دانلود پایان نامه:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

۲-۲-۱- مسیر بینایی

بینایی یکی از ابعاد حسی مهم در بدن است که دارای سیستم پیچیده ای در بدن انسان می باشد. ادراک بینایی و تحلیل اطلاعات بینایی بخش نسبتا” وسیعی از مغز آدم را به خود اختصاص داده است.

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعاتی بینایی، این اطلاعات وارد ناحیه قشر بینایی (V1) می شوند و از آن جا برای تجزیه و تحلیل های اختصاصی تر (مانند رنگ، شکل و حرکت) به مناطق دیگری از قشر بینایی (V5,V4,V3) وارد می شوند. در ناحیه V1، دو مجموعه از سلول ها تشکیل دو مسیر متفاوت را می دهند که همان گذرگاه سلولی مگنو[۱] و گذرگاه سلولی پارو[۲] است. گذرگاه سلولی مگنو که عموما” اطلاعات مرتبط با حرکت را منتقل می کند و در انتقال رنگ های بی فام نقش دارد، از یک سو به مسیر شکمی[۳] منتشر می شود که در شناسایی اشیاء مبهم است و از سوی دیگر به مسیر پشتی[۴] منتشر می شود که در ادراک مکان (مکان یابی فضایی) و حرکت نقش موثری را بر عهده دارد.

اما در بیشتر اوقات گذرگاه سلولی مگنو درون داده های خود را به مسیر پشتی منتشر می کند که از آن جا به لوب آهیانه ای ختم می شود. بنابراین، عموماً این گذرگاه در ادراک حرکت نقش دارد. هم چنین ، چون تارهای عصبی موجود در گذرگاه سلولی مگنو ضخیم هستند، سرعت انتقال اطلاعات در این گذرگاه بالا می باشد.

گذرگاه سلولی پاروو که عموماً اطلاعات مرتبط با رنگ را منتقل می کند و در رمزگذاری اشیاء نیز نقش دارد، درون داده های خود را به مسیر شکمی منتشر می کند و در انتها وارد لوب گیجگاهی می شود. بنابراین، این مسیر بیشتر در شناسایی اشیاء و تغییرات تدریجی روی داده در آن ها سهیم است، اما بر خلاف گذرگاه مگنو، دارای تارهای عصبی نازک می باشد که منجر به انتقال کند و آرام اطلاعات می شود (کارلسون، ۲۰۰۱، ص۱۳۲).

[۱] . magnocellular pathway.

[۲] . parvocellular pathway.

[۳] . ventral stream.

[۴] . dorsoal stream.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری است که تاکنون در این افراد به کار گرفته نشده است. این آزمون

Leave a comment