دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش برای همه -قسمت اول

دانلود پایان نامه

كنفرانس جهانی آموزش برای همه (EFA ) ، سال 1990 ( 1369) در جامتین تایلند به همت پنج سازمان بین المللی ( یونسكو ، یونیسف ، صندوق جمعیت سازمان ملل ، بانك جهانی و برنامهی عمران ملل متحد ) برگزار گردید ، اواخر دهه 90 شش اجلاس منطقه ای به منظور بررسی نتایج ارزیابی ملی كشورهای هر منطقه و تدوین چارچوب عمل های منطقه ای آموزش برای همه ، تشكیل شد كه مبنای تهیه ی اعلامیه ی نهایی اجلاس دوم آموزش برای همه آوریل 2000 ( اردیبهشت 1379) در داكار سنگال شد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در اجلاس داكار سندی با عنوان ” چارچوب عمل داكار ، آموزش برای همه عمل به تعهدات جمعی ” در 21 ماده تصویب گردید . در این سند ، آموزش به عنوان یكی از حقوق اساسی بشر ، كلید توسعه ی پایدار كشورها و صلح و ثبات بین ؟آن ها دانسته شده است .تحقق اهداف آموزش برای همه ، ضمن توجه به تفاوت های فردی و شخصیتی یادگیرندگان ، به عنوان امری دارای فوریت ، اعلام و دیرترین زمان تحقق اهداف آن ، سال 2015( 1394) مشخص شد . همچنین با عناوین مختلف بر ضرورت مشاركت مؤسسات بین المللی ، عوامل ملی ، منطقه ای وزیر منطقه ای ( جامعه ی مدنی و مجامع محلی و غیر دولتی ) تأكید شد .

در ماده ی 7 چارچوب عمل داكار تحقق اهداف آموزش برای همه در شش بند مورد تعهد جمعی قرار گرفته و شركت كنندگان در راستای تحقق اهداف شش گانه ، در خصوص رعایت دوازده راهبرد توافق نموده اند .

 

 

 

راهنمای برنامه ریزی آموزشی EFA

سال 2001، دفتر مركزی یونسكو در منطقه ی آسیا و اقیانوسیه ، با همكاری كارشناسان و متخصصان هفت كشور آسیایی و چهار كشور اروپایی طی یك فرآیند فشرده ی شش ماهه اقدام به تهیه ی راهنما ی برنامه ریزی عملی ، وسیع و طولانی مدت كشورها قرار گیرد . این راهنما ی برنامه ریزی آموزشی در تابستان سال 1382( 2003) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت متبوع ، جداگانه ترجمه ، تنظیم ، تكثیر و توزیع شد .

 ترتیب اولویت سطوح فرآیند برنامه ریزی ( براساس راهنمای برنامه ریزی آموزشی آموزش برای همه )

 اولین سطح ، مدرسه می باشد و سازمان دهی فرآیند یاددهی – یادگیری و مشاركت والدین و اجتماع را بر عهده دارد .

دومین سطح ، منطقه ، شهرستان و استان می باشد كه امور پشتیبانی مدرسه ، مانند تربیت معلم ، تولید موضوعات و مواد درسی ، مدیریت نیروی انسانی و پوشش تحصیلی دانش آموزان ، تخصیص و بهره وری منابع را به عهده دارد .

سومین سطح ، سطح ملی و مركزی است كه پشتیبانی سطوح قبلی ، تصمیم گیری های كلان در تدوین معیارها و یكپارچه سازی برنامه های سطوح قبل را عهده دار است .

 

سند ملی EFA

تابستان 1383( 2004) سند ملی برنامه ی آموزش برای همه در دبیرخانه ی شورای ملی برنامه  آمو زش برای همه ( معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت ) بر مبنای راهنمای برنامه ریزی آموزشی مذكور تهیه گردید . (پس از دو سال تأخیر از زمان مورد تعهد در اجلاس داكار یعنی سال 2002) در سند ملی آموزش برای همه ، پنج گروه هدف تفكیك و مشخص شده اند :

1-  آموزش پیش از دبستان

2-آموزش پایه ( ابتدایی و راهنمایی تحصیلی

3- آموزش و پرورش استثنایی

4- سواد آموزی و آموزش بزرگسالان

5- كودكان خارج از مدرسه

در این سند برای هر گروه ، با بررسی دست یابی ، كیفیت ، مدیریت ، ارتباط و تنگناها ) وضع موجود تجزیه و تحلیل . ( با مشخص نمودن مبنا و خطوط كلی هدف گذاری و تحولات جمعیتی مربوط به هر گروه ) ، وضعیت آینده پیش بینی شده است

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment