3-5 منطق فازی. 39
3-6 اتصال دهنده ها. 39
3-7 رابط ایجاب. 41
3-8 استنتاج. 41
3-9طراحی كنترل كننده های فازی. 42
3-9-1 ساختار یك كنترل كننده فازی. 43
3-9-2 پیش پردازش. 44
3-9-3 فازی كننده. 45
3-9-4 پایگاه قواعد. 45

مقالات و پایان نامه ارشد

3-9-5 قالبهای قواعد. 46
3-9-6 مجموعه جهانی. 49
3-9-7 طراحی توابع عضویت. 49
3-9-8 موتور استنتاج. 51
3-9-9 غیر فازی ساز. 53
3-9-10 پس پردازنده. 55
3-10- مبدل باک در حالت پیوسته. 56
3-11- مبدل باک در حالت ناپیوسته. 57
3-12- تخمین بازده در مبدل های باک dc-dc کنترل شده بر اساس سنسورینگ جریان. 61
فصل چهارم. 66
نتایج و شبیه سازی. 66

یک مطلب دیگر :

4-1- شبیه سازی با کمک Matlab . 67
4-1-1- مدل سیمولینکی مطرح شده برای مبدلهای buck. 68
4-1-2- مقدار های مورد نیاز سلف ، خازن و بار خروجی مبدل buck  68
4-1-3- برنامه m-file (  fitness)  برای اجرای سیمولینک و به دست آوردن نتایج مبدل  buck. 69
4-2- نتایج به دست آمده از m-file ( fitness ) برای مبدل buck. 69
4-3- نتایج به دست آمده ازسیمولینک برای مبدل buck. 73
4-4- طراحی مدار کنترل مبدل Buck در محیط Simulink. 75
4-5- نمایش شکل موج های خروجی. 79
4-5-1- نتایج بدست آمده از شکل موج های open-loop. 79
4-5-2- نتایج منحنی close-loop. 80
4-6- تست استرس های مدار. 82
4-6-1- تست تغییر در ولتاژ مرجع. 82
4-6-2- تست تغییر بار. 83
4-7- مبدل باک چند فازه. 84
4-7-1- مبدل اینترلیو چند فازه ی باک. 85
4-7-2- ریپل جریان سلف ها. 88
4-8- روش کنترلی فازی. 90
نتیجه گیری. 94
منابع. 95
چکیده انگیلسی. 97
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل 2-1مبدل باک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *