دسته: مکانیک

توربوشارژرها : به این دلیل از سوپرشارژرها استفاده می شود كه هوای بیشتری برای سیلندرهایی موتور تأمین شود. تأمین هوای بیشتر در واقع مهیا ساختن اكسیژن بیشتر برای انجام احتراق بوده و این امر سبب احتراق بهتر سوخت در محفظه احتراق و در نهایت قدرت بیشتر موتور خواهد بود. در موتورهای دیزل دو زمانه از…

Read More

مقدمه : عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید. این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می…

Read More

كمپرسور: یكی از سیستم های ترمز معمول در راه آهن ترمز هوایی است كه از انرژی هوای فشرده جهت تأمین نیروی ترمز استفاده می‌شود تلمبه ای كه هوای فشرده جهت ترمز قطارها تهیه می‌نماید كمپرسور نام دارد و برای تهیه هوای فشرده مورد نیاز جهت ترمز و دستگاههایی از قبیل : شن پاش، كلیدهای هوایی…

Read More

ترمز لكوموتیو: در لكوموتیو GE : (ترمز سه دنده محل SA-20 ) ترمز سه دنده در واقع ترمز لكوموتیو می‌باشد و بر روی چرخ های لكوموتیو اعمال می‌گردد. ترمز سه دنده مدل SA-26 نصب شده روی لكوموتیو GE دارای وضعیت های كنترلی زیر می‌باشد. 1) هواگیری (آزاد كردن ترمز) 2) میدان ترمز 3) ترمز كامل…

Read More

BEI Resolution به میزان بیش از 000/288 شمارش در هر دور با تركیبی از خواندن مستقیم ازت روی كد دیسك و تكنیك های افزایشی گوناگون دیگر فراهم می‌كند . به طور كلی انكدرهای افزایشی ، Resolution های بیشتر را با قیمتی پایینتر نسبت به انكدرهای مطلق مشابه فراهم می كنند. آنها همچنین یك مدار رابط…

Read More

انكدر دوار : انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder) نیز نامیده می شود عبارتست از یك دست الكترومكانیكی كه برای تبدیل موقعیت زاویه‌ای (θ) یك محور انتقال به یك كمیت آنالوگ و یا یك كد دیجیتال استفاده می شود این وسیله كه در واقع نوعی ترانزیستور( مبدل ) به شمار می آید : در…

Read More