دسته: مکانیک

توربوشارژرها : به اين دليل از سوپرشارژرها استفاده مي شود كه هواي بيشتري براي سيلندرهايي موتور تأمين شود. تأمين هواي بيشتر در واقع مهيا ساختن اكسيژن بيشتر براي انجام احتراق بوده و اين امر سبب احتراق بهتر سوخت در محفظه احتراق و در نهايت قدرت بيشتر موتور خواهد بود. در موتورهاي ديزل دو زمانه از…

Read More

مقدمه : عنوان موتورهاي ديزل كه به نام موتورهاي اشتعال بر اثر فشار بالا نيز شناخته مي شوند از نام دكتر رودلف ديزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانيد. اين موتورها از نوع موتورهاي احتراق داخلي محسوب مي شوند زيرا اشتعال در داخل موتور انجام مي…

Read More

كمپرسور: يكي از سيستم هاي ترمز معمول در راه آهن ترمز هوايي است كه از انرژي هواي فشرده جهت تأمين نيروي ترمز استفاده مي‌شود تلمبه اي كه هواي فشرده جهت ترمز قطارها تهيه مي‌نمايد كمپرسور نام دارد و براي تهيه هواي فشرده مورد نياز جهت ترمز و دستگاههايي از قبيل : شن پاش، كليدهاي هوايي…

Read More

ترمز لكوموتيو: در لكوموتيو GE : (ترمز سه دنده محل SA-20 ) ترمز سه دنده در واقع ترمز لكوموتيو مي‌باشد و بر روي چرخ هاي لكوموتيو اعمال مي‌گردد. ترمز سه دنده مدل SA-26 نصب شده روي لكوموتيو GE داراي وضعيت هاي كنترلي زير مي‌باشد. 1) هواگيري (آزاد كردن ترمز) 2) ميدان ترمز 3) ترمز كامل…

Read More

BEI Resolution به ميزان بيش از 000/288 شمارش در هر دور با تركيبي از خواندن مستقيم ازت روي كد ديسك و تكنيك هاي افزايشي گوناگون ديگر فراهم مي‌كند . به طور كلي انكدرهاي افزايشي ، Resolution هاي بيشتر را با قيمتي پايينتر نسبت به انكدرهاي مطلق مشابه فراهم مي كنند. آنها همچنين يك مدار رابط…

Read More

انكدر دوار : انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder) نيز ناميده مي شود عبارتست از يك دست الكترومكانيكي كه براي تبديل موقعيت زاويه‌اي (θ) يك محور انتقال به يك كميت آنالوگ و يا يك كد ديجيتال استفاده مي شود اين وسيله كه در واقع نوعي ترانزيستور( مبدل ) به شمار مي آيد : در…

Read More