پروژه رشته کامپیوتر با موضوع وقفه هاي كامپيوتري – قسمت سوم

 در ويندوز 2000 مدير I/O مسئول تمام I/O هاي مربوط به سيستم عامل و واسط يكنواختي رافراهم مي كند كه تمام انواع گرداننده ها مي توانند از آن استفاده كنند. دستگاه I/O در يونيكس بدون ميانگير حافظه نهان ميانگير صف كاراكترها گرداننده ديسك × × گرداننده نوار × × پايانه ها × خطوط ارتباطي × […]

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع وقفه هاي كامپيوتري – قسمت دوم

وقفه هاي چندگانه تاكنون در مورد وقوع يك وقفه بحث كرديم . اما ، فرض كنيد چند وقفه بتواند رخ دهد . به عنوان مثال ،‌ممكن است برنامه اي درحال دريافت داده ها از خط ارتباطي و چاپ نتايج باشد . چاپگر هر وقت عمل چاپ را كامل كرد وقفه اي را صادر مي كند […]

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع وقفه هاي كامپيوتري – قسمت اول

وقفه ها ابتدا براي بهبود كارايي پردازنده ايجاد شدند . به عنوان مثال ، اغلب دستگاه هاي I/O خيلي كندتر از پردازند ه اند . فرض كنيد پردازنده اي بر اساس الگوي چرخ داده هايي را به چاپگر ارسال مي كند پس از هر عمليات نوشتن ، پردازنده بايد متوقف شود و منتظر بماند تا […]

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع مقدمات داده پردازی – قسمت پنجم

نگهداري ازرايانه و وسايل ذخيره سازي رايانه ووسايلي كه اطلاعات در آن ذخيره شده است بايد كاملا تحت نظر باشند واز آنها نگهداري شود. بدين ترتيب كه: 1-منبع برق آن به طور مرتب كنترل شودوامنيت برق آن به گونه اي برقرار شود كه افت جريان برق وبالا وپايين رفتنهاي ولتاژ آن وجرقه هاي برقي، بر […]

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع مقدمات داده پردازی – قسمت چهارم

انتخاب بخشي از جدول:اگر ماوس را روي خط جدا كننده ي سمت چپ يا بالاي يكي از خانه هاي جدولقرار دهيد،شكل مكان نماي ماوس به صورت يك صليب سفيد و ضخيم در مي آيدو با كليد زدن وپايين نگه داشتن تكمه ي ماوس و حركت دادن مكان نما مي توان هر چند عدد از خانه […]

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع مقدمات داده پردازی – قسمت سوم

تعيين نوع داده فيلدها وقتي اسم فيلد يا ستون جدول داده ها راانتخاب كرديد بايد نوع آن داده هاي فيلد را هم مشخص كنيد. براي اين كار، در منوي طراحي جدول داده ها به ستون Data Type يا نوع داده ها مياييم وروي علامت مثلث روبه پايين در گوشه راست آن با ماوس كليد ميزنيم.تا […]

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع مقدمات داده پردازی – قسمت دوم

-كارهايي را كه مي خواهيد با پايگاه داده هاانجام دهيد معين كنيد: پيش از آغاز ايجاد يك پايگاه داده ها، بايد تقريبا بدانيدكه از ايجاد آن چه انتظاري داري. دانستن اين نكته، كار سختي نيست.قلم وكاغذي بر داريدوعمده كارهايي را كه مي خواهيد با پايگاه داده هاي مورد نظر انجام دهيد زير هم بنويسيد. اين […]