استاد راهنما: آقای دکتر ابوتراب طالبی

 

استاد مشاور: خانم دکتر سعیده امینی

 

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس بی­هنجاری و امکان کنش ارتباطی صورت گرفت. بدین منظور با نظر به نظریه­پردازان سنت فکری آنومی و فشار ساختاری از دورکیم تا مسنر و روزنفلد و تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین نظریه کنش ارتباطی از یورگن هابرماس، مدلی نظری طراحی شد که مطابق با آن

پایان نامه

 احساس بی­هنجاری و ابعاد آن یعنی بی­معنایی و بی­اعتمادی، بی­قدرتی و بت­وارگی پول در تعامل با یکدیگر بر امکان کنش ارتباطی اثرگذارند. با روش نمونه­گیری خوشه­ای

یک مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد : بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

 چند مرحله­ای در شهروندان بالای 18 سال شهر مشهد 400 نفر به­عنوان نمونه، پرسشنامه کتبی را که متشکل از گویه­های امکان کنش ارتباطی و احساس بی­هنجاری و اطلاعات زمینه­ای بود؛ تکمیل کردند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که هر سه بعد احساس بی­هنجاری با امکان کنش ارتباطی و نمره کلی احساس بی­هنجاری با متغیر وابسته دارای همبستگی منفی و معنادار است. در بین متغیرهای زمینه­ای تنها تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با امکان کنش ارتباطی نشان داد. مدل نهایی پژوهش با کمک ضرایب رگرسیون نشان داد که دو بعد بی­معنایی و بی­اعتمادی و همچنین بی­قدرتی مستقیماً امکان کنش ارتباطی را تبیین نمی­کنند بلکه به­صورت غیر مستقیم از طریق بت­وارگی پول تبیین­کننده­ی امکان کنش ارتباطی­اند. نتایج با نظر به پژوهش­های پیشین و نظریه­های این حیطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- طرح مسئله    3
1-2- ضرورت و اهمیت موضوع    4
1-3- پرسش‌های پژوهش    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- پیشینه پژوهش    6
1-5-1- پیشینه داخلی پژوهش های مرتبط با کنش ارتباطی    6
1-5-2- پیشینه خارجی پژوهش های مرتبط با کنش ارتباطی    8
1-5-3- پیشینه ی مرتبط با بی‏هنجاری    13
1-5-4- جمع بندی پیشینه تحقیق    27
فصل دوم: مبانی نظری    29
2-1- نظریه‏ی کنش‏ارتباطی    30
2-2- نظریه‏ی بی‏هنجاری یا آنومی    37
2-4- چارچوب نظری    47
2-5- فرضیات    55
فصل سوم: روش پژوهش    56
3-1- مقدمه    57

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *