دانلود تحقیق در مورد پروژه بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونیك -قسمت اول

دانلود پایان نامه

 

امروز دیگر ساختار و فرایند سنتی آموزش جوابگوی نیازهای جوامع انسانی در عصر اینترنت نیست چرا كه از سالهای آغازین قرن بیست و یكم، هریك سال ونیم، یكبار قلمرو دانش بشری بیش از دو برابر می شود تا آنجا كه تغییرات علمی، فرمهای سریع و ناپیوسته قرن گـــذشته را پشت سر می گذارد و جهش گونه رخ می دهند. در چنین شرایطی است كه افراد جامعه برای هماهنگی با تغییرات دائمی و شتابان پیرامون خود به آموزشهای مدرن نیاز فزاینده ای پیدا مــی كنند.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مدت زمانی نیست كه صحبت از آموزش الكترونیك یا به تعبیری آموزش برمبنای رایانه در كشورمان مطرح شده است. آنچه كه همواره مورد پرسش مسئولان و صاحبنظران مسایل آموزشی و مدیریتی كشور بوده است، چگونگی راه اندازی این نوع آموزش در نظام آموزش عالی، صنایع و سازمانهای مربوط است، زیرا نتایج حاصل از مقایسه آموزشهای الكترونیك با شیوه های سنتی آمـــوزش كه منحصر به كلاس درس، ابزارهای ابتدایی آموزش و شیوه معلم محور است نشـان می دهد كه مزیتها و قابلیتهای آموزش برمبنای رایانه ها و اینترنت بسیار كارا، علمی، ســریع و كم هزینه تر می باشد. همین نتایج، اكثر جوامع را تشویق به راه اندازی مدارس و دانشگاههای اینترنتی و نیز سازمانهای مجازی كرده است تا سازمانها و مراكز علمی آنها به صورت ON LINE در شبكه ای گسترده به امر آموزش از راه دور بپردازند.

تحقیقاتی كه در زمینه آموزشهای الكترونیك انجام شده است نشان می دهد كه آغاز این شیوه جدید آموزشی به سالهای دهه 1970 میلادی باز می گردد. ورود رایانه های شخصی طی آن دهه به بـــازارها و گسترش بسیار سریع استفاده از آنها بر توسعه این تحقیقات افزوده است. اما توسعه واقعی روش آمـــوزش الكترونیك از دهه 1990 به بعد همزمـان با جهانی شدن شبكه اینترنت رخ داده است.

امروز دیگر ساختار و فرایند سنتی آموزش جوابگوی نیازهای جوامع انسانی در عصر اینترنت نیست چرا كه از سالهای آغازین قرن بیست و یكم، هریك سال ونیم، یكبار قلمرو دانش بشری بیش از دو برابر می شود تا آنجا كه تغییرات علمی، فرمهای سریع و ناپیوسته قرن گـــذشته را پشت سر می گذارد و جهش گونه رخ می دهند. در چنین شرایطی است كه افراد جامعه برای هماهنگی با تغییرات دائمی و شتابان پیرامون خود به آموزشهای مدرن نیاز فزاینده ای پیدا مــی كنند.

 

آموزش از راه دور، راه حلی برای چالشها

تغییراتی كــــه مستمراً در جامعه رخ می دهد تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده كه آموزش نیز مصون از این تغیــــیرات نبوده است. پیشرفت در فناوری های ارتباطی و افزایش افراد متقاضی آموزش، آموزش را وادار به تغییر نموده است. آموزش از راه دور به عنوان راه حلی برای این چالشها در قرن نوزدهم به وجود آمد و مسیری تكاملی را طی كرده است. آموزش از راه دور نوعی روش ارتباطی بااستفاده از رسانه به منظور یادگیری سیستماتیك است كه در آن فراگیر و آموزشگر در مسافتی دور از یكدیگر قرار دارند. خصوصیت عمـــــده آموزش از راه دور گفت وگویی آموزشی است كه نشانگر ارتباط دوطرفه و پیوسته بین فراگیر و آموزشگر است. نظام آموزش از راه دور همانند دیگر نظامهای آموزشی دارای اجزایی است. اجزای اصلی این نظام باتوجه به ویژگی های خاص خود شامل:

1 – كاركنان آموزشی، كه آموزشگر ركن اصلی آن است.

2 – موسسه آموزشی كه می تواند به صورت مستقل یا مركب باشد.

3 – رسانه و مواد آموزشی است كه به صورت ساده و تركیبی وجود دارد. این رسانه ها در انواع انسانی، چاپی و الكترونیك می باشد.

امروز اعتقاد براین است كه تغییرات خود نیز در حال تغییر می باشند. تغییرات كنونی به قدری سریع به وقوع می پیوندند كه آنچه را كه در گذشته هنجار به نظر می رسید نابود و جریانی از فرصتهای جدید به وجود می آورند آموزش نیز مصون از اثرات تغییر نیست. توسعه و استفـاده از فناوری هـای ارتباطی در سیستــم های آموزشی سازه ای برای تغییردر آموزش هستند كه موجب تسهیل ارائه و دریافـت برنامه های آموزشی در فواصل مكانی شده اند.

پیشرفت در فناوری هایی همچـون رایانـه ها و روبوت ها، راههای جدیدی را برای ایجاد و افزایش روشهای نوین تدریس برروی آموزش گران گشوده است. در آینده آموزشگران و فراگیران در موقعیت های یادگیری از طریق ماهواره ها با یكدیگر و دیگر آموزشگاهها، ایالت ها و كشورها ارتباط برقرار خواهنــد كرد و همچنین فناوری رایانه ای اساس موقعیت یادگیری خواهد شد، هرچند كه جایگزینی برای معلم نخواهد بود.

پس از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، پیشرفتها در فناوری، افرادی را با اهداف و شكل جدیدی از آموزش روبرو كرد كه امــــروز با نام آموزش از راه دور شناخته می شود. در دهه اخیر صف آرایی فوق العاده ارتباطات الكترونیكی به آموزش از راه دور موقعیت جدیدی بخشیده است و آن را به رهیافتی آموزشی برای آموزش شاغلین و برای افرادی كه برای یادگیری قادر به حضور در مدارس یا دانشگاهها نیستند تبدیل نموده است.

 

 

تغییر ساختار سازمانها

ضرورت بهسازی و توسعه نیروی انسانی از طریق مشاركت كاركنان در بهبود كیفیت و افزایش بازده در سازمانها از یك طرف و گذر از قرن بیستم و ظهور تكنــــولوژی اطلاعات و ره آوردهای آن از جمله مرزگستری سازمانها از طرف دیگــر، منجر به توسعه و گسترش واژه های مجازی مانند سازمان مجازی، آموزش از راه دور و… شده است كه نگرشی جدید بر نقش آموزش در بهبود كیفیت در سازمانها محســــوب می شود. باتوجه به ضرورت بهبود كیفیت در سازمان از طریق توسعه سازمانی، تغییر ساختار سازمانها به سمت مجازی شدن، گسترش مشاغل و پیچیدگی امور، لزوم دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای مربوط به تكنولوژی اطلاعات و روشهای جدید آن و تاثیر آن در فرآیند بهبود كیفیت و افزایش بازده، پذیرش آموزشهای مجازی را غیرقابل اجتناب كرده است. عمـــده ترین ابزار برای دستیابی به این هدف از طریق آموزش جدید بویژه چگونگی استقرار، آموزشهای ON LINE می باشد.

 

«ایلیت ماسی» (ELIOT MASIE) معتقد است كه آموزش ON LINE صرفاً به گذراندن یك دوره خاص از طــریق كامپیوتر اطلاق نمی شود. این نوع آموزش به شیوه های جدید ادغام منابع، تاثیرات متقابل، افزایش عملكرد و فعالیتهای ساخت یافته آموزش گفته می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment