بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

مقدمه

پدیده ای كه در عصر حاضر توجه همگان را به خود جلب كرده است، اطلاعات و اطلاع­رسانی و رشد بسیار سریع فناوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات است. چیزی كه در عصر ارتباطات باید به آن توجه كرد این است كه اطلاعات در تمامی جنبه های زندگی روزمره رسوخ كرده و تاثیر گذاشته است؛ زیرا در این عصر، اطلاعات در هر زمینه به وفور پیدا می شود و دسترسی به آن به كمك شبكه­های ارتباطی و اطلاع­رسانی كاری بسیار ساده شده است (هیل،۱۳۸۱). در این میان یكی از عرصه­هایی كه به شدت تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول شده، آموزش و پرورش است. كه در مواجهه با آن بایستی آموزش و پرورش، تحقیقات و سرمایه گذاری­های بسیاری كند. زیرا بكارگیری و وارد كردن فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث گسترش وسیع فرصت­های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است، به گونه­ای كه این امر با ابزارها و روش­های  سنتی اصولا قابل تصور نیست. بكارگیری این فناوری ها نه تنها موجب تسریع و تسهیل فراوان در تعلیم و تعلم و همچنین ارتقای سطح مدیریت اثر بخش نظام­های آموزشی گردیده است، بلكه باعث شده است تا در مفاهیم و مبانی متداول در نظام­های آموزش سنتی نیز تغییر و تحول بسیار زیادی حاصل شود. میزان اهمیت كتاب و مواد درسی از پیش تعیین شده برای هر كلاس و هر دوره تحصیلی و اتكا به این مواد، نحوه ارزیابی روش­های تعلیم و همچنین برآورد اثربخشی میزان یادگیری و تعلم، نقش و ارزش تكالیف و امتحانات و … همگی از مواردی هستند كه با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار تغییر شده اند (جاریانی، ۱۳۸۰).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در تدریس معلمان چقدر است؟

۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات  در روش های تدریس معلمان چیست؟

۳- میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی چقدر است؟

۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟

۵-استفاده از ICT در مدارس متوسطه

Leave a comment