دانلود پروژه اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

از زمانیكه حركت تلفیق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریكایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ برای كارآیی تجاری لازم است. آیا حركت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن كارایی خود می تواند به گزینه های كوچكتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشكیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفكر كه كارخانه یا اندازه شركت به كارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشكال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن كارخانه های موجود و شركت ها روی آنها وجود داشته است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط كوتاه اندیشی ممكن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینكه چگونه یك كارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا كمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یك شركت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممكن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد كلی صنعتی كه یك كارخانه یا شركت باید داشته باشد تا با كارایی منطقی حدی را مشخص سازد كه در آن تراكم سازی در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی كارخانه یا شركت كه برای كمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت كلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های كوچكتر یكی می شوند تا معیار تراكم سازی كارخانه ها یا شركت ها را كه برای كارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین كند.

دوم، همان ارتباط كفایت تولیدی در تناسب بازار توسط كارخانه یا شركت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شركت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یك كارخانه یا شركت لازم شود كسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد كه بطور منطقی دارای كفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یك كارخانه یا شركت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا كارآیی داشته باشد و در صورتی كه با اضافه شدن اندك بطور نسبی كارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای كفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واكنش های نامناسب توسط شركت های تأسیس شده می شود. در صورتیكه ثبت در معیارهای كوچكتر ممكن ایت باعث یك داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شركت های تأسیس شده ممكن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری كه در آن شركت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینكه ثبت مشكل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شركت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یك كارخانه یا شركت دارای كفایت كه از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یك دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یك كارخانه دارای كفایت یا شركت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای كارخانه ها و شركت های موجود در هر صنعت با كارآیی ترین معیارها مشخص خواهد كرد كه آیا كارخانه ها یا شركت ها دارای كفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با كارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراكم كارخانه یا شركت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر كفایت تولیدی به اندازه كافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.

گرچه اطلاعات پیرامون ارتباط كفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندكی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های كیفی در معیارگسترده متكی بوده اند.

یك دیدگاه رایج آمریكایی این است كه اقتصادهای كارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و كفایت كارخانه ها به بزرگی كه ساخته می شوند ممكن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شركت های چند كارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است كه افزایش اندازه شركت فراتر از موردی كه یك كارخانه دارای كارآیی بطور نرمال باعث كاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده كه توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،‌فلورانس و ای. ای، جی. رابینسون بیان شده است باور بیشتری را در اقتصادهای تأیید شده در مورد شركت های بزرگ ارائه می دهد. هر دو مكتب به تعمیم های كیفی و امتحان نشده از لحاظ مالی در مورد تكنیك های تولیدی و تجاری اتكاء دارند كه واكنش هزینه های تولیدی به متغیرها در معیاركارخانه یا شركت تعیین می كنند. هنوز علی رغم طبیعت شدیداً انگاره ای این نوع اطلاعات معمول است. فرض داشته باشیم كه مثال های متعددی از هر دو نوع صنایع دارای تولید مخصوص می باشد مواردی كه در آنها این اقتصادهای اینگونه نیستند  و چیز دیگری دارند.

تحقیق فرض مستقیم چیز زیادی را به دانش ما در ارتباط با نمودارهای معیاری اضافه نكرده است. بررسی های اساسی كه از داده های هزینه ای حسابداری استفاده می كنند در منوگراف TNEC شماره 13، و در كار بعدی انجام شده توسط جی،ام، بلیر در ارتباط با كمیسیون تجارت فدرال یافت می شود. متأسفانه صنایع مورد بررسی قرار گرفته شده خیلی كم هستند و دوره های زمانی مورد بررسی قرار گرفته خیلی انتزاعی و خلاصه هستند و كاربرد و تفسیر داده های آماری در اكثر موارد خیلی در معرض سؤال قرار داده می شود كه هیچ تعمیم قابل اعتمادی در مورد  نمودارهای ترازی نمی تواند از بدنه این فرایند بدست آورد. وفور بیشتری در روش داده های معیار – سودی در ارتباط با شركت ها با اندازه های متفاوت وجود دارد اما در اینجا این فرضیات كه بطور نرمال برای بحث كردن لازم هستند تأیید نمی شوند و سودهای بالاتر در هزینه های پائین تر خیلی متعدد هستند كه هر تلاشی برای انبساط كردن نمودارهای ترازی از معیارهای سودی دچار اختلال می كند.

گاهی اوقات بعضی اطلاعات رضایتبخش تر برای چند صنایع كم از طریق برآوردهای مهندسی نمودار ترازی برای شركت یا كارخانه پدید آمده است. اما در كل اطلاعات ما به گونه ای است كه ما آمادگی نداریم چیز زیادی در مورد نمودارهای ترازی و كاربردهایشان بگوئیم.

.I حیطه بررسی كنونی

در ارتباط با بررسی اخیر پیرامون وضعیت ثبت در صنایع سازندگی امركایی ممكن است داده های بیشتری پیرامون اقتصادهای ترازی توسعه داشته باشد. قسمتی از این اطلاعات ارائه شده در اینجا به هر كدام از صنایع تولیدی انتخاب شده بیست گانه مربوط می شود: (1) ارتباط ظرفیت برونداد كارخانه دارای كمترین هزینه تا ظرفیت بروندادی صنعت ،‌همراه با شكل نمودار ترازی كارخانه در اندازه های كوچكتر (2) ارتباط ظرفیت یك شركت دارای كمترین اندازه هزینه ای در ظرفیت صنعت و نمودار ترازی شركت در ظرفیت های كوچكتر و (3) مقدار مطلق سرمایه پولی لازم برای تأسیس یك كارخانه ایده آل و یك شركت ایده آل در دهه جاری

این داده ها تقریباً بطور كامل از برآوردهای مدیریتی یا مهندسی بدست آمده است كه از طریق چند شركت در صنایع مربوطه حاصل شده است. بطور دقیق آنها برآوردهای اقتصادهای معیاری و نیازهای سرمایه ای را منعكس می كنند كه آماده شدند و در پاسخ به سؤالات قبلاً ترتیب داده شده خواه توسط یا در جهت اجرائات سطح بالا در این شركت ها بوده است. فرایند كلی برای ایمن كردن این داده ها شامل موارد ذیل می شود:

(1) بررسی بلند اولیه در مورد هر یك از بیست صنایع كه براساس منوگراف های موجود به اسناد و دیگر مواد چاپ شده و چاپ نشر دیگر باشند (2) آماده سازی برای هر صنعت پیرامون سری سؤالات مجزا، خاص و نسبتاً طولانی كه برای حذف بعضی اطلاعات هستند و روی موقعیت ثبت تأثیر دارند (3) ایمنی بعد از توضیح دادن پروژه مربوطه و تضمین كردن اعتبار پاسخ ها و ارائه پیشرفت اتحادیه در پاسخ دادن به این سؤالات در تعداد زیادی از شركت ها (4) ارائه واقعی سؤالات (بجز در مواردی كه اتحادیه عقب نشینی داشته است ) با پاسخ های بدست آمده به صورت نوشتاری یا شفاهی یا هر دوی آنها با هم. پس روش مورد استفاده قرار گرفته دارای تلفیق شات – گان مجموعة سوالات دارای تمام اهداف و همینطور كویزهای انجام شده روی مبل را شامل نمی شود. اما روش آزمونی كم و بیش دستی است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment