دانلود پایان نامه تعیین شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

رویه های صادارتی پیچیده

۳- ریسک موجود در تجارت خارجی ((Kedia, and Chhokar, 2006

در پژوهش دیگری که توسط گروت و کیرشوف  در سال ۲۰۰۱ تحت عنوان  تجزیه تحلیل موانع صادراتی شرکتهای کوچک  انجام گرفته است، ۵ عامل زیر به عنوان موانع اصلی صادرات مطرح نموده است:

۱- مسائل مربوط با سیاستهای دولت

۲- پیچیدگی فنی یا رویه ای

۳-تفاوت های زمینه ای

۴- محدودیت های استراتژیک

۵- رقابت موجود در شرکتهای داخلی (Grote and etal, 2001)

ویلسون در سال  ۲۰۰۲عمده ترین مشکلات شرکتهای صادر کننده را در ناتوانی شرکتها در دستیابی به قیمتهای رقابتی و هزینه های بالای حمل و نقل معرفی می کنند .) (Wilson,2002

شرینگهوس و راجسون  موانع صادراتی را در دسته بندی کلی عملیاتی ،اطلاعاتی،انگیزشی و دانشی قرار داده  و شرکتهای غیر صادرکننده را نیز به ۴ دسته زیر تقسیم می نمایند:

۱-شرکتهای بی تفاوت

۲-شرکتهای  ضعیف ( از نظر توان رقابتی )

۳-شرکتهای با گرایش فعالیت داخلی

۴-کسب و کار های کوچک (Musonda et al,2001)

کریستنز و سنتنر  در سال ۱۹۸۷  مهمترین موانع صادراتی صادرکنندگان را شامل موارد ذیل می دانند:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

Leave a comment