ازدیاد برداشت نفت، مخازن نفت سنگین، دی اکسید کربن، فوم، بخار

دانلود پایان نامه

 

چکیده

تزریق CO2 عموماً یک روش ازدیاد برداشت از مخازن نفت سبک است. علت این امر امتزاج پذیری سریع CO2 با نفت‌های سبک می‌باشد. در مخازن نفت سنگین و نیمه سنگین به علت ترکیبات سنگین این نوع نفت‌ها، امکان دست یابی به امتزاج پذیری در فشارهای پایین میسر نمی­باشد. علاوه بر این، در این مخازن تحرک بالای  CO2نسبت به نفت باعث میان شکن شدن سریع CO2 می­گردد و سیلابزنی با CO2 دارای راندمان جاروبی پایینی خواهد بود، که به بازیافت پایین منجر می­شود. بنابراین لازم است در مخازن نفت سنگین و نیمه سنگین تحرک  CO2کاهش یابد. ایده­ی استفاده از فوم برای کنترل تحرک گاز در سال 1958 ارائه شد. با وجود کاهش تحرک CO2 در طی تزریق هم‌زمان با ماده فعال کننده سطحی، به علت بالا بودن ویسکوزیته­ی نفت‌های سنگین و نیمه سنگین، باز هم راندمان جاروبی ضعیف خواهد بود. بنابراین کاهش ویسکوزیته­ی نفت برای بهبود راندمان جاروبی فرآیند دی‌اکسید کربن- فوم ضروری به نظر می­رسد. ویسکوزیته­ی نفت می­تواند با به کار گیری روش­های ازدیاد برداشت حرارتی مانند تزریق بخار قبل از سیلابزنی با دی‌اکسید کربن- فوم، کاهش یابد.

در فرآیند نوین سیلابزنی با بخار- دی­اکسید کربن- فوم[1] (SCF) ابتدا بخار به منظور کاهش ویسکوزیته نفت نیمه سنگین تزریق می­شود؛ سپس در ادامه فرآیند جابجایی توسط سیلابزنی با دی‌اکسید کربن- فوم انجام می­گیرد. بنابراین در این روش بدون نیاز به مواد فعال کننده سطحی با مقاومت دمایی بالا، حرارت بیشتری به نفت منتقل می­شود و راندمان جاروبی دی‌اکسید کربن- فوم افزایش می­یابد.

در این پایان نامه برای شناخت هر چه بهتر این فرآیند آزمایش­هایی با یک نفت نیمه سنگین (19 API) و یک نفت سنگین (API 12) انجام شد. بر اساس آزمایش­های انجام گرفته، بازیافت نهایی نفت در طی سیلابزنی با فرآیند دی­اکسید کربن- فوم در نفت­های نیمه سنگین و سنگین به ترتیب به 5/57 (به ازای حجم تزریقی PV 3/1) و 25/46 (به ازای حجم تزریقی PV 4/2) رسید. در حالیکه، میزان نفت بازیافتی نهایی در طی سیلابزنی با فرآیند SCF در نفت­های سنگین و نیمه سنگین به ترتیب به 8/73 و 7/73 رسید. این نتایج نشان داد، در طی سیلابزنی با فرآیند SCF بازیافت نهایی به مراتب بالاتر از سیلابزنی با دی اکسید کربن- فوم بود. علت این موضوع فعال بودن هم‌زمان مکانیسم­ها­­یی از قبیل: کاهش ویسکوزیته نفت توسط بخار، کاهش ویسکوزیته نفت در اثر حل شدن CO2 در نفت، کاهش تحرک دی­اکسید کربن و ایجاد میکرو امولسیون­های ویسکوز در طی سیلابزنی با SCF است.

در این مطالعه اثر توده پیش تزریق بر بازیافت نفت در طی سیلابزنی با SCF مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد توده پیش تزریق بعد از تزریق بخار موثر بوده و موجب بهبود بازیافت نفت شد. همچنین اثر دو نوع گاز نیتروژن و دی­اکسید کربن، و نسبت حجم بخار به فوم تزریق شده در طی سیلابزنی با این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آورده شده است.

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir دانلود کنید

کلمات کلیدی

ازدیاد برداشت نفت، مخازن نفت سنگین، دی اکسید کربن، فوم، بخار

[1] Steam-CO2-Foam

Leave a comment