دسته: کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

 در ویندوز 2000 مدیر I/O مسئول تمام I/O های مربوط به سیستم عامل و واسط یكنواختی رافراهم می كند كه تمام انواع گرداننده ها می توانند از آن استفاده كنند. دستگاه I/O در یونیكس بدون میانگیر حافظه نهان میانگیر صف كاراكترها گرداننده دیسك × × گرداننده نوار × × پایانه ها × خطوط ارتباطی ×…

Read More

وقفه های چندگانه تاكنون در مورد وقوع یك وقفه بحث كردیم . اما ، فرض كنید چند وقفه بتواند رخ دهد . به عنوان مثال ،‌ممكن است برنامه ای درحال دریافت داده ها از خط ارتباطی و چاپ نتایج باشد . چاپگر هر وقت عمل چاپ را كامل كرد وقفه ای را صادر می كند…

Read More

وقفه ها ابتدا برای بهبود كارایی پردازنده ایجاد شدند . به عنوان مثال ، اغلب دستگاه های I/O خیلی كندتر از پردازند ه اند . فرض كنید پردازنده ای بر اساس الگوی چرخ داده هایی را به چاپگر ارسال می كند پس از هر عملیات نوشتن ، پردازنده باید متوقف شود و منتظر بماند تا…

Read More

نگهداری ازرایانه و وسایل ذخیره سازی رایانه ووسایلی كه اطلاعات در آن ذخیره شده است باید كاملا تحت نظر باشند واز آنها نگهداری شود. بدین ترتیب كه: 1-منبع برق آن به طور مرتب كنترل شودوامنیت برق آن به گونه ای برقرار شود كه افت جریان برق وبالا وپایین رفتنهای ولتاژ آن وجرقه های برقی، بر…

Read More

انتخاب بخشی از جدول:اگر ماوس را روی خط جدا كننده ی سمت چپ یا بالای یكی از خانه های جدولقرار دهید،شكل مكان نمای ماوس به صورت یك صلیب سفید و ضخیم در می آیدو با كلید زدن وپایین نگه داشتن تكمه ی ماوس و حركت دادن مكان نما می توان هر چند عدد از خانه…

Read More

تعیین نوع داده فیلدها وقتی اسم فیلد یا ستون جدول داده ها راانتخاب كردید باید نوع آن داده های فیلد را هم مشخص كنید. برای این كار، در منوی طراحی جدول داده ها به ستون Data Type یا نوع داده ها میاییم وروی علامت مثلث روبه پایین در گوشه راست آن با ماوس كلید میزنیم.تا…

Read More

-كارهایی را كه می خواهید با پایگاه داده هاانجام دهید معین كنید: پیش از آغاز ایجاد یك پایگاه داده ها، باید تقریبا بدانیدكه از ایجاد آن چه انتظاری داری. دانستن این نكته، كار سختی نیست.قلم وكاغذی بر داریدوعمده كارهایی را كه می خواهید با پایگاه داده های مورد نظر انجام دهید زیر هم بنویسید. این…

Read More