می‌ شود و در حدود 86% آن در طی 4 روز وارد ادرار می‌ شود . ( 6 )‌

3 ـ 1 فارماكولوژی

مكانیسم دقیق آن شناخته نشده است اما تصور می‌ شود باعث ریلیز دو پامین از انتهای دو پامینرژیك اعصابی می‌ شود كه در جسم سیاه افراد پاركینسونی باقی مانده اند . ( 7 ) در بیماری انفلوانزا ، آمانتادین از نفوذ ذرات RNA ویروس به سلول می‌زبان جلوگیری می‌ كند . همچنین از نسخه برداری ویروس جلوگیری می‌ نماید ( 6 )

4 ـ 1 عوارض جانبی

عوارض معمولاً وابسته به دوز هستند و نسبتاً خفیف می‌ باشند. غلظت های پلاسمایی بالا از آمانتادین ( 1 تا 5 میكروگرم در میلی لیتر) با پاسخ های نورتوكسیك جدی همراه است شامل : تحریك پذیری ، اشكال در تمركز ، سرگیجه ،‌ گیجی ، بی خوابی ، سردرد تغییرات خلق یا واكنش های سایكوتیك ، توهمات، هذیان ، تشنج یا كوما و آریتمی‌‌های قلبی ( 3 )

اثرات نوروتوكسیك آمانتادین با مصرف همزمان آنتی هیستامین ها ، داروهای سایكوتروپیك و آنتی كولینرژیك ها مخصوصاً در افراد مسن تر افزایش می‌ یابد . ( 3 )

سایر عوارض آمانتادین شامل هیپوتانسیون ارتواستاتیك ، ادم محیطی ، آتاكسی ، لتارژی، تهوع و استفراغ ، بی اشتهایی ، خشكی دهان ، یبوست ، راش پوستی ، تاری دید ، حساسیت به نور ، لكوپنی و CHF .

5 ـ 1 تداخل دارویی

ممكن است اثرات آنتی كولینرژیك ها را تشدید كند ( 4 )

داروهایی كه PH ادرار را بالا می‌ برند ممكن است ترشح آمانتادین در ادرار را كم كنند.(4 )‌

6 ـ 1 شكل دارویی و مورد مصرف

آمانتادین با نام های تجاری Mantadix , Antadine , symmetrel , symadine , Virofral در اشكال كپسول 100M و شربت در بازار دارویی دنیا وجود دارد ( 1 و 5 )

آمانتادین یك آگونیست ضعیف دو پامین و دارای خواص آنتی موسكارینی است . همچنین آنتاگونیست رسپتورهای N ـ متیل ـ D ـ آسپارتات می‌ باشد . آمانتادین دارای خواص آنتی پاركینسونی است و در درمان مخصوصاً در مراحل اولیه بیماری بكار می‌ رود . در بهبود علائمی‌ مانند برادی كینزی ـ سفتی و لرزش مفید است . اما ممكن است كم كم نسبت به آن مقاومت ایجاد شود ( 4)

در درمان پاركینسون معمولاً با دوز mg100 در روز شروع می‌ شود و تا دوز 100 mg دوبار در روز افزایش می‌ یابد . گاهی هم تا دوز mg 400 در روز استفاده می‌ شود . اما این دوز نباید بیشتر شود . ( 4 )

در افراد بالای 65 سال به دلیل كاهش كلیرانس كلیوی در این گروه سنی باید حداقل دوز موثر استفاده شود . ( 4 )‌

قطع آمانتادین در پاركینسون به منظور جلوگیری از بدتر شدن علائم باید به آهستگی صورت گیرد . كارخانه های سازنده پیشنهاد می‌ كنند كه دوز مصرفی یك هفته در می‌ان نصف شود ( 4 ) .

آمانتادین همچنین دارای خواص ضد ویروس است . و یكی از داروهای موثر برای پیشگیری و درمان انفلوانزا A می‌ باشد .

پیشگیری فصلی با این دارو با دوز mg 200 در روز در 1 یا 2 دوز منقسم در حدود 70 تا 90 درصد اثر حفاظتی در برابر انفلوانزا A نشان داده است . دوز mg 100 در روز بهتر تحمل می‌ شود و اثر حفاظتی هم دارد . ( 3 و 4 ) . پیشگیری فصلی یك روش جایگزین در افراد در معرض خطری است كه نمی‌ توان واكسن انفلوانزا را برای آنها تجویز كرد یا واكسن در آنها موثر نمی‌ باشد. پیشگیری بعد از شناسایی انفلوانزا در جامعه یا ناحیه باید هر چه سریعتر شروع شود و برای مدت زمانی كه خطر همچنان وجود دارد ادامه یابد ( معمولاً 4 تا 8 هفته )‌ این دارو می‌ تواند همزمان با ایمن سازی بوسیله واكسن شروع شود و برای 2 هفته و تا زمانی كه پاسخ ایمنی شروع شود ادامه یابد . ( 3 و 4 )

درمان با آمانتادین در انفلوانزا A ساده بالغین به صورت mg 200 در روز ( تا 5 روز ) می‌ باشد كه بهبودی را سرعت می‌ بخشد و باعث كاهش مدت زمان تب و مشكلات سیستمتیك می‌ شود . ( 3 )

برای افراد بالای 65 سال دوزهای كمتر از mg 100 یا mg 100 یك روز در می‌ان پیشنهاد می‌ شود . ( 3 )

آمانتادین همچنین بر علیه هرپس زوستر هم بكار می‌ رود . در هرپس زوستر درمان با mg 100 دوبار در روز به مدت 14 روز انجام می‌ شود . و اگر درد باقی ماند درمان برای بیشتر از 14 روز ادامه می‌ یابد . ( 4 )

آمانتادین به تنهایی یا به همراه اینترفرون و سایر داروها در درمان هپاتیتC مزمن هم بكار می‌ رود ( 3 )

موارد مصرف عنوان نشده :

– واكنش های اكستراپیرامیدال:‌‌ آمانتادین به عنوان یك جایگزین برای داروهای آنتی موسكارینیك در درمان كوتاه مدت واكنش های اكستراپیرامیدال ناشی از دارو بكار می‌‌رود اما پیشرفت مقاومت به دارو استفاده از آن را محدود می‌‌كند.( 4 )

– آمانتادین در درمان سرخجه هم بكار رفته است . ( 4 )‌

– سكسكه : آمانتادین در سكسكه های مقاوم مفید است ( 4 )

  • مالتیبل اسكلروزیس : آمانتادین ممكن است در كاهش علائم خستگی مفید باشد.( 4 )
  • سندروم نورولپتیك بدخیم ( N M S ) . ( 4 )

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment