مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار 42
مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه 46
مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت.. 50
مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت.. 57
بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری.. 60

مقالات و پایان نامه ارشد

یک مطلب دیگر :

فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 61
مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون. 61
مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی.. 75
فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82
مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *