گفتار اول – تعریف کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار دوم – عناصر تشكیل دهنده كلاهبرداری………………………………………………………………………………………….66
گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………68
گفتار چهارم – انواع كلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول………………………………………………………………….70
گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی ………………………………………….74
گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………………………………………..74

مقالات و پایان نامه ارشد

گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی……………………………………76

یک مطلب دیگر :

گفتار هشتم – میزان تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………77
مبحث دوم – سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….78
گفتار اول – تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………78
گفتار دوم – اركان جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………….79
گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه های مختلف سرقت…………………………………………………………………83

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *