دسته: فقه و معارف اسلامی

از طریق جلب محبت او از گاو پرستی دست كشید و مسلمان شد. هشت بچه دارم همه نمازخوان هستند كه از قبل از بلوغ به آنها تشویق و جایزه می دادم تا نماز بخوانند. همیشه جاذبه قبل از دافعه انجام شود اول باید روحانی خالص بودن خود را ثابت كند. حضرت علی می‌فرماید اول خودت…

Read More

بعدازظهرها فوتبال بازی می كردیم یا پینگ پنگ – پیش چشمشان قرآن می خواندیمتا ببینند با آنها همراه شدم همه شان استقلالی بودند بجز یكنفر كه از ترس فرمانده جرأت ابراز نداشت منهم پرسپولیسی بودم – در ماه رمضان فرمانده ماشین دنبالم می فرستاد تا برای افطار بروم دعوتی مأموریت تبلیغ را بخاطر خدا می…

Read More

هم در مقابل عالمان و هم كسانی كه از شما علم فرا می گیرند متواضع باشیم. بعضی از شرایط یافتنی است و نه داشتنی. در محیط نظامی وظیفه : هر كدام دارای فرهنگ های مختلف هستند (تضاد فرهنگها) افسر: فرمانده پاسگاه مرزی سروان است یا بومی هستند یا غیر بومی مبلغ اعزام می شود باید…

Read More

بعد از ملاقاتهای زیادی كه با دو طرف كردم برایشان ملاقات حضوری گرفتم كه كمی از تنش‌های میان آنها كم شد. من كه در نمازخانه بعد از نماز كتاب اندیشه‌های اخلاقی را تدریس می كردم سرباز را دعوت كردم تا پای صحبت طلبه بنشیند و استفاده كند – آمد ولی دور از جمع نشست و…

Read More

– نمایندگی ولی فقیه در ارتش مقام معظم رهبری 2- نهاد سیاسی ایدئولوژیك ارتش ژاندارمری شهربانی با تشكیل سپاه پاسداران ابتدا شهید محلاتی نماینده ولی فقیه در سپاه شد سپس عبداله نوری این وظیفه را بعهده گرفت در سال 60 3- سازمان عقیدتی سیاسی رئیس ها روحانیون دارای بینش سیاسی و سطح تحصیلات حوزه (معادل…

Read More

سنایی در ابیات پایانی حدیقه الحقیقه نیز ارادت خاص خویش را به پیامبر اكرم (ص) و اهل بیت ایشان بیان می كند و بر دوستی با ایشان به خود می بالد و دوستی با آنها را راه نجات و سعادت خود می داند. كین سخن ها نجات من باشد   زانكه توحید ذوالمنن باشد شادمان…

Read More