ارائه چارچوبی برای تبدیل مدل های تجاری به مدل های فرایند تجاری در تعاملات بین سازمانی

دانلود پایان نامه

 

در سال­های اخیر تجارت الکترونیک و تعاملات وهمکاری­های بین سازمانی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق رویکردی برای تبدیل مدل­های تجاری بر اساس آنتولوژی   e3-value به مدل­های فرایند تجاری معنایی که با مفاهیم BPMO توصیف می­شوند، ارائه شده است. با یکپارچه سازی مدل تجاری و مدل­های فرایند تجاری این اطمینان حاصل خواهد شد که نیازمندی­های یک سیستم مدیریت فرایند تجاری بر اساس اهداف کسب و کار هدایت می­شود همچنین در این تحقیق مسئله تعامل پذیری سازمانهایی که دارای ساختار و دامنه ­ی متفاوت هستند ، مورد توجه قرار گرفته است.

در این راستا الگوریتمی برای نگاشت ارائه شده ، که با دریافت مدل e3-valueبه عنوان ورودی مدل فرایند مبتنی بر BPMO تولید می­کند. . در این الگوریتم، با تعریف پروتکل همکاری راهکاری جهت تعامل پذیری سازمان­ها معرفی شده است.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

کلمات کلیدی: مدل تجاری ، مدل فرایند تجاری، تعاملات بین سازمانی

 

 

Leave a comment