دسته: حقوق

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

Read More

حتی زنان زیرك و هوشمند سهی دارند بگونه ای عمكل كنند كه تنوع در زیبائی خانه بوجود آید. حتی برای زن و شوهری كه یك اطاق دارند زن با جابجائی اثاثیه و تغییر مكان میتواند این تنوع را رعایت كند و مایه جلب و جذبی شود.

6-اخلاق خوش: از مسائل مورد اتفاق این است كه زن وظیفه دارد اخلاق خوش و نیكوئی در ارتباط با همسر داشته باشد. تندخوئی نكند، عصیان نورزد و با زبان نیشدار او را از خود نرنجاند. اصولاً وجود لنكتنواالیها در قرآن ایجاب میكند كه زن با زبانی خوش و با استقبال نیكو از شوهر برنامه زندگی را پایه بریزد.

روایات ما از زن خواسته اند كه در حین ورود شوهر به خانه از او استقبال به عمل آورد، او را در صورت خستگی راحت بگذارد، وسایل آسایش او را مهیا كند، حتی اگر دچار كمبود خواب است موجباتی فراهم اورد كه او راحت بخوابد. در حین خروج از خانه او را تا دم در بدرقه كند و … اصولاً نرمخوئی و عاطفه زن میتواند سازنده باشد و شوهر را كه مثلاً از درگیری های بیرون رنجیده و آزرده است آرام نماید.

Read More

فصل 2

خانواده از دیدی یك مؤسسه حقوقی است و روابط اعضای آن بناچار باید مبتنی بر ضوابطی باشد. بررسی حقوق خانواده در پنج قسمت قابل ذكر است.

فصل دوم آن مربوط به حقوق اختصاصی زنان است.

فصل سوم آن مربوط به حقوق شوهر یا وظیفه زن است.

در قسمت چهارم سخن از حقوق فرزندان است.

در فصل پنجم سخن از حقوق والدین و اجداد است.

Read More

ب – مواد 46،47و 48 ثبت : مواد مذکور با آینده نگری کامل و با توجه به نظم عمومی و مصالح اجتماعی وضع شده است . تصویب این مواد آن هم در سال 1310 از روشن بینی و دقت عمیق مقنن حکایت دارد که لازمه قانون گذاری و از شرایط ضروری یک قانون گذار است گرچه خواهیم دید که این آینده نگری در کمال قدرشناسی با اقدامات بعدی مقنن و رویه های ناصحیح اداری و قضایی بسیار کم اثر شده است.

Read More

چنانچه اشخاص این وقایع را به ثبت نرسانده باشند اقرار شفاهی زوجین مبنی بر وجود ارتباط زوجیت برای ثبت رسمی آن کافی نیست بلکه باید اقرار نامه رسمی – موضوع ماده 32 قانون اخیر- را طبق شرایطی که در متن ماده آمده ارائه نمایند.

ج – قانون حمایت خانواده : مقنن درسال 1353 با قصد حمایت از خانواده مقررات دیگری همراه با سخت گیری بیشتر مطرح ساخت. مراجعه به دادگاه برای حل اختلافات ناشی از زوجیت طبق ماده یک تعیین مواردی که زن و شوهر می توانند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند در ماده هشت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه و تعیین مجازات 6 ماه تا یک سال حبس به هر یک از زوجین و سردفتر متخلف در ماده ده قانون مذکور از جمله موارد مربوط به بحث حاضر است.

Read More