دانلود مقاله نقش تنظیمی OSHA در ایمنی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

ارزش

به کمک این چاره OSHA مقداری از مسئولیت پذیری شرکت ها را تحت قوانین پیشنهادی بدست می آورد. مثل شناسایی خطرات و ایجاد حمایت پزشکی به عبارت کوتاهتر شرکت هایی که مشارکت نمی کنند چون در برنامه های ارگونومیکی سرمایه گذاری نمی کنند ممکن است یک آوانس اقتصادی داشته باشند. در همان زمان شرکت هایی که مشارکت می کنند عیب یابی در برنامه ها را تجربه می کنند. به هر حال اگر رقیب یک شرکت سود اقتصادی به علت مزایای ارگونومیکی بدست می آورد ممکن است شرکت را مجبور به پیوستن به برنامه بکند. به کمک این چاره کارمندان شرکت بدون برنامه ارگونومیکی هنوز هم بدون محافظت از خطرات ارگونومیکی هستند و باید منتظر باشند شرکتشان به برنامه بپیوندد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

انعطاف پذیری

این چاره تا حدی پوشش دهی ارگونومیکی OSHA را تمرکز زدایی می کند. بنابراین تفاوت های موضعی می تواند به حساب آید. برای مثال نواحی با اتحادیه های کارگری کمتر در کشور.

همانطور که در بالا بحث شد وضعیت در هر شرکتی متفاوت است و راه حل ها آنها را باید منعکس کنند.

کارسازی

کارفرمایان بدون ترس از تعهد باید برای امتحان کردن راه حل های مختلف آزاد باشند. این توصیه به علت اینکه  فی البدایه یک قانون نیست و برای تست ارگونومی مدیریتی OSHA در تنوع کارفرمایان به کار می رود انجام دادن آن آسان است. همچنین برنامه می تواند با تست مناطق کوچک در قسمت های مختلف کشور شروع شود. این روش سرمایه گذاری می تواند به تدریج افزایش پیدا کند بجای یکباره انجام شدن و همچنین موردی تحت قانون باشد چون مشارکت اختیاری است مخالفت زیادی از طرف کارفرمایان نباید وجود داشته باشد هر چند گروه های کاری این را ناچیز ببینند. همچنانکه متخصصان فنی و پزشکی بیشتری تجربیاتشان را با بی تجربه ها در ارگونومی قسمت می کنند جای بحث بیشتری بوجود می آید.

پیشنهاد 2 : فاز در برنامه بوسیله تنوع کارفرما

بخش های قانون پیشنهادی در حال حاضر یک جدول زمان بندی برای انجام فراهم می کند، که بوسیله ضرب العجل برای بخش های قانون مقوله بندی شده است. یک چاره فاز در برنامه بوسیله کارفرما می باشد. اول پیمانکاران فدرال بعد شرکت های بزرگ و در نهایت موجودات کوچک. این اجازه یک پیشرفت برای نیاز به استاندارد برای آنهایی که بیشترین منابع را برای پرداخت هزینه های اولیه دارند می دهد. (با فرض اینکه هزینه ها بوسیله پیمانکاران به دولت پرداخت می شود)

تاثیر

شرکت هایی که به دنبال قراردادهای دولتی هستند باید از استانداردها پیروی کنند و قابلیت دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد ایجاد یک برنامه ارگونومیکی برای فراهم آورندگان می باشد. به عبارت مختصر قانون تنها یک جزء کوچک از نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد. اما سرانجام هر کس که تحت نظر قانون پیشنهادی باشد پوشش داده خواهد شد. این چاره شانس اثبات تایید برنامه را قبل از ساماندهی آن به صنعت OSHA می دهد.

راندمان

این گزینه شاید بعضی از کارفرمایان را وادار به بحث نماید که آیا آنها مجبورند که اطاعت کنند. خیلی از کارفرمایان که با ایالت متحده قرارداد دارند، کارهای دیگری هم که مشاغل دولتی نیستند، دارند که می تواند باعث سردرگمی شود که چطور روند را انجام دهند و مسئولیت پذیری های شرکت، کجا قرار می گیرند. بعلاوه همچنانکه OSHA برنامه را بطور گسترده انجام می دهد، ممکن است کارفرمایان آن را بعنوان تنبیه درک کنند.

ارزش

این چاره برای پیمانکاران شاید ناعادلانه باشد زیرا آنها باید مثل خوکچه هندی عمل کنند و بیشتر بار کار را تحمل کنند. آنهایی که با دولت قرارداد نمی بندند سود کوتاه مدتی دارند و آن هم به علت این است که از سرمایه گذاری اولیه خودداری می کنند. کارمندان شرکت های کوچک باید زمان بیشتری منتظر برنامه های ارگونومیکی بمانند و شاید آسیب های اضافی را در طول زمان تجربه کنند.

انعطاف پذیری

پیمانکاران دولتی تا حدی متفاوت هستند اما عمدتاً ساخت و سازی را ارائه می دهند که بررسی نقش تاثیر قوانین سخت می شود. OSHA یک قانون اصلاح شده را برای هر فاز کار پیشنهاد می کند درحالیکه تعدیل کننده برای بینش های جدید از فاز قبلی می باشد.

کارسازی

این چاره هنوز هم قانونی است که باید همان روند را برای اثبات اینکه قانون کلی OSHA می باشد طی کند. OSHA هنوز هم کنترل مرکزی روی قوانین دارد گروه های کاری پیمانکاران و قانون گذاران شاید همگی با این قضیه مخالفت کنند.

پیشنهاد 3 : تغییر قوانین برای اینکه آن را قابل قبول تر برای مخالفان بکنند.

OSHA می تواند تغییرات زیادی بدهد تا قوانین پیشنهادی دوام سیاسی آن را بهبود بخشند.

 1. با توسعه خطوط راهنمای اختیاری برای صنایع دریایی، کشاورزی و ساخت کمبود پوشش OSHA در این نواحی بوجود خواهد آمد.
 2. افزایش تعداد WMSDS های گزارش شده قبل از فعال کردن قانون به دو یا بیشتر این باور را بوجود می آمورد که WMSD منفرد یک مشکل ارگونومیکی را نشان نمی دهد.
 3. فراهم کردن کمک اقتصادی به موارد کوچک برای مشاوره و اجرا و برطرف کردن زمان غرامت خواهی کارگران از قانون باعث این نگرانی می شود که قانون برای انجام در بعضی از شرکت ها خیلی گران قیمت است.

تاثیر

این تغییرات باعث بحث های زیادی در مخالفت با استاندارد می شود اما با پوشش دهی آن سازش می کند. این احتمال هم وجود دارد که قانون ممکن است ضربه ای بوجود نیاورد قوی تر از آنکه تامین قویتر بوجود خواهد آورد.

بازده

انجام برنامه برای شرکت ها آسانتر است اما فواید آن کمتر. این تغییرات جریمه های کمتری برای متجاوز می دهد. به هر حال اگر این استاندارد تصویب شود OSHA در آوردن پیام ارگونومی به صنعت عمومی موفق است.

ارزش

این چاره درخواست های تجاری مطبوعی دارد که به نفع گروه های تجاری است، اما برای زورگویی OSHA دلیل فراهم می کند یک قانون ویژه در ارگونومی مفیدتر است از تلاش برای استفاده از ماده وظیفه عمومی. این گزینه باعث اتفاق نظر گروه های عمده می شود و پوشش دهی برای کارمندان را کمتر می کند.

امکان سنجی

این گزینه در ابتدا برای پذیرش راحتتر است اما OSHA اگر تغییراتی در آینده وجود داشته باشد مجبور خواهد بود یکبار فرایند نظارت را بطور کامل طی کند.

کارسازی

یکی از اهداف OSHA با این قانون این است که کارمند و کارفرما را به بحث درباره شرایط کاری سر میز بکشاند این تغییرات آن هدف را تحت تاثیر قرار نمی دهند. شرکت های حقیقی شاید هنوز هم برنامه هایشان را بهبود بدهند و گروه های کاری می توانند هنوز باعث این تغییرات بشوند.

توصیه ها

همانطور که مطالعات موردی برنامه های ارگونومیکی در داخل کشور نشان می دهد فواید آشکاری برای برنامه های ارگونومیکی وجود دارد. موفقیت این برنامه ها بستگی به یکتایی راه حل برای مشکل داده شده دارد. ایجاد یک قانون فدرال که همه مسائل ارگونومیکی پیشروی یک شرکت را جواب بدهد سخت است و با توجه به ناسازگاری ها و بحث های سیاسی ذکر شده در بالا حتی سخت تر هم می شود. اکنون من چندین پیشنهاد دارم که به درک کارفرما و کارگر کمک می کند چه چیزی باید از ارگونومیک بدست بیاورند.

 1. NSPE این سند را با بیان شیوه ای که نشان دهنده حمایت از ارگونومی می باشد باید وفق دهد. NSPE باید اعضایش را در مورد فواید برنامه ارگونومیکی آگاه کند. کمیته فنی محیط کار وابسته به قانون و کمیته امور دولتی باید روی فرصت های فروش سرمایه گذاری کند برای مهندسان و موارد تعهد در قانون پیشنهادی.
 2. OSHA باید مطالعه اش روی تاثیر برنامه های ارگونومیکی را هر چه زودتر منتشر کند اما باید شامل تلاش های خودش را روی صنایع بسته بندی گوشت و خودرو به همان خوبی برنامه های شبیه به قانون پیشنهادی باشد.
 3. OSHA باید منابع موجود را برای کمک ارگونومیکی تشویق کند که شامل سرویس های آموزشی و سرویس های مشاوره و راهنما باشد.
 4. OSHA باید ثبت هایش را اصلاح کند طوری که روند کار برای بهبود اثر MSDS و دیگر آسیب های ترکیبی حفظ شود.
 5. کنگره هم باید اجازه دهد به OSHA که کار روی قوانین ارگونومی را ادامه می دهد. ابزارهای بهتر برای رسیدن به قوانین موثرتر از کنش های قانونی مکان های عمومی تبادل نظر روی استانداردها هستند.
 6. متخصصان ایمنی، ارگونومیست ها و متخصصان پزشکی باید یک اعتلاف تشکیل دهند برای شناساندن نشانه های وجود WMSDS و فواید ارگونومی در محیط کار و این شاید سازمان هایی مثل انجمن ارگونومی و فاکتورهای انسانی موسسه مهندسان صنایع، جامعه مهندسی ایمنی آمریکا و انجمن پزشکی آمریکا را شامل شود.
 7. اتحادیه های کارگری باید به تشویق اعضا برای گزارش ناراحتی های شغلشان ادامه دهند. این به افزایش هوشیاری از مسائلی که روبرو می شوند به علت طراحی کاری ضعیف کمک خواهد کرد.

 این اقدامات به همراه تحقیقات بیشتر در زمینه ارگونومی و پالایش قوانین پیشنهادی OSHA آینده را از کاهش تعداد آسیب دیدگان و بیماری ها در کشور مطمئن می کند. ملاحظات مناسب اصول فاکتورهای انسانی محیط کار را امن تر، بارورتر و راحتتر خواهد کرد.

 

ضمیمه

جدول 1 : بیماری های غیر کشنده شغلی طبقه بندی شده به نوع بیماری و صنعت خصوصی سال 1993 الی 1997

  تعداد درصد کل موارد بیماری
طبقه 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997
کل موارد بیماری 482 514.7 494.8 439 429.8 100 100 100 100 100
آسیب ها یا بیماری های پوستی 60.2 65.7 64.2 58.1 57.9 12 13 13 13 13
بیماری های ریوی 2.7 2.7 2.7 3.5 2.9 1 1 1 1 1
شرایط تنفسی وابسته به عوامل سمی 24.2 25.3 24.4 21.7 20.3 5 5 5 5 5
مسمویت 7.6 7.2 7.5 4.8 5.1 2 1 2 1 1
آسیب هایی با علل فیزیکی 20.1 21.7 22.4 16.8 16.6 4 4 5 4 4
آسیب هایی به علت تکرار ضربات روحی 302 332.1 308.2 281.1 276.6 63 65 62 64 64
دیگر بیماری های شغلی 64.8 60 65.3 53 50.6 13 12 13 12 12

توجه : مزارع با کمتر از 11 نفر کارگر در این جدول نیستند. به علت گرد کردن بعضی ارقام ممکن است به کل اضافه نشوند.

منبع : اداره آمار کار، ایالت متحده، بخش کار

جدول 2 : تعدا بیماری های غیر کشنده شغلی با تقسیم صنعتی و انواع موارد انتخابی

      موارد روزهای کاری اتلافی  
تقسیم صنعت جمع موارد جمع (1) احتساب روزهای دور از کار(2) بدون روزهای کاری اتلافی موارد کل یا آسیب های مربوط به ضربه روحی
صنایع خصوصی 429.8 183.6 86.9 246.2 276.6
کشاورزی، جنگلداری، ماهی گیری ـــ 2 1.5 ـــ 1.4
معدن 1.2 0.5 0.4 0.6 0.5
ساخت و ساز 6.9 3.4 2.7 3.5 2.1
ساخت 259.3 116.6 40.7 142.8 198.6
کالاهای بادوام 164.8 67.9 27.2 96.9 121.9
کالاهای مصرفی 94.5 48.7 13.5 45.8 76.7
حمل و نقل و موارد عمومی 20.4 9.2 7.4 11.2 10.6
تجارت خرده فروشی و عمده فروشی 43.8 21.3 12.7 22.5 23.1
تجارت عمده فروشی 12.9 6.2 4.3 6.6 7.2
تجارت خرده فروشی 30.9 15 8.4 15.9 15.9
تجارت، بیمه و معاملات ملکی 17.4 6.6 4.9 10.8 13.1
خدمات 75.2 24.1 16.7 51.1 27.1
 1. موارد روزهای کاری اتلافی کل شامل روزهای دور از کار یا روزهای فعالیت کاری محدود یا هر دو می باشد.
 2. موارد روزهای دور از کار شامل آنهایی است که منجر به روز های دور از کار یا بدون فعالیت های کاری محدود می باشد.
 3. مزارع با کمتر از 11 کارگر استثناء هستند.
 4. اطلاعات مطابق تعاریف OSHA برای کارگران معدن در معادن زغال سنگ، معادن فلزی و غیر فلزی و کارگران حمل و نقل ریلی می باشند و توسط انجمن سلامت و ایمنی معدن و اداره کار آمریکا و انجمن حمل و نقل ریلی فدرال در اداره حمل و نقل ایالت متحده برای BLS فراهم شده اند. پیمانکاران معادن مستقل از صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و زغال سنگ استثناء شده اند.

توجه : به علت گرد کردن بعضی اعداد ممکن است به جمع کل اضافه نشوند.

علامت ـــ نشان می دهد که داده ای وجود ندارد.

منبع : اداره آمارکار، ایالت متحده بخش کار

جدول 3 : تعداد بیماری ها و آسیب های شغلی (در 1000) که شامل زمان دور از کار می باشد بسته به طبیعت آسیب و بیماری سال 1993 الی 199

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment