دانلود تحقیق در مورد پروژه بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونیك -قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

 

 

بسترسازی E-LEARNING در ایران به عنوان یك فعالیت آغاز شده است اما تاحد زیادی ناموفق بوده است و تنها از بسترهای معروفی چون BLACKBOARD، WEBCTو OBJECTJ برای محتواسازی در امر آموزش استفاده می شود.به طوركلی می توان گفت كه رفتن به سمت آموزش الكترونیك برای ما یك اجبار و یا ضرورت است. امروز در سطح جهان بسیاری از دانشگاهها و موسسات آموزشی به طور مجازی در خـــانه ها به آموزش علاقه منـدان می پردازند و مـــــدرك مربوطه را نیز ارائه می دهند در این حركت جهانی، تـــوسعه این شیوه جدید آموزشی برای ما می تواند یك هدف استراتژیك باشد پس نباید از این حركت عقب بمانیم.

 

اولین گام برای محتواسازی

سازمان مدیریت صنعتی مانند سایر موسسات آموزشی كه نیاز استفاده از آموزش از راه دور را احساس كرده اند، از یك سال گذشته درجهت توسعه آموزشهای مجازی اقدامات موثری انجام داده است كه نخستین گام در این راه محتواسازی و طراحی اولین دوره مدیریت استراتژیك در سازمان بوده است. سپس چگونگی ارائه آن موردمطالعه قرار گرفت كه از بستر BLACKBOARD دراین مورد استفاده شده است.

 

خوشبختانه از این دوره استقبال خوبی شد و ما را تشویق كرد تا به سمت محتواسازی سایر دروس آموزشی – مدیریتی حركت كنیم. درحال حاضر درصدد تهیه نرم افزارهای مناسب به عنوان بستر ارائه برای دروس آموزشی خود هستیم. برای این كار و برای توسعه فعالیتهای آموزشهای مجازی خود با موسساتی كه در این زمینه فعالیتهایی داشته اند همكاری متقابل داریم. به طوركلی برای گسترش و توسعه واحد آموزشهای الكترونیك در سازمان به تدوین سازوكارهای ایجاد محتوا كه با فرهنگ سازمانی ما همـاهنگ باشد پرداخته ایم و سعی داریم تا این محتوا منحصر به سازمان مدیریت صنعتی باشد. در این راه باید استــــانداردهای لازم برای اجرای صحیح E-LEARNING را رعایت نماییم كه به این منظور از اساتید برجسته مدد می گیریم. هدف ما این است تا برطبق برنامه برای استراتژی IT در سازمان گامهای موثری برداشته شود.

 

تدبیر: مشكلات پیش روی اجرای مناسب آموزش الكترونیك در كشور كدامند؟

– نخستین مشكل در این راه نبود بسترهای ارتباطی مناسب در كشور است، نبود قوانین و مقررات لازم، مشكل زبان انگلیسی میان كاربران، تحریم های جهانی برای دستیابی به منابع از دیگر مشكلات در این فرایند است. ازطرفی نداشتن امكانات ارتباطی خوب در شبكه، نبود سخت افزارهای لازم برای كار و عدم دستیابی به نرم افزارهای اصلی، از دیگر تنگناهای این شیوه نو می باشد. به طوركلی مشكل ما در بسترسازی مناسب و ایجاد محتوا برای شیوه های آموزش الكترونیك است. همان طور كه گفته شد بخش دولتی سازوكارهای خاص خود را دارد و آموزش الكترونیك را در درون و براساس اهداف آموزشی خود تهیه می كند و بخش خصوصی نیز هركدام در چارچوب برنامه های خود، به یك منبع خارجی (SOURCE) وصل شده اند و فعالیت می كنند. ازطرفی این شركتها از انسجام و همكاری لازم میان خود برخوردار نیستند. به نظر من راه حل این است كه ارگانی باید متولی تحول در زمینه رشد آموزش الكترونیك در كشور باشد تا براساس تحقیقات گسترده، راه حلهای مناسب را برای رفع مشكلات بالا بیابد و بتوان این شیوه مدیریتی را در دانشگاهها، دبیرستانها و تمام مراكز و موسسات فعال در كشور جاری كند. زیرا مـــی دانیم كه آموزش در كشور برای همه یكسان نیست. پس می توان با گسترش آموزشهای الكترونیك در تمام سطوح این اختلاف را از میان برداشت. پیشنهاد من این است كه این فعالیت حداقل در سطح استانها نیزآغاز شود.

 

اینكه E-LEARNING در سایركشورهای پیشرفته بسیار توسعه یافته است، به علت وجود بسترهای ارتباطی لازم است. حركتهای ما نیز آغاز شده اما كند است كه به علت، نبود فرهنگ اجرای این روش در جامعه ما می باشد. بنابراین لازم است تكنولوژیهای آموزشی با توجه به فرهنگ كشور و فرهنگ آموزش گیرندگان ایرانی، تدوین و راه اندازی شود تا بتوان حیطه فعالیتهای آموزشی را به نقاط دور گسترش دهیم.

 

ضرورت استفاده از آموزش الكترونیك

طی دهه های اخیر حركتهای پرشتاب بسیاری از جوامع در مقابل عقب ماندگی كشورهای دیگر ضرورت استفاده از آموزش راه دور را پررنگ تر ساخته است. این ضرورت در جوامعی چون جامعه ما نیز ملموس است اما پرسشی كه مطرح می شود این است آیا باوجود شیوه های سنتی معلم و شاگرد و ساختار كهنه نظام آمــــوزش ما می توان شیوه آموزش الكترونیك را در سطح كشور رشد و توسعه داد.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

آقای مهدی كـاشیها استاد دانشگاه و رئیس هیات مدیره مؤسسه آموزشی رایان كاشیها در تكمیل این بحث معتقد است: چون نوع ارتباط كشور ما با سایر كشورها با نوع ارتباطات كشورهای پیشرفته متفاوت است یا بهتر بگویم به علت عدم ارتباط واقعی با سایر كشورها تقاضاهای لازم را به خوبی احساس نكردیم وقتی هنوز برای جوانان خود مفهوم كلاس را در نیمكت خلاصه و تعریف می كنیم و تنها دروس را به خــــــورد آنها می دهیم و نمی خواهیم كه خود حركت كنند، چگونه توقع داریم این جوانان، مدیران و متخصصان پویای آینده باشند در كشورهای پیشرفته جوانان را در تعامل با جریانات جامعه قرار می دهند و آنها به كمك روش تجزیه و تحلیل در حركت توسعه جامعه شان شــریك می شوند اما در كشور ما شرایط و نظام آموزشی به گونه ای است كه جوانان و دانش آموزان هیچ تقاضایی را احســـاس نمی كنند و همیشه بحث عرضه در آموزش مطرح است امروز ابزارهای جدید آموزشی مثل اینترنت در جامعه ما فراوان شده است و جوانان ما آن را بكار می برند و متاسفانه اكثراً در جهت منفی یا سرگرمی است زیرا نقاط مثبت و قوت این وسیله توانمند به خصوص در امر آموزش را به آنها معرفی نكـرده ایم.

 

اهدافی كه در جهت كاهش حذف نقاط منفی همچنین دگرگونی در نظام سنتی آموزش و جایگزینی شیوه های آموزشی به صورت مجازی بسیار مهم هستند، به قرار زیر است:

 

1 – سیستمی كردن آموزش، معلم و دانش آموز در نظام آموزش و پرورش باید از شكل سنتی خارج و به صورت آنچه كه در كشورهای پیشرفته متداول است در تعامل باشند.

 

2 – گسترش فناوری اطلاعات، این فناوری در رشد و معرفی فنون در تمام سطوح كاربرد وسیعی دارند اگر در جوانان خود تقاضا بـــرایIT را افزایش دهیم آنها نیروهای بالقوه ای خواهند بود كه می توانند به كمك همین ابزارها درباره مسائل و امكانات مهم كشورچون نفت، توریست، صنعت، كشاورزی و… به بحث و تجزیه و تحلیل بپردازند. امروز دیگر اطلاعات در درون یك كلاس به شكل سنتی آن حاصل نمی شود بلكه مانند جوامع توسعه یافته روشهای آموزش را بــاید از كلاسها فراتر برد تا فراگیری ها در محیط كار و زندگی تحقق یابند.

 

3 – افزایش تولید علم، جهت افزایش دانش باید از هرگونه وسیله استفاده نمود. امروز از شیوه های مجازی می توان بهترین نتیجه را در این امر گرفت در حال حاضر درصد جمعیت ایران نسبت به جمعیت جهان قریب 1/2درصد است در حالی كه سهم تولید علم كشور نسبت به جهان چندین برابر كمتر از عدد فـــــــوق می بــاشد.

 

4 – رسیدن به استانداردهای جهانی سواد و آموزش، در حالی كه نرخ سواد در كشورهای دیگر براساس سیستمIT می باشد، در ایران هنوز این نرخ براساس خواندن و نوشتن است و ضرورت دارد باتوجه به استانداردهای جهانی این امر از مدارس و حتی از خانواده ها آغاز شود.

 

5 – كیفیت بخشی آموزش، دیگر نمی توان كیفیت آموزش را با مراجعه به چندكتاب خلاصه نمود بلكه حركت پرشتاب علوم در سطح بین المللی به گونه ای است كه باید به كمك ابزارهای ارتباطی در هر زمان و مكان بتوان به اطلاعات و مطالب موجود و نو دسترسی داشت.

 

6 – كاهش و حذف تفاوتهای آموزشی، در كشور ما به علت وجود فاصله طبقاتی بااستفاده از این روش می توان طبقه متوسط و در آتیه نزدیك كلیه طبقات را كه دسترسی به سیستم خواهند داشت تحت پوشش قرار داده و بدین ترتیب، تامین عدالت را در امر آموزش فراهم نمود.

 

7 – افزایش انگیزه در كاربران، بی تردید بااستفاده از شیوه آموزش الكترونیك كه سبب حذف یا كاهش بسیاری از مشكلات نظیــر ترافیك، هدررفتن زمان و كاهش هزینه ها خواهد بود، انگیزه ای برای فراگیری اطلاعات و علوم برای كاربران خواهد شد.

 

8 – رشد كارآفرینی، این شیوه باعث ایجاد بستر برای رشد كــارآفرینی خواهد شد و می تواند ما را از چارچوبهای بسته سنتی اشتغال خارج و باعث ایجاد شغل های جدید باتوجه به تخصص، گردد.

 

موسسات اینترنتی و تنگناهای پیش رو

به نظر می رسد كه نه تنها موسسات فعال در شبكه اینترنتی كشورمان، بلكه كل شبكه از مشكلات عمیقی رنج می برد. اگرچه این مشكلات به مرور در حال رفع هستند اما این رونــد بسیار كند است. از جمله این مشكلات می توان به پایین بودن سرعت اینترنت و نبود سرویس دهی مناسب به صورت ISP اشاره كرد. آقای مهندس منصور كاشیها مدیرعامل مؤسسه آموزشی رایان كاشیها ضمن تاكید بر تنگناهای موجود در شبكه اینترنتی كشورمان در این باره معتقد است، وقتی وارد كار آموزش از طریق اینترنت شدیم، به تحقیق درباره علت پایین بودن سرعت كاربری اینترنت در شبكه پرداختیم و متوجه شدیم كه تمام كاربران ما از سیستم با روش «دایال آپ« (DIAL UP) استفاده می كنند و هنوز سیستم هایی چونDSL ،ADSL آن طور كه باید مرسوم نیست. می دانید كه این سیستم ها دارای سرعت بسیار بالا هستند طوری كه می توان DATA را از طریق باند باز خطوط تلفن انتقال داد.

 

متاسفانه امروز به علت كمبود خطوط تلفن كه اكثراً در جهت كارهای ضروری در زندگی كـــاربران استفاده می شود چگونه می توان انتظار داشت كه از طریق همین خطوط تلفن اندك به جستجو در اینترنت پـرداخت. امروز تمام سایت های جهان به صورت ON LINEیا مستقیم در گستره عظیم به فعالیت می پردازند اما كشور ما از این مزیت محروم است. چگونه می توان از كاربری كه ازدو سو هزینه می كند (یكی هزینهACCOUNT استفاده از اینترنت و دوم هزینه پالس تلفن) انتظار داشت تا بی دغدغه در اینترنت و شبكه در جست و جوی اطلاعات مناسب درسی خود باشد.

 

جامعه دانش آموزی و آموزش الكترونیك

در این خصوص تعداد زیادی از كشورها اینترنت رایگان را در اختیار دانش آموزان خود قرار داده اند تا آنها بتوانند فارق از مســائل مالی استفاده از اینترنت، به جست وجو و فراگیری علوم و فنون بپردازند.

 

ما باتوجه به این محدودیتها سعی كردیم روشی را پیاده سازیم تا دانش آموزان بتوانند با حداقل هزینه و وقت مطالب مورد نیاز خود را از سیستم اینترنت دریافت و در كامپیوتر شخصی خود ذخیره نمایند. در این خصوص دروس توسط بهترین دبیران آموزش و پرورش از روی كتب درسی تالیف و با فرمت PDF بر روی سایتUPLOUD گردیده است. در این فایل ها دروس به صورت نوشتاری به همراه تمرین های مختلف آورده شده است و در این سیستم دانش آموزان قادر خواهند بود در امتحانات و ارزشیابی مستمر شركت نمایند.

 

دانش آموزان از راهنمایی تا كنكور می توانند از این سایت استفـــــاده كنند. دانش آموزان می توانند بااستفاده از قسمت پرسش، پاسخ سوالات خود را مطرح نمایند و سایت موظف به پاسخگویی آنها تا 12 ساعت بعد می باشد. علاوه بر مدیریت سایت، دیگر كاربران سایت نیز می توانند به آنها پاسخ دهند. بدین ترتیب مخزنی از سوالات و پاسخها ایجاد می شود كه می توان از سیستم جست وجو در آن استفاده نمود. این سوالات می تواند در ارتباط با مطالب درسی، روانشناسی و حتی پزشكی باشد. در ارتباط با دروس تعاملی این سایت اقدام به ایجاد بخش تستهای هوشمند، آزمایشگاههای مجازی و كارگاههای آموزشی نموده است. در مبحث تستهای هوشمنـــد دانش آموز تنها در صورت ارائه جوابهای صحیح و متوالی می تواند به مطالب بعدی دسترسی پیدا كنند. در غیراین صورت مطالبی را كه در آن ضعف دارد در اختیارش قرار می گیرد تا مجدداً مطالعه نماید. در بخش آزمایشگاههای مجازی تمامی آزمایشات كتاب درسی به صورت مجازی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. در این سایت دروسی چون هندسه تحلیلی، ریاضیات و دیفرانسیل قرار داده شده اند تا دانش آمـــوزان خود به حل مسایل این درس ها بپردازند. چرا كه روش تجزیه و تحلیل اساس كار در این سایت می باشد.

 

یكی از قابلیتهای آموزش الكترونیك رشد خودباوری و اعتماد به نفس و دستیابی جوانان جامعه ما به موفقیتهای چشمگیر در زندگی است طوری كه به كمك سایت اینترنتی، مشاوران و روانپزشكان می توانند در تعامل با جوانان كشور به طور مجازی در ایجاد خودباوری و رشد شخصیت آنها موثر واقع شوند.

 

حضور پررنگ بخش خصوصی

آقای مهدی كاشیها در خاتمه می گوید: امروزه ثابت شده است كه بخش خصوصی در اقتصـــاد هر كشور نقش اصلی را بازی می كند و بخش دولتی تنها نقش برنامه ریز، هدایت گر و كنترل كننده را باید داشته باشد. به خصوص در بخش IT و آموزش از راه دور با توجه به پویایی و سرعت این حركت بــــــایستی توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و اقدام شود و دولت تنها با پشتیبانی و راهنمایی از بخش خصوصی در این امر می تواند كارساز باشد و برای ایجاد باور و قبول موضوع در جامعه ضروریست از طریق رسانه ها به خصوص صدا و سیما همچنین كلیه ارگانهای مربوط به این امر كمك شود.

 

اهداف و ویژگیهای آموزش های مجازی

پیتر بنتلی(PETER BENTELY) ، (2001) باتوجه به اهداف زیرموفقیت آموزشهای مجازی در سازمانها را برمی شمرد. این اهـــداف شامل عملیاتی (مانند كاهش هزینه ها) و استراتژیك (مانند رقابت پذیری) می گردد. اهداف عملیاتی عبارت از بكارگیری آموزشهای مجازی و ارتباط دادن آن با مقاصد، ماموریتها و اهداف عالی سازمان می باشد. اهداف استراتژیك شامل ارتباط دادن استراتژی سازمانی به كارآیی و توانمندی كاركنان؛ بهبود عملكرد سازمانی، كارآیی و پاسخگویی به بازار؛ بهینه كردن زنجیره عملكردی و رضــایت مندی مشتریان؛ نگهداشت بهتر كاركنان؛ ترغیب به مسئولیت پذیری بیشتر كاركنان از طریق توسعه توانایی های فردی؛ بهینه كردن سرمایه فكری و مدیریت دانش؛ به روز نمودن دانش؛ توسعه تجارت مجازی؛ تسریع در ارائه آموزشهای هدفدار و مبتنی بر نیاز و بهبود شرایط محیطی است. هرچه آموزش با اهداف و مقاصد استراتژیك سازمان بیشتر مرتبط گردد، تاثیر بیشتری در كارآیی و كاهش هزینـــه های سازمان خواهد داشت. یادگیری بیشتر در سازمان بمنظور دستیابی به این اهداف بمنزله این است كه یك سازمان را با افزایش ارزش فرایندی بتوان تبدیل به یك سازمان یادگیرنده نمود.

 

كیگان^(KEEGAN) ، (2000) ویژگیهای آمــــــوزشهای مجــازی را بدین شرح برمی شمرد: رهایی از قیــــد كلاسهای زمان بندی شده؛ رهایی از مكانهای بستـه؛ رهایی از محدودیتهای زمانی؛ رهایی از پیوستن به گروههای آموزشی به منظور یادگیری؛ آموزش برای خانه داران و آموزش برای افراد بستری، شیفت، مسافران و زندانیــان و… او خاطرنشـان می ســـازد كـه بـــه رغم جنبه های مثبت آموزشهای مجازی، عدم تعامل مستقیم بین دانشجو و استاد از نقاط ضعف آموزش مجازی محسوب می شود.

 

روشهای ارائه آموزش مجازی

آموزشهای مجازی معمولاً به سه روش غیرهمزمان،(ASYNCHRONOUS) همزمان(SYNCHRONOUS) و تركیبی(MIXED) ارائه می گردد. این سه روش را می توان سه مرحله پیاپی نیز تلقی كرد. آموزش غیرهمزمان روشی است كه فراگیران بااستفاده از امكانات و تسهیلات در نظر گرفته شده به ویژه مطالب درسی آموزش می بینند. در این شیوه تبادل اطلاعات و دانش بااستفاده از ابزارهای الكترونیكی مانند فایلهای مجازی، پست الكترونیك، كنفرانسهای مجازی و… انجام می پذیرد.

 

آموزش همزمان، آموزش زنده است كه به ارائه درس در یك زمان خاص در كلاس مجازی توسط یك مدرس كارآزموده با فراگیران متعدد می پردازد. در این روش ویدیو كنفرانس، كنفرانس از راه دور، كلاسهای مجازی، مذاكره مجازی و… به كار گرفته می شود. آخرین مرحله، روش تلفیقی است كه حاصل تركیب یا ادغام روشهای همزمان و غیرهمزمان است.

 

نتیجه گیری

آموزشهای مجازی در كشور ما به تازگی در حال استقرار است. پس پیشنهاد می گردد سازمانها جهت استقرار آموزشهای مجازی باتوجه به این كه هر روز نرم افزارها و امكـــانات جدیدی با قابلیتهای زیاد ارائه می شود و از طرفی با كاهش قیمت آنها مواجه هستیم برای سرمایـــه گذاری در این زمینه پس از فرهنگ سازی لازم، بادقت و احتیاط و كار كارشناسی نسبت به خرید تجهیزات گرانقیمت اقدام نمایند. در این خصوص شایسته است وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فناوری اطلاعات، ستاد مشتركی را تشكیل داده و از جنبه های نــــرم افزاری، مغزافزاری و سخت افزاری این موضوع را مورد بررسی و مطالعه همه جانبه قرار دهند. بررسی تجربیات كشورهای پیشرفته همراه با مطالعه دلایل شكست برخی از پروژه های آموزش مجازی در ایران می تواند مبنای تدوین راهنمای علمی مناسبی گردد كه یقیناً با برخورداری از پشتیبانی تئوریك قوی، بودجه سالهای آتی دانشگاهها و مراكز آموزشی و تحقیقاتی قابل پیش بینی و تصویب خواهد بود.

 

اهمیت آموزش در چرخه مدیریت كیفیت جامع از طرفی و نقش فناوری در رویكرد جدید به توسعه آموزش مجازی به عنوان ره آورد تكنولوژی اطلاعات در كشور می تواند دانشگاه و صنعت و نتیجتاً روند بهسازی و توسعه نیروی انسانی و بهبود كیفیت را متحول سازد. این پدیده به عنوان یك فناوری مدرن نیاز به اشنایی، بومی كردن و بكارگیری موثر آن در كشور دارد. مرزگستری سازمانها و حركت به سوی مجازی شدن راه را برای استقرار آن فراهم می كند. استقرار آموزش مجازی نیازمند در اختیار داشتن نیروی انسان متخصص و آشنا به این فناوری، مدیریت كارآمد، سیستم و امكانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تبدیل محتوی به درس افزار و… می باشد. روند توسعه سازمانها در كشور و مزایایی كه مترتب بر استقرار آموزش مجازی از جمله كاهش هزینه های آموزشی، بهبود عملكرد و بهره وری بیشتر، تسریع در دسترسی به بازار، تسهیل جذب و بكارگیری نیروی انسانی موردنظر و فراهم آوردن فرصت به روزآوری دانش و… پذیرش و توسعه این تكنولوژی را غیرقابل اجتناب می كند.

 

پذیرش این فناوری به دلیل جدید بودن آن حتی در كشورهای توسعه یافته هنوز یكی از موضوعات اصلی تحقیقات روز بوده و انتظار می رود این پدیده از ابعاد مختلف مورد تحقیق متخصصین و محققین كشور قرار گیرد.

 

منابع:

1 – دكتر نادر قلی قورچیان – دكتــر پریوش جعفری – بررسی دانشگاههای مجازی – اقتصاد مدیریت – 1382- تهران.

2 – دكتر كامران فیضی – مسائل و راهكارهای تشكیل دانشگاههای اینترنتی در ایران – مطالعات مدیریت – 1382 – تهران.

3 – دكتر غلامحسین زمانی – مهندس شهرام مقدسی – آموزش از راه دور رهیافتی بدیل در نظام آموزش كاركنان – دانش مدیریت – 1377 – تهران.

4 – محمدمهدی رشیدی – آموزش ONLINE – سومین كنفرانس مدیران كیفیت- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – 1381 – تهران.

 

——————————————————————

منبع:ماهنامه تدبیر شماره 148 شهریور1383

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment