دانلود پایان نامه بررسی فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی مازندران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‎ها پرداخته خواهد شد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی تحقیق مطابق آنچه که از مدل تحلیل پوششی داده‎ها و نیز الگوی مفهومی تحقیق قابل استخراج است بدین شرح خواهند بود:

هدف اصلی:

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

 • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
 • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
 • یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
 • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

۱-۶ سوالات (فرضیه های) تحقیق

سوال اصلی:

عملکرد شعب بانک کشاورزی مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

سوالات فرعی:

 

 1. کارایی نسبی هرکدام از شعب بانک کشاورزی مازندران چیست؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه است؟
 4. منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟

 

۱-۷  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

ارزیابی عملکرد

تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد برآوردی انتقادی و کاوشگرانه از فعالیت های مختلف یک سازمان می‎باشد همانطوری که برای حفظ سلامتی، مقامات و مسؤلین پزشکی و بهداشتی به همه توصیه می کنند که یک سری معاینات دوره ای از بدن انجام دهند. همین طور هر سازمانی برای بدست آوردن نتایج کاری، باید ارزیابی دوره ای از عملکرد خود و واحدهای تابعه داشته باشد ( شرمن[۱]، ۱۹۸۵).

[۱] Sherman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

 • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
 • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
 • یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
 • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد

Leave a comment