دسته: کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

 در ويندوز 2000 مدير I/O مسئول تمام I/O هاي مربوط به سيستم عامل و واسط يكنواختي رافراهم مي كند كه تمام انواع گرداننده ها مي توانند از آن استفاده كنند. دستگاه I/O در يونيكس بدون ميانگير حافظه نهان ميانگير صف كاراكترها گرداننده ديسك × × گرداننده نوار × × پايانه ها × خطوط ارتباطي ×…

Read More

وقفه هاي چندگانه تاكنون در مورد وقوع يك وقفه بحث كرديم . اما ، فرض كنيد چند وقفه بتواند رخ دهد . به عنوان مثال ،‌ممكن است برنامه اي درحال دريافت داده ها از خط ارتباطي و چاپ نتايج باشد . چاپگر هر وقت عمل چاپ را كامل كرد وقفه اي را صادر مي كند…

Read More

وقفه ها ابتدا براي بهبود كارايي پردازنده ايجاد شدند . به عنوان مثال ، اغلب دستگاه هاي I/O خيلي كندتر از پردازند ه اند . فرض كنيد پردازنده اي بر اساس الگوي چرخ داده هايي را به چاپگر ارسال مي كند پس از هر عمليات نوشتن ، پردازنده بايد متوقف شود و منتظر بماند تا…

Read More

نگهداري ازرايانه و وسايل ذخيره سازي رايانه ووسايلي كه اطلاعات در آن ذخيره شده است بايد كاملا تحت نظر باشند واز آنها نگهداري شود. بدين ترتيب كه: 1-منبع برق آن به طور مرتب كنترل شودوامنيت برق آن به گونه اي برقرار شود كه افت جريان برق وبالا وپايين رفتنهاي ولتاژ آن وجرقه هاي برقي، بر…

Read More

انتخاب بخشي از جدول:اگر ماوس را روي خط جدا كننده ي سمت چپ يا بالاي يكي از خانه هاي جدولقرار دهيد،شكل مكان نماي ماوس به صورت يك صليب سفيد و ضخيم در مي آيدو با كليد زدن وپايين نگه داشتن تكمه ي ماوس و حركت دادن مكان نما مي توان هر چند عدد از خانه…

Read More

تعيين نوع داده فيلدها وقتي اسم فيلد يا ستون جدول داده ها راانتخاب كرديد بايد نوع آن داده هاي فيلد را هم مشخص كنيد. براي اين كار، در منوي طراحي جدول داده ها به ستون Data Type يا نوع داده ها مياييم وروي علامت مثلث روبه پايين در گوشه راست آن با ماوس كليد ميزنيم.تا…

Read More

-كارهايي را كه مي خواهيد با پايگاه داده هاانجام دهيد معين كنيد: پيش از آغاز ايجاد يك پايگاه داده ها، بايد تقريبا بدانيدكه از ايجاد آن چه انتظاري داري. دانستن اين نكته، كار سختي نيست.قلم وكاغذي بر داريدوعمده كارهايي را كه مي خواهيد با پايگاه داده هاي مورد نظر انجام دهيد زير هم بنويسيد. اين…

Read More