فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1-گردش گری. 10

2-2-گردش‌گر. 11

2-2-1-تعریف گردش گر از نظر سازمان ملل :. 12

2-3-انواع گردش گر. 13

2- 4- انواع گردش گری. 14

2-4-1-‌گردش گری فرهنگی- تاریخی.. 14

2-4- 2-گردش گری ماجراجویانه. 14

2-4- 3-گردش گری ورزشی. 15

2-4- 4- گردش گری درمانی. 15

2-4- 5- گردش گری انبوه یا تفریحی. 16

2-4- 6-‌گردش گری نوستالژیك.. 16

2-4- 7-‌گردش گری روستایی.. 17

2-4- 8-‌گردش گری قومی.. 17

2-4- 9- گردش گری شهری. 18

2-4- 10- گردش گری مبتنی بر كسب و كار. 18

2-4- 11-‌گردش گری مذهبی.. 19

2-4- 12- گردش گری مبتنی بر روی دادها. 20

2-4- 13-‌طبیعت گردی.. 20

2-4- 14- گردش گری برای دیدار بستگان. 20

2-5-‌تاریخچه گردش گری.. 21

2-6-منابع و جاذبه‌های گردش گری. 24

2-7-گردش‌گری و آثار آن. 24

2-7-1- آثار اقتصادی جهان گردی. 24

2-7-2- آثار اجتماعی و فرهنگی. 25

2-7-3- آثار محیطی. 28

2-8-نظریه‌های مختلف در خصوص‌گردش گری.. 29

2-8-1-نظریه كرامپتون. 31

2-8-2-نظریه اشمیت هاوزر. 32

2-8-3-نظریه‌های اوپی دیک، ‌‌‌وان وین و ورهالن.. 32

2-8-4-نظریه‌های کوهن. 32

2-8-5-نظریه‌ پلاگ. 33

2-9- مدیریت گردش گری . 34

2-10- برنامه ریزی . 40

2-11-واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع. 42

2-1-1- هدف علمی(objective).. 42

2-11-2 – خط مشی(pllicy).. 42

2-11-3- برنامه (plan).. 42

2-11-4- راهبرد. 42

2-12- ویژگی‌های برنامه ریزی. 42

2-13- انواع برنامه ریزی. 43

2-13-1- انواع برنامه ریزی از نظر مدت زمان اجرا. 43

2-13-2- انواع برنامه ریزی از نظر وسعت اجرا. 43

2-13-3- انواع برنامه ریزی از نظر هدف. 43

2-13-4- انواع برنامه ریزی از نظر سطوح مکانی. 43

2-13-5- انواع دیگر. 44

2-14-اهمیت برنامه ریزی جهان گردی. 44

2-15-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی. 45

2-15-1-سطح بین الملل. 45

2-15-2-سطح ملی. 45

2-15-3-سطح منطقه ای. 46

2-16- اکوتوریسم‌ 46

2-17-توریسم ورزشی. 47

2-17-1- رفتینگ ( قایقرانی در امواج خروشان). 48

2-17-2-جذابیت و مخاطرات رفتینگ. 51

2-17-3- شرایط سنی رفتیگ . 52

2-18- تاریخچه رفتیگ در جهان . 53

2-19-پیشینه فعالیت های رفتینگ در ایران . 54

2-20- گردش گری مبتنی بر آب . 54

2-20-1- آب و گردش گری تفریحی ورزشی. 54

2-20-2- آب و گردش گری سلامت . 55

2-20-3- گردش گری سلامت و چشمه های آب معدنی . 56

فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1-جغرافیای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری . 58

3-1-1- موقعیت جغرافیایی. 58

3-2- ناهمواری ها. 61

3-2-1- زمین شناسی عمومی . 61

3-2-2- شیب ها . 63

3-3-بررسی برخی متغیر های اقلیمی . 63

3-3-1-رژیم بادی . 64

3-3-2- رطوبت هوا . 64

3-3-3- رژیم بارشی . 65

3-3-4-رژیم دمایی . 68

3-3-5-پوشش ابری و ساعات آفتابی . 68

3-3-6-پوشش گیاهی . 69

پایان نامه و مقاله

3-3-7-حیات وحش. 70

3-3-7-1-گونه های نادر گیاهی و جانوری. 70

3-4-منابع آبی. 72

3-5-جغرافیای انسانی استان چهارمحال و بختیاری. 76

3-5-1-جمعیت . 76

3-5-2-آموزش. 77

3-5-3- مهاجرت. 77

3-5-4- خانه بهداشت . 80

3-6-جغرافیای اقتصادی. 81

3-6-1-نیروی انسانی و اشتغال بیكاری. 81

3-6-2- توزیع شاغلان در زیربخش های اقتصادی. 82

3-6-3- كشاورزی. 83

3-6-4-دام داری. 84

3-6-5-صنعت. 84

3-7-ویژگی های فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری. 84

3-7-1- زبان . 87

3-7-2-آداب و رسوم. 88

3-7-3-شب یلدا بختیاری . 88

3-7-4- جاذبه های فرهنگی استان . 89

3-7-4-1- پوشاك زنان بختیاری . 90

3-7-4-2- پوشاك مردان بختیاری . 90

3-7-5- عشایر استان چهارمحال و بختیاری. 92

3-8- صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری . 93

3-8-1- تولیدات ویژه . 94

9-3- جاذبه های طبیعی اكوتوریسمی استان چهارمحال و بختیاری   97

3-9-1- دشت لاله های واژگون . 97

3-9-2-آبشار دره عشق . 98

3-9-3- آبشار آتشگاه . 99

یک مطلب دیگر :

3-9-4- آبشار تونل كوهرنگ . 100

3-9-5- غار یخی چما. 100

3-9-6- غار سراب . 100

3-9-7- پیر غار . 100

3-9-8- غار منج . 101

3-9-9- غار خراجی . 101

3-10- دریاچه ها و تالاب ها . 101

3-10-1- تالاب چغاخور . 102

3-10-2- تالاب دهنو . 102

3-10-3- تالاب گندمان . 102

3-10-4- تالاب سولگان . 102

3-10-5- رودخانه بازفت . 103

3-10-6- رودخانه كارون . 103

3-10-7- رودخانه زاینده رود . 104

3-11-پیست اسكی چلگرد . 104

3-12- چشمه های استان . 105

3-12-1- چشمه دیمه . 105

3-12- 2- چشمه كوهرنگ . 105

3-12- 3- چشمه برم . 106

3-12- 4- چشمه های مولا و سرداب . 106

3-12- 5- چشمه سیاسرد . 106

3-13- مناطق حفاظت شده . 107

3-13- 1- تنگ صیاد . 107

3-13- 2- منطقه حفاظت شده سبزكوه . 107

13-14-ویژگیهای تاریخی استان . 108

3-15- جاذبه های تاریخی و مذهبی . 108

3-15-1- اماكن مذهبی . 108

3-15-2- بناهای عام المنفعه . 109

3-15-3- پل زمانخان . 109

3-15-4- قلعه دزك. 109

3-15-5- قلعه سردار اسعد بختیاری. 110

3-15-6- خانه آزاده چالشتر . 110

3-15-7- خانه ستوده چالشتر . 110

3-15-8- سنگ نوشته های مشروطیت . 110

3-15-9- اطاق سنگی های جونقان . 111

3-15-10- شیر سنگی بختیاری ها . 111

3-15-11- بردگوری ها . 111

3-15-12-مسجد اتابكان. 112

3-16- موقعیت جغرافیایی منطقه سامان . 112

3-16-1-ویژگی های اقلیمی شهر سامان . 113

3-16-2- دمای هوا . 114

3-16-3- روزهای یخبندان. 114

3-16-4- بارش. 115

3-16-5-باد . 115

3-17-منابع عمده آبی . 115

3-17-1-آب های سطحی . 115

3-17-2- آب های زیر زمینی . 115

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- بررسی توان اكولوژیكی منطقه در زمینه ی گردش گری. 118

4-2- پتانسیل های موجود در منطقه سامان . 119

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *