تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت 4

دانلود پایان نامه

حتی زنان زیرك و هوشمند سهی دارند بگونه ای عمكل كنند كه تنوع در زیبائی خانه بوجود آید. حتی برای زن و شوهری كه یك اطاق دارند زن با جابجائی اثاثیه و تغییر مكان میتواند این تنوع را رعایت كند و مایه جلب و جذبی شود.

6-اخلاق خوش: از مسائل مورد اتفاق این است كه زن وظیفه دارد اخلاق خوش و نیكوئی در ارتباط با همسر داشته باشد. تندخوئی نكند، عصیان نورزد و با زبان نیشدار او را از خود نرنجاند. اصولاً وجود لنكتنواالیها در قرآن ایجاب میكند كه زن با زبانی خوش و با استقبال نیكو از شوهر برنامه زندگی را پایه بریزد.

روایات ما از زن خواسته اند كه در حین ورود شوهر به خانه از او استقبال به عمل آورد، او را در صورت خستگی راحت بگذارد، وسایل آسایش او را مهیا كند، حتی اگر دچار كمبود خواب است موجباتی فراهم اورد كه او راحت بخوابد. در حین خروج از خانه او را تا دم در بدرقه كند و … اصولاً نرمخوئی و عاطفه زن میتواند سازنده باشد و شوهر را كه مثلاً از درگیری های بیرون رنجیده و آزرده است آرام نماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

7-تحمل شوهر: زن مسلمان باید شوهر خود را تحمل كند و این تحمل لااقل در دو قسمت باید مورد نظر باشد. یكی در ارتباط با اخلاق او و دیگر در ارتباط با فقر او.

چه بسیارند شوهرانی كه در اثر تحمل ناملایمات بسیار، مواجه بودن با دشواری ها و گرفتاری های زندگی افراد عصبی، تندخو و تندمزاجند و گاهی در رفتار و طرز برخورد خود با همسر ناسازگاری‌هائی دارند. در چنین موارد زن باید شكیبا باشد و با آرامش و سكون و دلجوئی های خود از او موجبات سكون و آرامش او را فراهم آورد. بار زندگی بر دوش مرد است و او برای تأمین زندگی به دلداری او نیاز دارد و زن باید این نكته را در نظر داشته باشد. چه بسیارند تزلزل‌هائی كه در زندگی خانوادگی پدید می آیند و زن با بردباری میتواند آن را زائل سازد.

هم چنین وجود مردی كه در طلب معاش حلال باشد یك نعمت است و شما زنان باید خوشحال باشید كه شوهر شما در پی كسب حلال است. اگر احیاناً در اثر مشكلاتی مسائل و نارسائیهائی در زندگی او وجود داشت بكوشید آن را تحمل كنید و با فقر و ناداری او بسازید كه خدای را از خود خشنود خواهید ساخت.

8-پنهان نداشتن ها: در زندگی زناشوئی حقه و فریب نباید مطرح باشد. زن و شوهر باید با هم رك و راست و محرم اسرار باشند. دروغ و حقه ممكن است چند صباحی زندگی را شیرین كند ولی بهنگامی كه آشكار و برملا شد موجب زبانی عظیم خواهد شد.

زن وظیفه دارد قاعدگی خود را به اطلاع شوهر برساند تا او دچار حرام نشود، اگر حامله است آن را از شوهر مخفی ندارد. اگر زنی آزاد ولی در عده است و قصد دارد با مردی كه همسر او خواهد شد ازدواج كند بر او واجب است كه بگوید در عده است و …

ازدیگر حقوق شوهر:

همانگونه كه ذكر شد دامنه حقوق شوهر وسیع و بر اساس روایات متنوع است. حتی برخی از حقوق بصورت صفات اخلاقی زن است كه در قرآن آمده است مثل: صالحه بودن، قانته بودن (اطاعت) حافظ اسرار شوهر بودن، منزه داشتن خود با اعمال شایسته، پوشاندن و حفظ خود از نامحرم، فرو پوشیدن چشم از بیگانگان، آرایش فقط برای شوهر، مدیریت خانه از تربیت فرزند او، حفظ و حراست از اموال او، حفظ شؤون و احترام شوهر، تواضع در برابر او.

روایات دیگر كه از رسول خدا (ص) نقل شده اند میگویند:

مطیع شوهر باشد، عصیان نورزد، از خانه شوهر چیزی را بی اذن او صدقه نكند، حتی روزه مستحبی بی اجازه اش نگیرد، خود را از تمتع شوهر دور ندارد بی اجازه از خانه اش خارج نشود و … (روضة المتقین ج 8) زنی صحابه از رسول خدا وظیفه زن در قبال شوهر را پرسید: فرمود: مهر و محبتش را در دل بپروراند، وعده و پیمانش را محترم شمارد، كسی را در فرزند وی شریك نسازد (بحارالانوار)…

 

 

حقوق فرزند

مقدمه

مسائل حمل و بارداری زنان

حقوق كودكان

1-پذیرش كودك

2-احترام به كودك

3-تسمیه كودك

4-تغذیه كودك

5-پوشاك كودك

6-مسكن كودك

7-بهداشت او

8-حمایت كودك

9-امنیت كودك

10-محبت كودك

11-رعایت آزادی و استقلال

12-آموزش ها

13-پرورش ها

14-كنترل ها

ضرورت ادای حق

 

تولید مثل و بقای نسل جزئی از حیات خانواده و دنباله و امتداد رشته هستی خانواده و مورد نظر اسلام است. وجود كحودكان سبب استحكام خانواده و موجب سازگاری زوجین است. اینكه ارتباط جسمی زن و شوهر كه ارتباط یا مستقیم است به پیدایش فرزند منجر میشود موجب پیدایش و اوج گرفتن اندیشه تكامل در طرفین است.

از وظایف خانواده حفظ و نگهداری فرزندان و تربیت صحیح آنهاست كه این امر علاوه بر رشد نیاز به شهامت دارد. روحهای عظیم هستند كه اهمیت این امر و وظیفه یا را كه در این ارتباط وجود دارد درمی یابند و در پوشش حیات خانواده به پرورش و ادامه نسلی می پردازند كه لیاقت عضویتی ارزنده برای زندگی اجتماعی دارند.

نگهداری و تربیت اطفال از وظایف رئیس خانواده است و مادر با اینكه قائم مقام پدر در انجام این وظیفه است نقشی بمراتب حساس تر از پدر برعهده دارد، بعبارت دیگر نقش مادر سازنده تر و جهت دهنده تر است. از نظر اسلام والدین امانتدار خداوندند و ما نمی گوئیم كه آنها در حفظ و رشد این امانت خود را فدا كنند ولی میگوئیم كه ضروری است منتهای تلاش خود را در این راه مضروف دارند.

والدین وظیفه دارند موجبات خیر و صلاح فرزندان را فراهم آورند و با ایجاد محیط صفا و خلوص و شرایط مناسب كانون خانوادگی را گرم نگهداشته و مساعی خود را در راه تربیت نسل دور از هر شایبه ای بكار برند. دامنه این حقوق وسیع و از آن جمله است:

پذیرش كودك: از مسائل مهم حقوق كودكان یكی مسأله پذیرش كودك است. كودك را بهر وضع و صورتی كه هست باید پذیرا شد، پسر یا دختر، زشت یا زیبا و در این وادی نباید شرایط گوناگونی مطرح باشد. زن و مرد باید بدانند آنها باغبانان و فرزندان میوه های آنانند. در طریق بثمر رساندن آنها باید بكوشند و این در شیوه و سنت اسلامی است.

تسمیه كودك: تسمیه و نامگذاری از مسائل مهم حقوق كودكان است. والدین كودك موظفند نان خوبی برای كودك معین كنند، نامی كه در آن رضای خداوند باشد، توصیه شده كه اسم كودك از آن نوع اسامی باشد كه وابستگی و علاقه كودك را به خدا و یا علاقمندی و وابستگی او را به خاندان پیامبر نشان دهد. مثلاً نام امامان، حضرات معصومین، اولیاء الله و

تغذیه كودك: نخستین غذای كودك از شیر مادر است.

زن باید كودك را شیر دهد و اگر درخواست اجرت داشت شوهر باید به طلب اجرت او پاسخ مثبت دهد شوهر را ضروری است از مال و روزی حلال به همسر بخوراند كه این امر در سلامت اخلاق و روان كودك شیرخوار مؤثر است.

پوشاك كودك: كودك را باید پوشانید و لباسی برای او تهیه كرد كه در ضمن حفظ زیبائی و سلامت بدن موجبات ارضای سلیقه و رشد او فراهم آید.

مسكن كودك: والدین را ضروری است كه مسكن مناسبی در اختیار كودك قرار دهند. شك نیست كه فرزندان در همان خانه یا زندگی می كنند كه پدران و مادران‌شان در آن سكونت دارند. ولی غرض در این بحث این است كه كودك به تناسب رشد نیاز به محلی دارد كه آن را از آن خود بشناسد و اشیاء مورد علاقه اش را در‌آن قرار دهد و یا در آن محل به زندگی خصوصی خود بپردازد. و این حق كودك است و پدران و مادران در حدود وسع و امكان خود در این ارتباط باید اقدام نماید.

حمایت كودك: از كودك باید حمكایت كرد تا او بتواند با اطمینان خاطر و به پشتگرمی والدین به پیش رود و از دشواری ها و مشكلاتی كه در سر راه اوست نهراسد.

امنیت كودك: كودك نیازمند به امنیت است، هم امنیت جسمانی و هم روانی.

محبت به كودك: كودكان نیاز به محبت دارند و رفع این نیاز یك ضرورت است.

آنچه مهم است این است كه این محبت به میزان و اندازه، دور از افراط و تفریط، بركنلر از تبعیض در بین فرزندان، به مورد و به موقع، واقعی و دور از ریاء و تصنع باشد و این بر اساس انجام وظیفه باشد نه بر مبنای شرایط خاص زندگی كودك.

رعایت آزادی و استقلال

آزادی كودك نباید بی بند و بار باشد و محبت به كودك نباید آدمی را آنچنان از خود بیخود كند كه كودك را به خود رها نماید زیرا كه در چنان صورتی امكان كنترل بعدی نخواهد بود.

آموزش ها: از وظایف والدین دادن آموزش های اساسی به كودكان است. آموزشی كه موجب سازندگی و خیر و رفاه حال و آینده كودك شود. اما اینكه به كودكان چه بیاموزیم همان مسأله ای است كه امام صادق (ع) بدان پاسخ گفته است: سزاوارترین چیزی كه باید به كودكان آموخته شود چیزی است كه چون بزرگ شدند دبان نیاز دارند. (مجموعه ورام). والدین باید به كودكان راه و رسم زندگی بیاموزند، درس عواطف و انسانیت دهند، فنون دفاع از خود را بیاموزند و در جمع موجبات رشد را در كودك رفاهم كنند.

پرورش, تربیت تنها در آموزش كودكان خلاصه نمی شود بلكه مسأله پرورش هم اصلی است كه بدان باید توجه شود. طول مدت حیات خانوادگی فرصتی است كه در آن كودك با سختی ها عادت كند، صاحب عزت نفس و مناعت طبع گردد. با پیچ و تاب زندگی خو بگیرد، روحیه ای متحمل داشته باشد. بتواند گذشت كند، ببخشد، ایثار نماید و بالاخره در این گرداب زندگی خود را از شرور و آفتاب نجات بخشد.

كنترل ها: و بالاخره كودك نیاز به كنترل دارد، كنترلی كه او را از خطرات گوناگون حفظ كند، راه را برای سعادتمندی او باز نماید. فرزندان ما هم چون نهالهائی هستند كه برای رشد نیاز به مراقبت دارند و والدین باید در این رشد اقدام نموده و جلوی انحراف را بگیرند. شك نیست كه این امر نیاز به تدابیری اندیشیده در زندگی دارد، تدابیری كه ضامن شرف خانواده و حافظ كودك بوده و از لغزش ها او را دور بدارد و والدین باید در این زمینه بیدار باشند. خداوند در قرآن دستور میدهد كه قوا انفسكم و اهلیكم ناراً. خود و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ كنید (6-نحریم) و بعبارت دیگر آنها را از عداوی سقوط و انحطاط دور سازید.

از دیگر مسائلی كه جزء حقوق كودكان بحساب می آید و مسؤولان خانه باید بدان توجه نمایند مسألة تأمین، مسأله تأمین آسایش زن و فرزند است. امام سجاد (ع) فرمود: اگر از بازار برای خانواده ام گوشت تهیه كنم برای من محبوبتر از آن است كه بندی را در راه خدا آزاد كنم (مكارم الاخلاق). و هم امام رضا (ع) فرمود: آسایش زن و فرزند را فراهم كنید كه آرزوی مرگ شما را نداشته باشند. (جامع السعادات ج 2)

آخرین نكته ای كه در این فصل قابل ذكر است مسأله ادای حق است. فراموش نمی كنیم كه كودك را قدرت و توان طلبكاری و ادای حقوق نیست ولی باید آگاه بود كه طرف حساب او خداوند است. پدران و مادران باید همه هم خود را در ادای هرچه بهتر این حق مصروف دارند.

 

فصل 5

حقوق والدین و اجداد

حقوق والدین

مقدمه

اسلام سعی به وحدت و یكپارچگی امت دارد

در سخنی از حضرت رسول آمده است كه فرمود:

-خداوند رحمت كند فرزندی را كه به والدین و نیكی و آنها را در خیر یاری كند.

-رحمت خدا بر پدری كه به فرزند خویش در نیكی یاری كند.

-رحمت خدا بر همسایه ای كه در كارهای خیر به دیگری یاری رساند و به معاونت همسایه ای بپردازد.

-رحمت خدا بر دوست و رفیقی كه به رفیق خویش مدد نماید.

-رحمت خدا بر كسیكه با شركاء و همكاران خویش اشتراك مساعی نماید.

-و رحمت خدا بر كسیكه به حكومت یاری و مد رساند … (روضه المتقین ج 8).

حقوق والدین

بررسی مجموعه آنها میتوان این موارد را برای فرزندان بعنوان وظیفه ذكر كرد.

-اطاعت از والدین جز در آنها كه مسأله گناه و دعوت به نافرمانی از خدای باشد.

-نیكی كردن و احسان به والدین و مددرسانی به آنان به ویژه در آنگاه كه درخواستی كرده باشند.

-رعایت اخلاق خوش و برخورد مناسب با والدین در همه احوال و شرایط.

-سپاسگزاری از نعمت های خدا كه چنین والدینی را در اختیار او قرار داده و ادای عمل آن سپاس.

-دعا برای والدین و درخواست رحمت و عنایت از خداوند برای آنان.

-تواضع و فروتنی در برابر آنان به گونه ای كه به تعبیر قرآن پر و بال خود را زیر پای آنها بگستراند.

-خودداری از اهانت به والدین حتی به گفتنی لغتی چون اف.

-نگهداری با محبت و رأفت و حتی مراقبت در این امر كه صدای او از صدای پدر و مادر بلندتر نشود.

روایات ما میگوید خشنودی پدر و مادر رضای خداوند است و خشم الهی در غضب پدر و مادر (رسول خدا (ص)) امام رضا (ع) فرمود از پدرت اطاعت كن و نسبت به او مراتب نیكی، تواضع، خضوع و بزرگداشت و تكریم را معمول دار. دیگر روایات هم مسائل دیگری را در این مایه مطرح میكنند و این همه توصیه ها بدان خاطر است كه والدین بر گردن فرزندان حقی عظیم دارند و رشد و هستی فردی و اجتماعی آنها به آنان مربوط است.

Leave a comment