دانلود پروژه تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه:

مننژیت عبارت است از التهاب لپتومننژ ( نرم شامه + عنكبوتیه )

علل ایجاد كننده مننژیت باكتریال:

2ماه اول زندگی: استرپتوكوك گروه B، با سیل های گرم منفی روده ای نظیر E.coli، لیستریا مونوسیتوژن و گاهاً هموفیلوس انفولونزا تیپ b.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2 ماهگی تا 12 سالگی : پنوموكوك. ، مننگوكوك، هموفیلوس انفلونزاتیپ b

( هموفیلوس انفلونزاتیپ b در كودكان زیر 4 سال شایعترین علت ایجاد كننده مننژیت باكتریال بود كه بعد از كاربرد واكسن كاهش قابل توجهی پیدا كرده است ). (1)و(2)

در كودكان با نقص ایمنی یا نقص آناتومیكی: سودوموناس، استاف اورئوس، استاف كواگولاز منفی، سالمونلا، لیستریا مونوسیتوژن.

در شكستگی سینوس ها و قاعده جمجمه: پنوموكوك

در آسیب های نافذ جمجمه و اعمال جراحی مغز و اعصاب: استافیلوكوك.

درشنت های بطنی _ صفاقی : استافیلوكوك اورئوس و باكتری های روده ای. (1)و(2)

از نظر اپیدمیولوژی: مننژیت باكتریال در فصول زمستان و بهار شایعتر بوده، در پسران بیشتر از دختران است و اكثراً بین دو ماهگی تا دوازده سالگی رخ می دهد.

از نظر راه های انتشار اولین رتبه انتشار هماتوژن است بعد تلقیح مستقیم عفونت به CNS و در نهایت انتقال عفونت از یك كانون عفونی مجاور مانند عفونت های پارامننژیال ( مثل سینوزیت، ماستوئیدیت، آمپیم سابدورال و آبسه اپیدورال ).

یكسری عوامل وجود دارند كه مستعد كننده ایجاد مننژیت باكتریال در فرد می باشند كه شامل: نقایص سیستم ایمنی، انتقال عملكردی طحال، نقایص آناتومیكی در دستگاه عصبی، فیستول در گوش میانی و داخلی، شكستگی جمجمه ای یا سینوس های پارانازال، شنت گذاری مغزی. (1)و(2)

علائم بالینی در رده های سنی مختلف می توانند متفاوت باشد:

– در شیر خواران علائم غیر اختصاصی و شامل گریه شدید، تحریك پذیری،
بی اشتهایی، استفراغ، لتارژی و فونتانل پر، میالژی و تب است.

– در كوكان و بالغین علائم شایع عبارتند از: سر درد، فتوفوبی، سفتی گردن، استفراغ، تغییر سطح هوشیاری و تب. (1)و(2)

تشخیص بر اساس علایم بالینی، آزمایش خون و بررسی فاكتورهای مختلف و در نهایت LP و بررسی CSF می باشد.

در CSF شمارش و افتراق سلولی، میزان پروتئین، میزان گلوكز بررسی می شود و
رنگ آمیزی گرم، كشت باكتری و در موارد مشكوك به كریپتوكوكوس انجام كشت قارچ و تست های آگلوتیناسیون و لاتكس جهت بررسی آنتی ژن های پلی ساكاریدی باكتریهای كپسولدار انجام می شود. (1)و(2)

همزمان با LP آزمایشات CBC Diff، قند خون، BUN، Creatinin، الكترولیت های سرم، كشت خون و SG ادرار انجام می شود.

عوارض مننژیت هم بدو گروه ناپایدار و پایدار تقسیم می شوند:

عوارض ناپایدار شامل: افیوژن ساب دورال، سندرم ترشح نامناسب ADH، تب طول كشیده. عوارض پایدار شامل: اختلالات نورولوژیك، عقب ماندگی ذهنی، تشنج، تأخیر در یادگیری، اختلال دید، اختلال رفتاری. (1)و(2)

با نگاهی به عوارض می توان گفت كه در مننژیت ثانیه ها و دقیقه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بایستی در كمترین زمان ممكن به تشخیص رسید و هر چه زودتر درمان را شروع نمود. در یك بیمار پس از تشخیص بالینی مننژیت و یا شك زیاد به آن و بررسی اجمالی از نظر منشاء احتمالی عفونت ( گوش، سینوس ها، بیماری ادراری، پوست … ) بایستی در صورت عدم وجود علائم و نشانه های عصبی موضعی و ادم پاپی بلافاصله اقدام به گرفتن مایع مغزی نخاعی نمود. اما اگر اختلال عصبی وجود داشته باشد ابتدا بایستی جهت رد ضایعات فضا گیر مغز CT. Scan به عمل آمده و در صورت منفی بودن آنگاه اقدام به LP نمود. با توجه به اهمیت فوق العاده مننژیت در طب كودكان و نقش كلیدی كه تست های تشخیصی در شناسایی این بیماری مهلك دارند و با نظر به این كه بسیاری از تست های تشخیصی در دسترس در مملكت ما فاصله زیادی تا رسیدن به استاندارد های جهانی دارند ( مثلاً در مننژیت های اطفال به ندرت كشت CSF نتیجه قابل قبولی بدست می دهد ) ما بر آن شدیم كه ابتدا ارزش تشخیصی هر یك از علایم بالینی مننژیت را ارزیابی كنیم و شایعترین تظاهرات مننژیت را در مملكت خود شناسائی كنیم. پس ارزش تشخیص تست های تشخیصی آزمایشگاهی را در بیمارانی كه مننژیت آنها به اثبات رسیده است مورد ارزیابی قرار دهیم و بطور خلاصه برای یك طبیب ایرانی روشن نماییم كه تا چه حد می تواند به علائم بیمار اعتماد كند و تا چه حد می تواند به نتایج آزمایشگاهی اعتماد كند.

همچنین در قسمت دیگری از این طرح اجرام شایع در گیر كننده CNS ( بصورت مننژیت ) مشخص خواهند شد كه این مسئله كمك شایانی به نحوه انتخاب درمان تجربی در این بیماران خواهد نمود.

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

اهداف فرعی:

1- تعیین توزیع فراوانی سنی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

2- تعیین فراوانی جنسی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

3- تعیین فراوانی علت مراجعه به بیمارستان در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

4- تعیین توزیع فراوانی قندخون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

5- تعیین توزیع فراوانی لكوسیت های خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

6- تعیین توزیع فراوانی BUN و Creatinin خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

7- تعیین توزیع فراوانی Na+ و K+ خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

8- تعیین فراوانی Blood Culture مثبت در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

9- تعیین توزیع فراوانی WBC ( لكوسیت ها ) در CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

10- تعیین توزیع فراوانی glc ( گلوكز ) در CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

11- تعیین توزیع فراوانی پروتئین CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

12- تعیین فراوانی CSF Culture مثبت در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

سئوالات پژوهش:

1- توزیع فراوانی سنی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

2- فراوانی جنسی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

3- فراونی علت مراجعه به بیمارستان در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

4- توزیع فراوانی قند خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

5- توزیع فراوانی لكوسیت های خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

6- توزیع فراوانی BUN و Creatinin خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

7- توزیع فراوانی Na+ و K+ خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

8- فراوانی Blood Culture مثبت در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

9- توزیع فراوانی WBC در CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

10- توزیع فراوانی glc در CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

11- توزیع فراوانی پروتئین CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

12- فراوانی CSF Culture مثبت در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

عفونت‌های سیستم عصبی مركزی

عفونت حاد CNS شایع‌ترین علت تب همراه با علائم و نشانه‌های بیماری‌های CNS در اطفال است. (1و2).

اگر چه این عفونت‌ها می‌توانند توسط ویروس‌ها، باكتری‌ها، قارچ‌ها و پارازیت‌ها ایجاد شوند اما به طور كلی ویروس‌ها شایع‌ترین علت عفونت‌های CNS هستند. (1و2)

صرف‌نظر از اتیولوژی متفاوت اكثر عفونت‌های CNS تظاهرات كلینیكی مشابهی دارند. علائم شایع شامل سر درد تهوع و استفراغ و بی‌اشتهایی، بی‌قراری و تحریك‌پذیری هستند كه متأسفانه بسیاری از این علائم غیراختصاصی هستند. علائم اختصاصی‌تر شامل فتوفوبی، درد و سختی گردن كاهش سطح هوشیاری به صورت obtundation و استوپور و كوما، تشنج و علائم عصبی فوكال می‌باشند. عفونت‌های CNS از لحاظ آنا‌تومیك می‌توانند فوكال یا منتشر باشند. مننژیت و آنسفالیت نمونه‌هایی از عفونت‌های منتشر CNS هستند. (1و2و8و14)

مننژیت درگیری اولیه پرده‌های مننژ است در حالیكه در انسفالیت درگیری پارانشیم مغز وجود دارد. از آنجائیكه مرز آناتومیك میان این نواحی كاملاً مشخص نیست بسیاری از بیماران دچار گرفتاری در هر دو قسمت مننژ و پارانشیم هستند كه به این نوع عفونت‌ها مننگوانسفالیت گفته می‌شود. آبسه‌های مغزی بهترین مثال از نوع فوكال عفونت CNS هستند. (7و8).

تشخیص عفونت‌های منتشر CNS وابسته به انجام LP و بررسی دقیق مایع مغزی نخاعی (CSF) است كه مشخصات CSF در بیماری‌های مختلف CNS متفاوت است.(4).

مننژیت حاد باكتریایی

مننژیت یك التهاب لپتومننژ است. اگر چه این بیماری ممكن است توسط باكتری‌ها، ویروس‌ها و یا بندرت قارچ‌ها ایجاد گردد اما مننژیت باكتریایی عارضه اصلی سپتی سمی كودكان بوده و باید به صورت اورژانس تحت درمان قرار گیرد. در میزبان طبیعی، تعداد باكتری‌های مولد مننژیت محدود بوده و بنابراین روش‌های درمان نگهدارنده و آنتی‌بیوتیك انتخابی اولیه در تمام موارد یكسان است. (1و8).

مننژیت باكتریال یكی از عفونت‌های جدی در نوزادان و كودكان بزرگتر است كه با مورتالیتی و موربیدیتی فراوان همراه است و شیوع این نوع عفونت آنقدر بالا هست كه باید آنرا به عنوان یكی از تشخیص‌های افتراقی در كودكان تب‌داری كه با علائم عصبی مثل‌لتارژی تحریك‌پذیری و سایر علائم عصبی مراجعه كرده‌اند همواره در نظر داشته باشیم(1و2).

اتیولوژی

طی 2 ماه اول زندگی باكتری‌های ایجاد‌كننده مننژیت در كودكان نرمال مربوط به فلوربدن مادر یا میكروب‌های موجود در محیط هستند مثل استرپتوكوك گروهB و باسیل‌های روده‌ای گرم منفی لیستریا مونوسیتوژن به علاوه هموفیلوس آنفولانزا (هم H-inf تیپ b و هم H-inf، Nontypable ) می‌تواند گاه‌گاهی عامل ایجاد مننژیت در این گروه سنی باشد. (1و7و8).

مننژیت باكتریایی در كودكان 2 ماهه تا 12 ساله ناشی از استرپتوكوك پنومونیه یا نیسریا مننژیتیدیس است. هموفیلوس آنفولانزا تیپ b شایع‌ترین عامل مننژیت در كودكان كوچك‌تر از 5 سال است. البته با ابداع واكسن كونژوگه بر علیه این ارگانیسم شیوع آن به طور شگفت‌انگیزی در شیرخواران كاهش یافته است. مننژیت همراه با شنت‌های بطنی- صفاقی معمولاً به دلیل استافیلو كوك‌های كوآگولاز منفی یا كورینه باكتریاها بوده، عامل مننژیتی كه در بیماران با نقص لوله عصبی باز مشاهده می‌شود ممكن است استافیلو كوك طلایی یا باكتری‌های روده‌ای باشد، بیماران مبتلا به نقص سلول‌های T به مننژیت كریپتوكوكی و لیستریا مونوسیتوژن حساسند. در بیمارانی كه نشت مایع مغزی نخاعی به دلیل شكستگی سینوس دارند مننژیت پنوموكوكی شایع است در حالیكه در بیمارانی كه دچار ضربه نافذ سر شده یا تحت اعمال جراحی مغز و اعصاب قرار گرفته‌اند اغلب بیماری استافیلوكوكی پیشرفت می‌كند. (1و2و5)

اپیدمیولوژی

یك ریسك‌ فاكتور عمده برای ایجاد مننژیت وجود نقص ایمنی در كودكان كم سن است. احتمال ایجاد مننژیت در میان كودكانی كه مبتلا به باكتریمی مخفی (occult bacteriemia) هستند بالا می‌‌رود. خصوصاً در موارد باكتریمی با مننگوكوك (85 برابر) و باكتریمی با H-inf type B (14 برابر) و همچنین یك افزایش خطر نسبی در موارد باكتریمی باپنوموكوك وجود دارد. نقص در سیستم ایمنی هومورال باعث افزایش حساسیت میزبان در مقابل باكتری‌های كپسول‌دار مولد مننژیت می‌شود و نقص در سیستم كمپلمان (C5-C8) عامل ایجاد عفونت‌های راجعه مننگوكوكی است.(1و9و5)

نقص در عملكرد طحال مثلاً در بیماری سلول داسی (sickle cell anemia) یا در افراد فاقد طحال با افزایش در عفونت‌های پنوموكوكی و H-inf type b و ندرتاً سپسیس و مننژیت مننگوكوكی همراه است.(2)

نقص در عملكرد لنفوسیت T با افزایش خطر عفونت L- monocytogenes در CNS همراه است.(2)

مننژیت باكتریایی بیشتر در فصول زمستان و بهار و در مردان بیشتر از زنان و اكثراً بین 2 ماهگی تا 2 سالگی رخ می‌دهد. تماس نزدیك با یك فرد حامل میكروب در نازوفارنكس (مثلاً در مهد كودك‌ها) و یك بیمار مبتلا به عفونت مننگوكوكی اغلب به دنبال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مانند آنفولانزا ایجاد می‌شود.(1و9)

استرپتوكوك پنومونیه (پنوموكوك)

پنوموكوك كه فلور طبیعی دستگاه تنفس فوقانی است شایع‌ترین علت باكتریمی، اوتیت میانی، و پنومونی دومین علت شایع مننژیت در كودكان و شایع‌ترین علت آن در بالغین می‌باشد. (1و2)

از حدود 91 درصد كودكان 6 ماهه تا 5/4 ساله می‌توان پنوموكوك را جدا نمود كه همیشه موجب ایمنی موضعی یا سیستمیك كافی برای پیشگیری از ابتلای مجدد نمی‌شود. حداكثر میزان جداسازی پنوموكوك در 2 سال اول زندگی است و پس از آن كاهش می‌یابد.(1و2و9)

حداكثر بروز مننژیت در شیرخواران 5-3 ماهه، اوتیت میانی در 12-6 ماهگی و پنومونی در 18-13 ماهگی است. كاهش توانایی در تولید آنتی بادی بر علیه آنتی ژن‌های كپسول پلی‌ساكاریدی پنوموكوك در آنها و كاهش تأثیر واكسن در این گروه سنی می‌گردد. پسرها بیش از دخترها مبتلا می‌شوند. انتقال بیماری فرد به فرد و از راه قطرات تنفسی است.(1و2)

شیوع و شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شكل، فقدان طحال، نقص ایمنی هومورال، سندروم نقص ایمنی اكتسابی، بدخیمی (لوسمی و لنفوم) و اختلالات كمپلمان بیشتر است. (1و10)

هموفیلوس آنفولانزا (Hemophilus influenza)

هموفیلوس آنفولانزا كوكوباسیل گرم منفی و علت اصلی برخی از بیماری‌های مهاجم كودكان است. سروتیپ b در بیش از %95 موارد یافت می‌شود. نوع بدون كپسول ارگانیسم موجب بیماری در نوزدان، كودكان مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و كودكان در برخی از كشورهای در حال پیشرفت می‌شود. نوع بدون كپسول علت شایع عفونت‌های مخاطی مانند سینوزیت و اوتیت میانی است.(13).

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment